Żądamy usunięcia prokuratora Młynarczyka z zawodu który nieustannie hańbi!!

pikieta.jpg/ Odczytanie petycji podczas pikiety.

Ruch Społeczny     Porozumienie Pokoleń Kresowych             
Oddział Mazowiecki

Prokuratur Generalny.

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny,

Ruch Społeczny Porozumienie Pokoleń Kresowych z olbrzymim zaniepokojeniem obserwuje zakrojoną na szeroką skalę falę prześladowań Kresowian, kresowych i patriotycznych działaczy przeciwstawiających się banderowskiej ideologii na Ukrainie która coraz częściej  i bez żadnych zahamowań przenoszona jest do Polski.
Prokurator warszawskiej Prokuratury Rejonowej Praga-Północ Maciej Młynarczyk prowadzi prywatną wojnę przeciwko wszelkim przejawom krytyki Polaków wobec Ukrainy i banderowskiej ideologii państwa nie będącego nawet członkiem UE. Robi to wg. prawa ukraińskiego które chroni wyniesionych do rangi narodowych bohaterów Ukrainy ludobójców, a wszelkie przejawy krytyki zakazuje pod rygorem penalizacji.
Powołana i finansowana przez George Sorosa Fundacja Batorego powołała specjalną komórkę do ścigania osób krytykujących tą ideologię a na podejrzanych czekają artykuły polskiego KK dotyczące tzw. „mowy nienawiści”.
Ostatnio zauważyliśmy, że na celowniku prokuratora Młynarczyka znajdują się już nie tylko patrioci i działacze kresowi ale osoby cudem ocalone z Rzezi Wołyńskiej.
Stało się faktem, że każdy akt krytyki wobec Ukrainy i Ukraińców, a zwłaszcza krytyki zbrodniczej historii ukraińskiego nacjonalizmu, jest zdaniem prokuratora Młynarczyka „mową nienawiści”.
Bulwersującym jest też fakt, że w sprawach podejmowanych przez prokuratora Młynarczyka często przewija się nazwisko Igora Isajewa, ukraińskiego dziennikarza - aktywisty szownistycznego, działającego na terytorium Polski. Jak można wywnioskować z kierowanych przeciwko internetowym komentatorom oskarżeń, Igora Isajewa nie wolno krytykować ani z nim polemizować. Grozi to oskarżeniem o „mowę nienawiści”, za którą został już skazany na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata jeden z ocaleńców z Rzezi Wołyńskiej.
Polakom nie można też krytykować żyjących w Polsce potomków banderowskich sotni (jak np. były poseł Sycz) którzy nie kryją swojej wrogości wobec Polski, bo z wniosków członków Związku Ukraińców w Polsce kierowanego przez Piotra Tymę, w ich obronie staje prokurator Młynarczyk.
Takie działania prokuratora powodują to, że na usta ciśnie się pytanie, czy Prokuratura Rejonowa Praga-Północ, będąca integralnym elementem systemu administracyjnego Państwa Polskiego, stała się narzędziem terroru w rękach ukraińskich imigrantów? Narzędziem, które wykorzystywane jest do zastraszania, karania i terroryzowania każdego, kto ma czelność przypominać światu o rzeziach, jakich dokonywali Ukraińcy na bezbronnej, polskiej ludności cywilnej?
Panie Prokuratorze Generalny,
Takie działania prokuratury w Polsce są pogwałceniem regulacji prawnych dotyczących wolności wyrażania opinii, począwszy od artykułu 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, przez artykuł 10 Europejskiej Karty Praw Człowieka, aż po artykuł 54 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Takie działania to również wyprowadzenie Polskiej Racji Stanu poza margines przestrzeni publicznej i nie znamy przypadku by prokuratura postępowała tak samo w przypadku krytyki hitlerowskiego nazizmu i zbrodni niemieckich na POLSKIM NARODZIE. To nie POLACY wydobyli z ruin Reichstagu przysypany gruzem nazim a zrobili to właśnie Ukraińcy bo antypolonizm nadal nie jest karany.      
Wg. naszych szacunków, ilość osób objętych prokuratorskim ściganiem za antybanderyzm już dawno przekroczyła trzycyfrową liczbę a kilkadziesiąt spraw zakończyło się skazaniem w sądach. Ilość wszczynanych nowych spraw cały czas wzrasta i daje się zaobserwować nową formułę polegającą na wymuszaniu na świadkach donoszenia na członków grup w społecznościowych portalach jak też na kresowych działaczy o których wypytują przesłuchujący.
W związku z powyższym żądamy usunięcia prokuratora Młynarczyka z zawodu który nieustannie hańbi a dziennikarza Isajewa do usunięcia z Polski.
Od dnia dzisiejszego przystępujemy do prawnych działań mających na celu delegalizację Związku Ukraińców w Polsce który od lat zajmuje się realizacją tzw. Uchwały prowidu organizacji ukraińskich nacjonalistów z dnia 22 czerwca 1990 roku stając się tym samy piątą kolumną w Polsce.

Za Ruch Społeczny PPK                     
Oddział Mazowsze    
Andrzej Łukawski     

Petycja adresowana jest do Prezydenta RP i Premiera. Prokurator Generelny juz otrzymał. 


RS PPK Andrzej Łukawski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam RS PPK Andrzej Łukawski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...