Domagamy się dymisji Przemysłwa Czarnka

do_dymisji_91.png 

 

Do Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej:

Szanowny Panie Premierze!  

Domagamy się odwołania Przemysłwa Czarnka z powierzonego mu stanowiska Ministra Edukacji i Nauki.  

Od kilkunastu miesięcy z rosnącym przerażeniem przyglądamy się poczynaniom szefa resortu edukacji. Czarę goryczy przelał wywiad dla TVPinfo z 2 stycznia tego roku, zawierający kłamliwe i jątrzące wypowiedzi, mające na celu skonfliktowanie rodziców i nauczycieli, a w dodatku ich zniesławiające. Całkowicie dyskwalifikują one Przemysława Czarnka jako urzędnika państwowego.  

W trakcie audycji minister Czarnek, próbując uzasadnić swój projekt zmiany prawa oświatowego, posunął się do wyjątkowo obrzydliwej manipulacji. Mówił „o milionach złotych z kieszeni rodziców każdego roku płaconych dla nauczycieli w ramach korepetycji”, zaznaczając, że nie chodzi o nadrabianie braków, ale o system egzaminacyjny, w którym liczy się klucz odpowiedzi, „a ten klucz jest znany udzielającym korepetycji”. Według słów ministra ten rzekomy proceder to „patologia nie z tej ziemi” trwająca od dwudziestu lat, czemu dopiero on sam ma zamiar postawić skuteczną tamę, zmieniając zapisy Karty Nauczyciela.

To oszczercze pomówienie, które padło z ust urzędującego ministra, godzi w dobre imię nauczycieli, pracowników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a także uczniów, którzy zdawali w minionych latach egzaminy państwowe i rodziców, którzy fundowali dzieciom dodatkowe lekcje.  

Trzeba mieć świadomość, że istnienie w Polsce nadmiernie rozwiniętego rynku korepetycji jest faktem, ale wynika z głębokiego kryzysu, w jakim znajduje się publiczna szkoła, a przygotowywane propozycje zmian w Karcie Nauczyciela i w Prawie Oświatowym nie przyniosą żadnej poprawy, pogłębią jedynie istniejące problemy.  

 


NIE dla chaosu w szkole NIE dla chaosu w szkole    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że NIE dla chaosu w szkole NIE dla chaosu w szkole będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...