Żądanie Sędziów przywrócenia Sędziów Macieja Czajki, Beaty Morawiec i Katarzyny Wierzbickiej do poprzednich wydziałów w SO w Krakowie

Kraków,  1 października 2021 r.

Prezes
Sądu Okręgowego w Krakowie

My, Sędziowie, żądamy uchylenia zarządzeń o zmianie zakresu czynności sędziom: Maciejowi Czajce, Beacie Morawiec i Katarzynie Wierzbickiej.
Żądamy natychmiastowego przywrócenia wymienionych sędziów do ich dotychczasowych wydziałów:
- sędziego Macieja Czajki do Wydziału III Karnego (I - instancyjnego),
- sędzi Katarzyny Wierzbickiej i sędzi Beaty Morawiec do Wydziału IV Karnego (II- instancyjnego).
Tylko w ten sposób cofnięte zostaną skutki bezpodstawnych decyzji naruszających niezawisłość wspomnianych sędziów, gwarantowaną przez Konstytucję RP.

-------

‼️‼️‼️‼️
ORGANIZATORZY PROSZĄ O PODPISY
WYŁĄCZNIE SĘDZIÓW

Dla ADWOKATÓW, RADCÓW PRAWNYCH, PROKURATORÓW, PRZEDSTAWICIELI INNYCH ZAWODÓW PRAWNICZNYCH I NIEPRAWNICZYCH - OBYWATELI
ZOSTAŁA STWORZONA OSOBNA PETYCJA – link na stronie: facebook iustitia oddział w Krakowie

W POLU MIEJSCOWOŚĆ PROSZĘ WPISAĆ SĄD I SIEDZIBĘ SĄDU I EWENTUALNIE STAN SPOCZYNKU

‼️‼️‼️‼️

"We, the Judges, demand the revocation of the orders changing the scope of activities of judges Maciej Czajka, Beata Morawiec and Katarzyna Wierzbicka.

  We demand that these judges be immediately reinstated to their former divisions:

- Judge Maciej Czajka to Criminal Division III (first instance),

- Judge Katarzyna Wierzbicka and Judge Beata Morawiec to the Criminal Division IV (second instance).

      This is the only way to undo the effects of groundless decisions violating the independence of the above mentioned judges, guaranteed by the Constitution of the Republic of Poland."

‼️ Since the questionnaire to be filled out is in Polish, the following is a guide as to what each of the boxes means:

"Imię" - name

"Nazwisko” - surname

„Miejscowość” - the name of the city in which you are employed, in this place, please, enter also the name of your court

"Kraj" - country

"e-mail" - e-mail address (to this address you will receive confirmation of the registration of your vote in support of the petition)

„Wpisz ponownie swój adres e-mail” - repeat your e-mail address

"Podpisuję, ponieważ" - here you can write why you decided to support the petition.

‼️ Important: after signing the petition you have to confirm it on your e-mail box

Please, send this petition also to your colleagues - European judges. Together we are stronger.✌✌✌


Iustitia Oddział w Krakowie &Themis    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Iustitia Oddział w Krakowie &Themis do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...