Delegalizacja KOD

Zachęcamy wszystkich, którzy z trwogą obserwują działania i hasła głoszone przez KOD, do mobilizacji w celu delegalizacji tej organizacji. 

Chcemy delegalizacji KOD.

Mając na uwadze ostatnie wydarzenia w Polsce, wielokrotne łamanie konstytucji przez KOD, próba demontażu ustroju demokratycznego w Polsce także przez przedstawicieli wielu partii politycznych aktywnych w strukturach KOD, lekceważenie, obraza, szydzenie i szykanowanie narodowych symboli, bohaterów poległych za ojczyznę oraz przedstawicieli demokratycznie wybranej władzy, nawoływanie do buntu, przemocy a nawet wojny domowej, fałszowanie historii, atak na wizerunek Polski w kraju i za granicą, reprezentowanie KOD przez osoby wobec, których toczone było i/lub toczone jest nadal postępowanie sądowe, oraz utrudnianie przez KOD postępowania sądowego wobec polityków podejrzanych o łamanie prawa, domagamy się delegalizacji KOD.

Petycja powstala po to, żeby pokazać, że społeczeństwo nie akceptuje ostatnich wydarzeń i z obawy o przyszłość naszych dzieci, o przyszłość naszego kraju domagamy się delegalizacji KOD!

PODPISZ SIĘ POD PETYCJĄ, PODAJ DALEJ!


Artykuł 13 Konstytucji RP mówi m.in.: „Zakazane jest istnienie ... organizacji ..., których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść ... narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa ....”

Autorami petycji są redaktorzy strony facebook DELEGALIZACJA KOD / https://www.facebook.com/groups/830512257094896/ 


Michał Szablonow    Skontaktuj się z autorem petycji