Droga tak, wycinka nie.

dąb1.jpgDo Pani Prezydent Kędzierzyna-Koźla

Radnych miasta Kędzierzyn-Koźle  

Szanowni Państwo,

Podejmujecie Państwo jako samorządowcy wiele inicjatyw związanych z ochroną środowiska i jego dobrostanem, a tym samym z dobrostanem mieszkańców naszego miasta. Jak ważne są stan środowiska i jakość powietrza zwłaszcza w naszym mieście wiemy wszyscy. Tym bardziej wielu mieszkańców naszego miasta jest zaskoczonych rozmachem inwestycji dotyczącej budowy drogi dojazdowej do działek w Koźlu od strony ul. Głubczyckiej. Budowa tej drogi wg Państwa wymusza wycięcie 44 drzew, w tym okazów dębu w wieku 100 do 150 lat.

Skoro Gmina Kędzierzyn-Koźle bierze udział w Partnerstwie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle i planuje utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności, a do tego korzysta przy tym ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej to wydawało by się, że jest świadomość wagi problemu. Otóż 100letni dąb jest swoistym „centrum bioróżnorodności”. Dlatego każde takie drzewo i nie tylko takie, jeśli to tylko możliwe winno być w mieście chronione i zadbane.

Dlatego zwracamy się z postulatem, aby Pani Prezydent, Radni Miasta dołożyli wszelkich możliwych starań, aby rzeczoną wycinkę ograniczyć do minimum, a już na pewno ochronić drzewa, które pamiętają czasy powstawania parku. Była to druga połowa XIX wieku.

Pamiętajmy, że to od nas zależy w jakim stanie zostawimy nasze miasto naszym dzieciom.
Facebook