Dzieci i młodzież Escola Varsovia i Barca Academy czekają na bezpieczną przyszłość. Petycja do Prezydenta Trzaskowskiego o określenie funkcji sportowej w planie zagospodarowania przestrzennego

Szanowni Państwo,  

Działalność naszej akademii napotyka na szereg trudności, potrzebujemy wsparcia ze strony władz samorządowych. Potrzebujemy wsparcia w sprawach, które należą do kompetencji władz samorządowych. Od lat inwestujemy w obiekt sportowy, który dzierżawimy. Jest to dla nas olbrzymi wysiłek, nie możemy liczyć na wsparcie finansowe w zakresie inwestycji ze strony władzy publicznej. Jednak powinniśmy oczekiwać, że władza lokalna uporządkuje sprawy prawne dotyczące zagospodarowania przestrzennego, trwałości funkcji i przyczyni się do rozwoju przestrzeni publicznej. Od kilkunastu lat jest opracowany, a właściwie był opracowany, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Mostu Północnego od ul. Modlińskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej. Od 2.5 roku kiedy plan był gotowy, wyłożony do publicznej dyskusji, sprawa w naszym odczuciu zwolniła bieg. Zdajemy sobie sprawę i rozumiemy, że są istotne powody. Jednakże nie ma powodu, aby nie chronić nieruchomości o znaczeniu publicznym jakim jest sport. Brakuje obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży. Prosimy o poparcie naszego wniosku do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o wydanie decyzji o podziale planu już przygotowanego i uchwalenie dla nieruchomości przy ul. Fleminga 2, oznaczonej w planie jako A.1.US, czyli usługi sportowe. Ta decyzja zapewni trwałość tej funkcji, tym samym sens inwestowania i rozwój nieruchomości dla sportu. 

PRZED

budynek_klubowy_przed.PNG

PO  

budynek_klubowy_po.jpg

PRZED  

budynek_klubowy_w_środku_PRZED.jpg

PO            

budynek_klubowy_w_środku_PO.jpg

PRZED

łazienka_klubowa_PRZED.jpg 

PO    

łazienka_klubowa_PO.jpg

PRZED  

parking_klubowy_PRZED.jpg

PO  

parking_klubowy_PO.jpg

PRZED

DSC01019.JPG

PO

IMG_20201019_145959-min-min.jpg

PRZED

DSC01016.JPG

PO

IMG_20201019_151029-min-min.jpg

Każdy głos poparcia dla naszej inicjatywy daje nam wiarę, że nasza praca, środki finansowe nie zostaną zmarnowane, a nasza inicjatywa zostanie zauważona.  

Pan Prezydent Rafał Trzaskowski

dotyczy: MPZP Trasy Mostu Północnego, terenu A.1.US  

Szanowny Panie Prezydencie,  

Uprzejmie prosimy o podjęcie decyzji w sprawie podziału na części przygotowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Mostu Północnego od ul. Modlińskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej, oraz skierowanie go do Rady Warszawy celem uchwalenia dla nieruchomości oznaczonej w planie jako A.1.US. Ta decyzja zapewni trwałość funkcji dla nieruchomości niezwykle potrzebnej dla sportu dzieci i młodzieży.   Obiekt sportowy po 1989 r. uległ całkowitej degradacji, przez ponad 20 lat nie zainwestowano w ten obiekt żadnej złotówki.

Po zawarciu umowy dzierżawy przez naszą akademię z Polfą Tarchomin w 2013 roku obiekt jest ciągle odbudowywany ze środków własnych, kredytów, a także przy zaangażowaniu społecznemu różnych osób i firm prywatnych. Do chwili obecnej zaangażowaliśmy około 9 mln złotych. 

Wszystkie inwestycje były realizowane mając zapewnienie władz samorządowych, że jest w opracowaniu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Wielokrotnie też występowaliśmy do organów wykonawczych miasta st. Warszawy z zapytaniem jakie funkcje będą określone dla tej nieruchomości. Zawsze otrzymywaliśmy odpowiedź - "usługi sportu i rekreacji". Podkreślano, że dla tej nieruchomości jest w opracowaniu plan zagospodarowania. Niestety cała sprawa wydłuża się w czasie.   Pragniemy zaznaczyć, że przez cały okres powojenny (według naszej wiedzy opartej o zgromadzone dokumenty) na terenie, który zajmujemy, były realizowane funkcje sportowe. Obiekt, który wybudowaliśmy, jest jednym z nielicznych w Warszawie kompleksów dla piłki nożnej.   

W każdym tygodniu korzysta z niego kilka tysięcy dzieci i młodzieży.     Uzasadnienie   Dzierżawca WM-sport Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży. Działalność jest prowadzona dla realizacji celu publicznego na podstawie art. 3 ust. 3 pkt. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego w formie non profit. W naszej akademii jest aktualnie szkolonych ponad 1000 dzieci i młodzieży. Zatrudniamy 80 pracowników, w tym 70 trenerów.   Realizujemy projekt dla niepełnosprawnych dzieci.   

Akademia zaliczana jest do najlepszych w Polsce i ma charakter międzynarodowy. Jej absolwenci grają w najlepszych klubach w kraju i zagranica.   Nasze drużyny występują pod nazwą Barca Academy Warszawa- do 12 roku życia i Escola Varsovia, promujemy naszą stolicę w kraju i zagranicą.   Mamy projekty dla rodziców jak Tiki Tata, realizujemy projekty dla młodzieży szkolnej naszego miasta, udostępniamy nasze hale piłkarskie na zajęcia sportowe młodzieży, bezpłatnie.  Nasza społeczność liczy ok 10 tysięcy osób zaangażowanych czynnie w rozwój akademii.   

Jeszcze raz uprzejmie prosimy Pana Prezydenta o podjęcie decyzji w sprawie podziału projektu mpzp dla Trasy Mostu Północnego na części i uchwalenie dla terenów sportowych określonych w planie jako A.1.US. W ten sposób uzyskamy stabilność działania i perspektywę oraz pewność, że środki finansowe własne, które inwestujemy w budowę boisk dla dzieci nie zostaną zniweczone.  

Zarząd WM-Sport Sp. z o.o

Trenerzy, Rodzice, Młodzi sportowcy


WM-Sport Sp. z o.o.    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam WM-Sport Sp. z o.o. do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...