Ekrany akustyczne dla ROD Miodówko

Pan
Mirosław Nicewicz
Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie

 

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze,

 

W związku z trwającą modernizacją i przebudową drogi krajowej nr 51 do parametrów drogi ekspresowej, my wszyscy niżej podpisani, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zaprojektowanie i wybudowanie na odcinku od 103+600.00 km do 104+153.00 km, po stronie wschodniej, ekranów akustycznych. Ponadto prosimy, po skończonych pracach modernizacyjnych, o wykonanie nasadzeń gęstą roślinnością zabezpieczającą przed nadmiernym hałasem, po wschodniej stronie nowo budowanej równoległej drogi lokalnej na tym samym odcinku kilometrowym.

W przyległym obszarze położony jest Rodzinny Ogród Działkowy „Miodówko”. Jego podstawowym zadaniem jest rekreacja i wypoczynek. Należy zaznaczyć, że mieszkańcy działek przebywają tu przez większość roku, w dzień i w nocy. Przebudowywana trasa na wybranym odcinku znacząco pogorszy komfort wypoczynku. W obrębie nowo budowanego przejazdu gospodarczego (na załączonej mapie oznaczony numerem 4) przebieg trasy zostanie znacznie podwyższony. Z działek usytuowanych w pobliżu droga stanie się widoczna i będzie górowała nad okolicą. Oznacza to zwiększenie hałasu i zmniejszenie walorów estetycznych, a także obniżenie wartości rynkowej znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów.

Nie zrozumiały jest fakt, iż na etapie planowania przedmiotowej drogi, nie uwzględniono dobra społecznego użytkowników działek rekreacyjnych.

W celu minimalizacji strat społecznych, wypoczynkowych i ekonomicznych prosimy o pozytywne rozpatrzenie petycji.

 

 

Z poważaniem,

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz