Petycja w sprawie zaniechania ograniczenia prędkości pływania na Rzece Wiśle.

My, niżej podpisani właściciele łódek oraz inni użytkownicy rzeki Wisły, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odwołanie zmian ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Wojewódzstwa Mazowieckiego z dnia 26 Czerwca 2024r. Zarządzenie nr 7/2024, dotyczących ograniczenia prędkości na rzece Wiśle odcinku Warszawskim do 8 i 12 km/h.

Wprowadzenie tak restrykcyjnych ograniczeń znacząco wpłynie na działalność gospodarczą oraz rekreacyjną prowadzoną na rzece w obrębie miasta. Wielu armatorów organizujących rejsy po Rzece Wiśle będzie zmuszonych ograniczyć swoją działalność, co negatywnie wpłynie na lokalną gospodarkę oraz ograniczy dostęp mieszkańców Warszawy i turystów do atrakcji związanych z żeglugą.

Obecne przepisy, regulujące żeglugę śródlądową, są wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska, pod warunkiem ich skutecznego egzekwowania. Zgodnie z art. 2 pkt 10 oraz art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, dyrektor RZGW ma prawo do wprowadzania ograniczeń prędkości oraz innych ograniczeń związanych z bezpieczeństwem żeglugi. Dodatkowo, w § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych, kierownik statku jest zobowiązany do przestrzegania oznakowania wodnego oraz prowadzenia jednostki w sposób, który nie powoduje nadmiernego falowania mogącego stwarzać zagrożenie.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że jednostki szybkie, o krótkich kadłubach, wytwarzają większą falę przy prędkości do 12 km/h, niż gdy poruszają się w ślizgu. Takie ograniczenie promuje łodzie długie, tradycyjne oraz katamarany, ale dyskryminuje użytkowników motorówek.

Wprowadzenie takiego ograniczenia może zatem skutkować paradoksalnym efektem zwiększenia zagrożenia falowania, zamiast jego zmniejszenia.

Proponujemy, aby zamiast wprowadzania nowych, drastycznych ograniczeń, skoncentrować się na skuteczniejszym egzekwowaniu istniejących przepisów oraz na edukacji użytkowników rzeki.

Jesteśmy przekonani, że wspólne działanie na rzecz bezpieczeństwa i harmonijnego korzystania z Wisły przyniesie lepsze rezultaty niż wprowadzenie restrykcyjnych ograniczeń.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zorganizowanie wielostronnych konsultacji społecznych użytkowników rzeki Wisły w celu omówienia prawidłowego oznakowania i użytkowania warszawskiego odcinka rzeki Wisły. Wspólne działania są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz zrównoważonego i harmonijnego korzystania z tego odcinka rzeki.

Chcielibyśmy, aby w konsultacjach wzięli udział przedstawiciele różnych grup użytkowników rzeki, w szczególności:
- Wędkarze
- Armatorzy barek
- Armatorzy jachtów żaglowych
- Kajakarze

- Wioślarze

- Armatorzy szybkich łodzi ślizgowych
- Armatorzy łodzi tradycyjnych
- Armatorzy motorowych łodzi kempingowych
- Armatorzy łodzi sportowych
- Przedstawiciele stołecznych portów
- Policja
- Straż
- Organizacje pozarządowe
- SUPowcy

Wierzymy, że konsultacje te pozwolą na uwzględnienie potrzeb i oczekiwań wszystkich użytkowników rzeki oraz na opracowanie wspólnych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu korzystania z warszawskiego odcinka Wisły.

Z poważaniem,

Z wyrazami szacunku, [Imiona i nazwiska właścicieli łódek oraz innych użytkowników Wisły]


Mateusz [ Właściciele łodzi i inni użytkownicy Rzeki Wisły ]    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Mateusz [ Właściciele łodzi i inni użytkownicy Rzeki Wisły ] będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Upoważniam Mateusz [ Właściciele łodzi i inni użytkownicy Rzeki Wisły ] do przekazania informacji podanych przeze mnie w tym formularzu następującym stronom:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...