Deklaracja „PUNO Charity” w sprawie Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie

logoPUNO.jpg

 

Preambuła My, niżej podpisani, przedstawiamy Deklarację „Puno Charity” w sprawie Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Jest ona wynikiem współpracy Rady Powierników, Członków Senatu oraz przyjaciół Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie i stanowi odpowiedź na skoordynowaną próbę podważania Uniwersytetu przez byłego Rektora i jego zwolenników oraz zawłaszczenia obszernej własności intelektualnej i 80-letniego dziedzictwa PUNO dla prywatnej spółki.  

 

Deklaracja PUNO jest brytyjską organizacją charytatywną, która zapewnia edukację wszystkim grupom społecznym, a w szczególności studentom polskiego pochodzenia, którzy aspirują do wykształcenia powyżej stopnia magistra. PUNO jest regulowane przez prawo angielskie, i jego Akt Założycielski – Deed of Trust – (ze Statutem jako podporządkowanym, wewnętrznym regulaminem). Jego charytatywny status umożliwia członkom społeczności PUNO wnoszenie wkładu do wspólnego dobra w określony sposób, korzystanie z wolności akademickiej i stanowi znakomity przykład tego, jak edukacja i badania mogą być prowadzone bez zbędnej biurokracji. My, Powiernicy i Członkowie Senatu, uznajemy, że jesteśmy kustoszami dumnej tradycji akademickiej i mamy obowiązek działać w najlepszym interesie instytucji charytatywnej. Przyjmujemy, że nasz charytatywny model Uniwersytetu umożliwia instytucji o celach charytatywnych spełniać swe zadanie i pozwala by uczelnia została przekazana następnemu pokoleniu jako dobro społeczne. My, przyjaciele PUNO, uznajemy wartość wkładu PUNO w szerszą społeczność i przyjmujemy nadrzędne znaczenie jego statusu charytatywnego. Wychodząc z tego założenia, my, Powiernicy, Członkowie Senatu, przyjaciele PUNO, potępiamy ciągłą i skoordynowaną próbę byłego Rektora i jego zwolenników, aby ominąć prawo charytatywne i Akt Powierniczy Uniwersytetu i zastąpić PUNO prywatną spółką, którą utworzyli. Wzywamy ludzi dobrej woli do wsparcia Rady Powierniczej PUNO i Członków Senatu, którzy starają się podtrzymać tradycję akademicką PUNO, zachować jego dziedzictwo i utrzymać jego status organizacji charytatywnej, tak aby Uniwersytet mógł nadal przyczyniać się do wspólnego dobra w nadchodzących latach.

Podpisy:

Prof. Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz (Rektor PUNO, powiernik)
Urszula Lenik (powiernik)
Maria Dowgiel (powiernik)
Maciej Borzęcki (powiernik)
Prof. dr hab. Eugeniusz S. Kruszewski (Profesor PUNO, DOCTOR HONORIS CAUSA PUNO)
Halina Stochnioł (Sekretarz Senatu)
Prof. Grażyna Czubińska (dziekan Wydziału Nauk Społecznych, PUNO)
Prof. Michael Fleming (dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej PUNO)
Dr Justyna Gorzkowicz (wicedyrektor Instytutu Kultury Europejskiej PUNO)
Prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk (dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych PUNO)
Dr Agnieszka Szajner (prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych PUNO)
Prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (kierownik Zakładu Miedioznawstwa PUNO)
Dr Teresa Naidoo (kierownik Zakładu Kultury Politycznej i Badań nad Demokracją PUNO)
Dr Wojciech Rappak (Kierownik Zakładu Współczesnej Kultury Brytyjskiej PUNO)  
Mgr Adriana Górka (kierownik Zakładu Psychologii Stosowanej PUNO)
Mgr Jarosław Solecki (pracownik Zakładu Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej PUNO)
Mgr Adrian Ligęza (pracownik Zakładu Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej PUNO)
Mgr Juan Valencia (pracownik Zakładu Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej PUNO)
Mgr Wojciech Klas (pracownik Zakładu Współczesnej Kultury Brytyjskiej PUNO)
Prof. Elżbieta Perzycka (prof. afiliowany PUNO)
Prof. Maria Gańczak (prof.wizutujący PUNO)
Prof. Aleksandra Lukaszewicz Alcaraz (współpracownik US)
Dr Eliza Kącka (współpracownik UW)
Dr Joanna Dec-Pietrowska (współpracownik UZ)
Dr Anna Watola (współpracownik US)
Katarzyna Karita (doktorantka PUNO)
Małgorzata Witkowska (doktorantka PUNO)
Andrzej Nawój (członek Senatu PUNO)
Beata Kwiatek (współpracownik)
Regina Wasiak-Taylor (sympatyk)
Joanna Ciechanowska (sympatyk)
Anna Taborska (sympatyk)
Dr Lidia Marek (współpracownik, sympatyk)  
Dr Andrzej Stochnioł (sympatyk)
Dr Ewa Pasternak (sympatyk)
Eliza Narszewicz (sympatyk)
Monika Chyła (sympatyk)
Paweł Żak (sympatyk)
Dagmara Strzeszewska (sympatyk)

 


Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...