Domagamy się dymisji Przemysłwa Czarnka

do_dymisji_91.png 

 

Do Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej:

Szanowny Panie Premierze!  

Domagamy się odwołania Przemysłwa Czarnka z powierzonego mu stanowiska Ministra Edukacji i Nauki.  

Od kilkunastu miesięcy z rosnącym przerażeniem przyglądamy się poczynaniom szefa resortu edukacji. Czarę goryczy przelał wywiad dla TVPinfo z 2 stycznia tego roku, zawierający kłamliwe i jątrzące wypowiedzi, mające na celu skonfliktowanie rodziców i nauczycieli, a w dodatku ich zniesławiające. Całkowicie dyskwalifikują one Przemysława Czarnka jako urzędnika państwowego.  

W trakcie audycji minister Czarnek, próbując uzasadnić swój projekt zmiany prawa oświatowego, posunął się do wyjątkowo obrzydliwej manipulacji. Mówił „o milionach złotych z kieszeni rodziców każdego roku płaconych dla nauczycieli w ramach korepetycji”, zaznaczając, że nie chodzi o nadrabianie braków, ale o system egzaminacyjny, w którym liczy się klucz odpowiedzi, „a ten klucz jest znany udzielającym korepetycji”. Według słów ministra ten rzekomy proceder to „patologia nie z tej ziemi” trwająca od dwudziestu lat, czemu dopiero on sam ma zamiar postawić skuteczną tamę, zmieniając zapisy Karty Nauczyciela.

To oszczercze pomówienie, które padło z ust urzędującego ministra, godzi w dobre imię nauczycieli, pracowników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a także uczniów, którzy zdawali w minionych latach egzaminy państwowe i rodziców, którzy fundowali dzieciom dodatkowe lekcje.  

Trzeba mieć świadomość, że istnienie w Polsce nadmiernie rozwiniętego rynku korepetycji jest faktem, ale wynika z głębokiego kryzysu, w jakim znajduje się publiczna szkoła, a przygotowywane propozycje zmian w Karcie Nauczyciela i w Prawie Oświatowym nie przyniosą żadnej poprawy, pogłębią jedynie istniejące problemy.  

 


NIE dla chaosu w szkole NIE dla chaosu w szkole    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam NIE dla chaosu w szkole NIE dla chaosu w szkole do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...