Do Zarządów Spółek oferujących i wykorzystujących drewno, pochodzące z wycinki Puszczy Białowieskiej

jelen_2.jpg

 Jesteśmy Państwa klientkami i klientami. Jesteśmy też obywatelami i obywatelkami Rzeczypospolitej, zaangażowanymi w sprawy publiczne. Dlatego zwracamy się do Państwa z apelem o zaprzestanie współpracy z firmami, które kupują drewno pochodzące z haniebnej wycinki naszego dobra narodowego - Puszczy Białowieskiej. Ich pełną listę możecie Państwo znaleźć na stronie Ośrodka Kontroli Obywatelskiej Oko.press. Jesteśmy przekonani, że wypełnianie standardów odpowiedzialnego biznesu jest dla Państwa ważną zasadą funkcjonowania firmy. Korzystanie produktów powstałych na skutek wycinki Puszczy Białowieskiej w sposób jawny te zasady gwałci. Nie byliby Państwo pierwsi, którzy podjęli decyzję o rezygnacji z korzystania z drewna wyciętego w Puszczy. Ze względu na trwającą cały czas nielegalną wycinkę drzew, będziemy zobowiązani za pilne podjęcie i ogłoszenia decyzji w tej sprawie. Wspólne możemy jeszcze Puszczę uratować! Musimy jednak poinformować, że wobec firm, które nadal będą brały udział niszczeniu polskiego dziedzictwa narodowego, zastosujemy inne formy protestów konsumenckich, takie jak pikiety i bojkot produktów.


Paweł Wrabec, Obywatele RP    Skontaktuj się z autorem petycji