Dość siania nienawiści!

My, niżej podpisane i podpisani, sprzeciwiamy się wypowiedziom i działaniom władz, w szczególności premiera Mateusza Morawieckiego, przyczyniających się do kryzysu w relacjach z narodami: żydowskim i ukraińskim - z którymi łączą nas setki lat wspólnych dziejów - a przede wszystkim do zafałszowania historii.

Nasz sprzeciw jest wyrazem troski o kraj, którego jesteśmy obywatelkami i obywatelami i niepokoju o kierunek, w którym podąża. Nie ma naszej zgody na język, który dzieli i rani, na podważanie faktów i ustaleń historyków. Na niszczenie efektów wieloletniej pracy na rzecz pamięci o Zagładzie i jej ofiarach. Na podsycanie antysemityzmu i ksenofobii, które należą do najgroźniejszych patologii życia społecznego, sprzecznych z wartościami, które jako obywatele i obywatelki Polski, różnych wyznań, pochodzenia etc., wyznajemy.

Słowa, które w ostatnich tygodniach padły z ust polityków sprawujących władzę w Polsce nie zostały wypowiedziane w naszym imieniu.

List,wraz z zebranymi podpisami, chcielibyśmy przekazać mediom amerykańskm, ukraińskim i izraelskim.

*

We, the undersigned, express our protest against the recent words and actions of Polish authorities and politicians, especially those of Prime Minister Mateusz Morawiecki. Such statements have contributed to the deterioration of our relations with the Jewish and Ukrainian people with whom we share centuries of common history, and serve to falsify our past.

This protest grows out of the concern of us, Polish citizens who fear the direction in which our country is headed. We strongly reject the use of intemperate language which has caused division and pain, and has furthermore served to discredit the work of historians. We object to the undermining of long years of work aimed at preserving the memory of the Holocaust and its victims. We object to words and actions inciting antisemitism and xenophobia, which are among the most dangerous pathologies of social life, and which stand in direct conflict with the values that we, as Polish citizens of various religious and ethnic backgrounds, subscribe to.

The words spoken recently by Polish politicians were not spoken in our name.

 

 


Magdalena Kicińska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Magdalena Kicińska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...