Drzewa w Supraślu do ocalenia!

Sz. P.

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz

Wojewódzki Konserwator Zabytków

Sz. P.

Dr Radosław Dobrowolski

Burmistrz Miasta Supraśl  

 

Zwracamy się do Państwa w sprawie  planów rewitalizacji Parku w Supraślu, z którymi związana jest planowana wycinka ponad 40 drzew. Tak poważna ingerencja trwale i w ogromnym stopniu zmieni wizerunek miasta kojarzonego z zielenią. Wiele drzew wytypowanych do usunięcia znajduje się w dobrej kondycji, głównym powodem ich wycięcia jest kolizja z projektem rewitalizacji. Drzewostan w parku został przetrzebiony podczas huraganu, jaki miał tam miejsce kilka lat temu. Teraz w ramach rewitalizacji zostaną wycięte większe drzewa, które przetrwały nawałnice. Wierzymy, że są możliwości wkomponowania alei spacerowych i innych elementów planowanej infrastruktury w drzewostan. Dodatkowo, projekt rewitalizacji, jak również wydana przez Panią Konserwator decyzja na wycinkę nie zakłada nasadzeń zastępczych. Gdyby nawet takie zostaną wykonane, to nie ma pewności czy drzewka przeżyją upały, jeśli nawet, to przez wiele lat nie zastąpią one kilkudziesięcioletnich okazałych drzew. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę decyzji i rezygnację z wcinki drzew lub ograniczenie jej do absolutnego minimum.  

 

Mieszkańcy Supraśla i Białegostoku jesiony.jpg

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Katarzyna do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook