Dzieci i młodzież Escola Varsovia i Barca Academy czekają na bezpieczną przyszłość. Petycja do Prezydenta Trzaskowskiego

Szanowni Państwo,  

Działalność naszej akademii napotyka na szereg trudności. Potrzebujemy wsparcia w sprawach, które należą do kompetencji władz samorządowych. Od lat inwestujemy w obiekt sportowy, który dzierżawimy. Jest to dla nas olbrzymi wysiłek, nie możemy liczyć na wsparcie finansowe w zakresie inwestycji ze strony władzy publicznej. Jednak powinniśmy oczekiwać, że władza lokalna uporządkuje sprawy prawne dotyczące zagospodarowania przestrzennego, trwałości funkcji i przyczyni się do rozwoju przestrzeni publicznej. Od kilkunastu lat jest opracowany, a właściwie był opracowany, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Mostu Północnego od ul. Modlińskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej. Od 2.5 roku kiedy plan był gotowy, wyłożony do publicznej dyskusji, sprawa w naszym odczuciu zwolniła bieg. Zdajemy sobie sprawę i rozumiemy, że są istotne powody. Jednakże nie ma powodu, aby nie chronić nieruchomości o znaczeniu publicznym jakim jest sport. Brakuje obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży. Prosimy o poparcie naszego wniosku do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o wydanie decyzji o podziale planu już przygotowanego i uchwalenie dla nieruchomości przy ul. Fleminga 2, oznaczonej w planie jako A.1.US, czyli usługi sportowe. Ta decyzja zapewni trwałość tej funkcji, tym samym sens inwestowania i rozwój nieruchomości dla sportu. 

Fleminga_z_lotu_ptaka_DOBRE.png

Miasto nie wydając złotówki na budowę naszych obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży od 6 lat kieruje do nas roszczenia dot. 1/11 opisywanej nieruchomości o pow. 3100 m2. Kwota roszczenia obecnie wynosi 400.000 zł. Akademia działa na podstawie ważnej umowy dzierżawy. Przez ten okres płaciła czynsz dzierżawny dla podmiotu wydzierżawiającego. Klub zwrócił się do Miasta z wnioskiem o wydzierżawienie spornej części nieruchomości sportowej. Miasto przeprowadziło - zgodnie z Ustawą - przetarg. Skutkiem przeprowadzonego przetargu Miasto zamierzało podpisać z nami umowę, jednakże wydzierżawiający - spółka Polfa Tarchomin S.A - nie chciał wydać spornej nieruchomości. Wobec powyższego Miasto zażądało od nas wynagrodzenia, które jest 7,5 raza większe, niż w zarządzeniu Prezydenta. Dokument, czyli operat szacunkowy, przygotowany jako podstawa roszczenia, został sporządzony celem wyliczenia należności metodą porównawczą do działek posiadających miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z funkcją mieszkaniową lub usługową. Sporna działka nie posiada mpzp, jest od 50 lat wykorzystywana na cele sportowe. Miasto wielokrotnie wydawało decyzje o braku możliwości zagospodarowania na inne celen iż obecnie, argumentując to tym, że nie ma planu zagospodarowania przestrzennego i są inne powody prawne związane z planowaniem przestrzennym. Miejscowy plan zagospodarowania dla Trasy Mostu Północnego przygowany i skonsultowany ze społeczństwem od 5 lat nie jest uchwalony, a Miasto dodatkowo występuje z wysokim roszczeniem wobec akademii prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Czy chodzi o to, aby nas usunąć z tej nieruchomości, która służy tysiącom dzieci i akademia zainwestowała ponad 7 milionów złotych w infrastrukturę sportową?

 

PRZED

budynek_klubowy_przed.PNG

PO  

budynek_klubowy_po.jpg

PRZED  

budynek_klubowy_w_środku_PRZED.jpg

PO            

budynek_klubowy_w_środku_PO.jpg

PRZED

łazienka_klubowa_PRZED.jpg  

PO    

łazienka_klubowa_PO.jpg

PRZED  

parking_klubowy_PRZED.jpg

PO  

parking_klubowy_PO.jpg

PRZED

DSC01019.JPG

PO

IMG_20201019_145959-min-min.jpg

PRZED

DSC01016.JPG

PO

IMG_20201019_151029-min-min.jpg

Każdy głos poparcia dla naszej inicjatywy daje nam wiarę, że nasza praca, środki finansowe nie zostaną zmarnowane, a nasza inicjatywa zostanie zauważona.  

Pan Prezydent Rafał Trzaskowski

dotyczy: MPZP Trasy Mostu Północnego, terenu A.1.US  

Szanowny Panie Prezydencie,  

Uprzejmie prosimy o podjęcie decyzji w sprawie podziału na części przygotowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Mostu Północnego od ul. Modlińskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej, oraz skierowanie go do Rady Warszawy celem uchwalenia dla nieruchomości oznaczonej w planie jako A.1.US. Ta decyzja zapewni trwałość funkcji dla nieruchomości niezwykle potrzebnej dla sportu dzieci i młodzieży.   Obiekt sportowy po 1989 r. uległ całkowitej degradacji, przez ponad 20 lat nie zainwestowano w ten obiekt żadnej złotówki.

Po zawarciu umowy dzierżawy przez naszą akademię z Polfą Tarchomin w 2013 roku obiekt jest ciągle odbudowywany ze środków własnych, kredytów, a także przy zaangażowaniu społecznemu różnych osób i firm prywatnych. Do chwili obecnej zaangażowaliśmy około 9 mln złotych. 

Wszystkie inwestycje były realizowane mając zapewnienie władz samorządowych, że jest w opracowaniu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Wielokrotnie też występowaliśmy do organów wykonawczych miasta st. Warszawy z zapytaniem jakie funkcje będą określone dla tej nieruchomości. Zawsze otrzymywaliśmy odpowiedź - "usługi sportu i rekreacji". Podkreślano, że dla tej nieruchomości jest w opracowaniu plan zagospodarowania. Niestety cała sprawa wydłuża się w czasie.   Pragniemy zaznaczyć, że przez cały okres powojenny (według naszej wiedzy opartej o zgromadzone dokumenty) na terenie, który zajmujemy, były realizowane funkcje sportowe. Obiekt, który wybudowaliśmy, jest jednym z nielicznych w Warszawie kompleksów dla piłki nożnej.   

W każdym tygodniu korzysta z niego kilka tysięcy dzieci i młodzieży.     Uzasadnienie   Dzierżawca WM-sport Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży. Działalność jest prowadzona dla realizacji celu publicznego na podstawie art. 3 ust. 3 pkt. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego w formie non profit. W naszej akademii jest aktualnie szkolonych ponad 1000 dzieci i młodzieży. Zatrudniamy 80 pracowników, w tym 70 trenerów.   Realizujemy projekt dla niepełnosprawnych dzieci.   

Akademia zaliczana jest do najlepszych w Polsce i ma charakter międzynarodowy. Jej absolwenci grają w najlepszych klubach w kraju i zagranica.   Nasze drużyny występują pod nazwą Barca Academy Warszawa- do 12 roku życia i Escola Varsovia, promujemy naszą stolicę w kraju i zagranicą.   Mamy projekty dla rodziców jak Tiki Tata, realizujemy projekty dla młodzieży szkolnej naszego miasta, udostępniamy nasze hale piłkarskie na zajęcia sportowe młodzieży, bezpłatnie.  Nasza społeczność liczy ok 10 tysięcy osób zaangażowanych czynnie w rozwój akademii.   

Od kilku lat Miasto występuje z roszczeniem wobec naszej akademii na podstawie operatu szacunkowego, do którego my zgłaszamy uwagi prawne, merytoryczne. Rzecz dotyczy 1/11 części nieruchomości sportowej o powierzchni 3100 m2, na której usytuowane jest boisko orlik i część boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej. W tej sprawie zwróciliśmy się do Miasta mając ważną umowę z podmiotem, który wydzierżawił nam całą nieruchomość, aby Miasto co do spornej części zrobiło przetarg. Niestety Miasto nie podpisało z nami umowy po wygranym przetargu, ponieważ podmiot, który wydzierżawił nam nieruchomość nie wydał spornej działki. Obecnie miasto oczekuje od nas wynagrodzenia, które jest 7,5 razy większe od stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta. Wielokrotnie zwracaliśmy się z wnioskiem o zawarcie porozumienia, które konsekwentnie jest odrzucane przez Miasto od 6 lat. Prosimy w tej kwestii o interwencję i załatwienie sprawy dla dobra społecznego. 

Jeszcze raz uprzejmie prosimy Pana Prezydenta o podjęcie decyzji w sprawie podziału projektu mpzp dla Trasy Mostu Północnego na części i uchwalenie dla terenów sportowych określonych w planie jako A.1.US. W ten sposób uzyskamy stabilność działania i perspektywę oraz pewność, że środki finansowe własne, które inwestujemy w budowę boisk dla dzieci nie zostaną zniweczone.  

Zarząd WM-Sport Sp. z o.o

Trenerzy, Rodzice, Młodzi sportowcy


WM-Sport Sp. z o.o.    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że WM-Sport Sp. z o.o. będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...