PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE / Ogłoszenia / Identyfikacja Żydów podstawą działań obronnych Narodu Polskiego / Komentarze

Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2014-07-25 05:39Gość

#2

2014-07-25 07:14

Pani, zeby to byli tylko Żydzi to małe piwo. Teraz mamy już pokolenia POLSZEWII (polskich internacjonałów komunistyczno-liberalnych). To tych trzeba zrobić spis bo ci zaprzańcy nazywają siebie Polakami niszcząc Polskę.

Gość

#3

2014-07-25 08:56

Wszystko się zgadza. Podam przykład z mojego życia. Żyd ukrywający się pod polskim nazwiskiem i imieniem: Marek Grzesiński (prawdziwe jego nazwisko: Weiss) będąc DYREKTOREM (1979-1980) Teatru Muzycznego w Słupsku zwolnił cały zespół polskich artystów śpiewaków-solistów po to tylko aby zmienić szyld Teatru Muzycznego (gdyż na muzyce znał się tyle co wilk na gwiazdach) na Dramatyczny i aby wejść samemu na scenę jako aktor (amator), przyjąć na nasze miejsca swoich powinowatych (też amatorów) i razem z nimi robić kasę za występy publiczne, tworząc samemu sobie warsztat pracy w dziedzinie reżyserii teatralnej i reżyserować wystawiane sztuki za bardzo wysokie wynagrodzenia. Bezwzględne działanie (Grzesińskiego) Weissa zniszczyło wielu młodym polskim artystom karierę zawodową i doprowadziło do ruiny finansowej, gdyż ówczesny Teatr Muzyczny gwarantował doskonałe warunki do pracy dając do dyspozycji śpiewakom samodzielne mieszkania służbowe co było podstawowym warunkiem do wykonywania jakże wyczerpującego fizycznie (porównywalnego do pracy górnika) i umysłowo zawodu, prawidłowego rozwoju i dalszego podnoszenia kwalifikacji. Wielu ze zwolnionych artystów musiało zarzucić swój fach, znaleźć pracę w innych zawodach pomimo talentu i wyższego wykształcenia oraz opuścić mieszkania służbowe dobrowolnie lub w wyniku eksmisji sądowej gdyż machina niszczenia działalności Weissa poszła w ruch.
Dzisiaj p. Weiss nie wiem jakim cudem jest dyrektorem Opery Bałtyckiej w Gdańsku i przeprowadza swoje chore eksperymenty wypaczając wizje klasyki operowej.

Teresa Wojda

#4

2014-07-25 10:08

#2: -

Takich wszystkich Żydów co się nazywają Polakami a nawet patriotami polskimi  też bezwzględnie  nalezy zidentyfikować a za działanie na szkodę Polski i Narodu Polskiego osądzić, majątki zarekwirować.

Zydzi won z Polski !!!

Krzysztof

#5 Popieram, ale...

2014-07-25 11:24

Od dłuższego czasu czytam wpisy na tych stronach. Jestem jestem pełen podziwu dla autorów świadomych ponoszonego ryzyka. Jednak znając zasadę mówiącą, że jeżeli ktoś boi się głosić znanych prawd, to jest już niewolnikiem, popieram jak najszersze omawianie tychże na wszystkich dostępnych forach.
Mam tylko drobne zastrzeżenie na temat samej kwestii Żydów.
Osobiście uważam ich za bodaj najbardziej nieszczęśliwy Naród Świata zdominowany przez mafię chazarską, w której rękach jest obecnie już wszystko co tylko na Ziemi istnieje. To chazarowie (celowo piszę ich narodowość małą literą) od wieków podszywają się pod tzw Żydów. Wszak wiadome jest, że do 18 wieku pojęcie Żyd na Świecie nie istniało. Polecasm książkę izraelskiego naukowaca Benjamina H. Freedmana,


Pozwolę sobie przedstawić kilka cytatów.

„Tzw. Żydzi oszukali chrześcijan w najbardziej bezbożny sposób w historii, uważany za najskuteczniejszą broń.”

„Historyczne istnienie królestwa chazarskiego tzw. „Żydów,” ich wzrost i upadek, zniknięcie na stałe królestwa Chazarów jako narodu z mapy Europy, oraz jak król Bulan i naród chazarski ok. 740 AD stali się tzw. „Żydami” poprzez konwersję, ukrywała przed amerykańskimi chrześcijanami cenzura nałożona przez tzw. „Żydów,” historycznie pochodzenia chazarskiego, we wszystkich mediach USA i masowej komunikacji przez nich kierowanych. Później w 1945 r. ten autor podawał „fakty z życia” Chazarów do publicznej wiadomości na terenie całego kraju, publikował wyniki wielu lat intensywnych badań tej sprawy. Publikacje te były sensacyjne i bardzo skuteczne, ale widocznie gniewały tzw. „Żydów,” którzy nadal szkalowali tego autora wyłącznie z tego powodu. Od 1946 roku, przeprowadzali przeciwko niemu brutalną kampanię, dążąc tym samym do dalszego ukrycia faktów, z oczywistych powodów. Dlaczego obawiają się prawdy?

Autorem niżej wymienionych słów jest Benjamin H. Freedman, znany w USA po II wojnie św. żydowski historyk, który przeszedł z judaizmu na katolicyzm i przez swoje publikacje został przez media i prasę w USA okrzyknięty „Antysemitą Nr 1″. Freedman był zaciętym antykomunistą i przyjacielem Polaków, w 1971r. otrzymał nagrodę za zasługi od polonijnej organizacji z Salem, (Massachusets) „Anti-Communist Federation of Polish Freedom Fighters”. Znany był jednak przede wszystkim z tego, że atakował syjonistów i uważał, na podstawie prowadzonych przez niego wieloletnich badań naukowych, że Żydzi całkowicie sfałszowali swoje pochodzenie, kłamliwie przypisując sobie pokrewieństwo z biblijnymi Judejczykami. Freedman poświęcił całe swoje życie temu zagadnieniu. Owocem jego pracy było kilka książek, za które został, de facto, jako jeden z pierwszych z historyków powojennych uznany za „rewizjonistę”. Jego poglądy były entuzjastycznie przyjmowane przez organizacje białych separatystów, Klany, chrześcijańskich fundamentalistów takich jak grupa „Christian Nationalist Crusade”. Do dzisiaj nazwisko Freedmana jest popularne w kręgach białych radykałów różnej maści na zachodzie.

Poniżej kilka cytatów z książki „Common Sense”, p. 2-1-53 and 5-1-59.

„Chrześcijanie są nabierani przez najbardziej piekielne kłamstwo w historii, przez tak zwanych Żydów. Można uznać to za ich najbardziej efektywną broń. Ta technika „wielkiego kłamstwa” pierze mózgi amerykańskim chrześcijanom, że wierzą iż Jezus Chrystus był „królem Żydów”(King of the Jews) w sensie tych tak zwanych „Żydów”, którzy dzisiaj siebie nazywają Żydami(Jews). Pierwsze odwołanie zostało dokonano w angielskich tłumaczeniach Starego i Nowego Testamentu, wieki temu zanim tak zwani Żydzi przywłaszczyli sobie nazwę „Żyd” w XVIII wieku, żeby wtopić się do chrześcijańskiego świata jako ci, którzy są spokrewnieni z Jezusem Chrystusem. To rzekome pokrewieństwo pochodzi od mitu o wspólnym pochodzeniu od Judaitów/Judejczyków (Judahites, Judeans) ze Świętej Ziemi w historii Starego Testamentu, co jest fikcją opartą na bajeczce.”

„Amerykańscy chrześcijanie prawie nie przeczuwają, że są poddawani praniu mózgów przez 24 godziny na dobę w telewizji i w radiu, przez dzienniki i magazyny, przez kina, gry, przez książki, przez polityków w ich biurach, przez religijnych przywódców na ambonach i poza kościołami, przez przewodniczących dziedziny edukacji wewnątrz i na zewnątrz ich nauczycielskiej działalności i przez wszystkich liderów biznesu, zawodów i finansjery, których bezpieczeństwo ekonomiczne wymaga, że podlizują się tak zwanym Żydom (Jews), historycznego pochodzenia chazarskiego. Niczego nie podejrzewający chrześcijanie są poddawani blokadzie źródeł, dzięki czemu nie mają powodu do podejrzeń. Bezsporne fakty dostarczają niezaprzeczalnych dowodów dla historycznie trafnego stwierdzenia, że tak zwani Żydzi (Jews) pochodzenia wschodnioeuropejskiego są bez wątpienia potomkami Chazarów, turko-fino-mongoloidzkiego narodu który żył głęboko w sercu Azji, i zgodnie z historią, wywalczył sobie drogę do wschodniej Europy około 1 wieku przed Narodzinami Chrystusa i ustanowił Królestwo Chazarskie. Można łatwo odnotować, że z jakiegoś tajemniczego powodu historia królestwa Chazarów jest nieobecna na lekcjach historii w szkołach i college’ach (sic!).”

„Historyczny byt chazarskiego królestwa tak zwanych „Żydów” (Jews), jego powstanie i upadek, permanentne zniknięcie Chazarów jako narodu z mapy Europy oraz to jak król Bulan i chazarski naród około 740r.n.e. przyjęli judaizm i stali się tak zwanymi Żydami przez konwersję, ukryto przed chrześcijanami przez cenzurę zamontowaną przez tak zwanych „Żydów” (Jews) o historycznie chazarskich korzeniach, we wszystkich mediach USA i środkach komunikacji kontrolowanych właśnie przez nich. „

„W oryginalnej edycji Żydowskiej Encyklopedii (the Jewish Encyklopedia, 1903) w New York’s Public Library i w Bibliotece Kongresu, w rozdziale IV, strony od 1 do 5, znajduje się najbardziej obszerna historia Chazarów. Także w Publicznej Bibliotece Nowego Yorku jest 327 książek napisanych przez najlepszych historyków świata i inne źródła lub nawiązania, traktujące o historii Chazarów, od III wieku n.e. do XX wieku przez autorów współczesnych.”

„Jezus był z Judy, ale nie Żydem.”

„Podczas Jego Żywota żadni ludzie nie byli opisani jako „Żydzi” (Jews). Ten fakt jest wsparty przez teologię, historię i naukę. Kiedy Jezus przybył do Judei, to nie była ojczyzna przodków tych, którzy dzisiaj stylizują się na „Żydów” (Jews). Ich przodkowie nigdy nie postawili nogi w Judei. Egzystowali w tamtym czasie w Azji, ich „ojczyźnie” i byli znani jako Chazarowie/Chazarzy (Khazars). W żadnym z manuskryptów oryginalnego Starego i Nowego Testamentu Jezus nie został nazwany Żydem ani nawiązany do tego terminu. Termnin ten (Jew w języki angielskim) pojawił się pod koniec XVIIIw. jako skrócenie terminu „Judejczyk” – (Judean), co odnosi się do mieszkańca Judei, niezależnie od jego rasy, narodowości czy religii, tak samo jak termin „Teksańczyk” (Texan) odnosi się do mieszkańca Texasu. Mimo potężnego wysiłku propagandowego tak zwanych „Żydów”, są oni niezdolni udowodnić w zachowanej historii że jest choćby jeden zapis odnoszący się do tamtego okresu na temat rasy, religii czy narodowości określanej słowem „Żyd” (Jew). Religijna sekta w Judei w czasach Jezusa, do której nawiązują „Żydzi” nazywając ich Żydami, była znana jako Faryzeusze. Judaizm dziś i faryzeizm w czasach Jezusa to jedno i to samo.

Jezus wyrażał swój wstręt do faryzeuszy, stąd słowa „Biada wam, uczeni w Piśmie i Faryzeusze, hipokryci, wy węże, wy plemię żmijowe!”

Benjamin H. Freedman

Koniec cytatów.

Spore wrażenie zrobił na mnie film prezentowany na YT p.t."Zniesławienie".

Również opinie mojego Ojca, który od dziecka wychowywał się pod Tarnowem z dziećmi 'żydowskimi", pochlebnie przedstawiały ich mądrość, wiedzę, rodzinność, tradycje i uczciwość.

Moim zdaniem to chazarowie zagarnęli plemię Judajczyków w sposób bezwzględny i zawłaszczyli sobie ich zasady.

Chazarowie pochodzili z tzw chazarii, która istniała w rejonie od Kijowa, do morza Kaspijskiego. Być może dlatego dzisiaj trwają tam działania wojenne, bo jak wieść niesie, tzw żydzi zamierzają wyprowadzić się z Izraela do swoich macierzystych stron.

Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof

Gość

#6 ....

2014-07-26 08:02

Maria Bejda w odpowiedzi dla fałszywych obrońców Narodu Polskiego.

 

Naznaczanie Żydów żółtą łatą to nie jest wymysł Teresy Wojda ale soboru luterańskiego!

Cała haniebna historia wyznawców talmudu to nie wymysł Teresy Wojda!
Wyzywaliści na Żydów nie przebierając w słowach a teraz ich bronicie. Przewrotność do potęgi !

Pan Bein nie musi nas i wszystkich czytelników oszukiwać gdzie naprawdę przebywa i co robi Pan Szubert , bo nas to nie interesuje! Wystarczy że rodzina wie !

Proszę przeczytać uważnie od początku do końca poniższy tekst i zaprzestać atakowania nas i antypolskiej działalności !

Na kogo POLACY nie mogą głosować?

http://m.neon24.pl/0a3b74ef7e9253c19267f922e3a46b14,13,0.jpg...

Czy żydów w POLSCE należy aż oznaczyć „żółtą łatą”, żeby POLACY wiedzieli, na kogo nie mogą głosować, w świetle nakazu książki: TALMUD O GOJACH a kwestia żydowska w Polsce. ks. dr Stanisław Trzeciak.

Skąd mi się wziął pomysł z oznaczeniem żydów w POLSCE żółtą łatą?

Wyjaśnienie na tę okoliczność, zawiera rozdział XLI Oznaczanie żydów żółtą łatą str. 193-194 , wymienionej na wstępie książki. Treść rozdziału, jako bardzo ważną, zacytuję w całości poniżej.
Polacy nie mogą głosować w żadnych wyborach na żydów! Dlaczego?
Jeśli ktoś jeszcze z Polsków nie wie, lub nie jest pewny, to ma obowiązek wobec POLSKI i POLAKÓW, wobec swojej rodziny: dzieci wnuków itp, przeczytać w całości książkę, której treść udostępniam wszystkim z mego wirtualnego dysku drive.google.com, bez potrzeby logowania się (350 str). TALMUD O GOJACHa kwestia żydowska w Polsce. ks. dr Stanisław Trzeciak.https://drive.google.com/file/d/0BwhdqglsNN-2b01tRENaa1Y2c1E/edit?usp=sharing
W kwestii formalnej: żeby można było bardzo wygodnie czytać treść książki, wystarczy kliknąć strzałkę z lewej strony, na samej górze tekstu, wtedy tekst będzie wyświetlany na całym ekranie.
Spis treści:
Od Wydawcy 5
Wstęp 7
I. Znaczenie Talmudu 9
II. Goj, akum 13
III. Prawo pisane, a podania starszych 16
IV. Życzliwe przepisy w stosunku do obcych 18
V. Wyodrębnienie się od obcych narodów 20
VI. Goje są nieczystymi i zanieczyszczają żyda i jego rzeczy 25
VII. Koszerne i trefne jako podstawa bezwzględnego bojkotu 28
VIII. Szulchan aruch jako norma życia 33
IX. Goje to bydło 36
X. Mieszkania gojów to zagroda dla bydła 38
XI.Goje podejrzani o bestializm, rozbój i rozpustę - Diabli i aniołowie podejrzani o antysemityzm 40
XII. Prawo małżeńskie w stosunku do gojów 44
XIII. Prawo handlowe z gojami 50
XIV. Sądownictwo wobec gojów 55
XV. Majątki gojów należą do żydów 58
XVI. Znalezionej rzeczy goja nie wolno oddawać 60
XVII. Oszustwo w stosunku do goja dozwolone 63
XVIII. Czy kradzież, rabunek w stosunku do goja jest dozwolony? 66
XIX. Zabicie goja jest dozwolone 70
XX. Wyrabianie solidarności narodowej przez bezwzględne
niszczenie odpadłych Izraelitów 71
XXI. Sąd nad narodami 78
XXII. Uprzywilejowani 83
XXIII. Am-haarec 86
XXIV. Chrześcijanie pod nazwami minim, cedim, apikorsim 88
XXV. Podwójna etyka względem zwierząt i cmentarzy 93
XXVI. Charakterystyka talmudu 96
XXVII. Jak żydzi wyjaśniają prawo talmudyczne o gojach? 101
XXVIII. Zasady społeczne ewangelii 105
XXIX. Pojęcia żydowskie o mesjaszu i jego stosunku do gojów 107
XXX. Dwa przeciwne światy 109
XXXI. Mesjanizm a komunizm 114
XXXII. Komunizm a żydzi 128
XXXIII. Agitacja żydo-komunistyczna w Polsce w ostatnich latach 133
XXXIV. Masoneria a żydzi 140
XXXV. Rozwój masonerii a upadek narodów 157
XXXVI. Loża "Ogniwo" w Warszawie 164
XXXVII. Oddziały pomocnicze 168
XXXVIII Kościół a masoneria 171
XXXIX. Stowarzyszenie Żydów-Chrześcijan i inne obce agentury 175
XL. Pornografia a żydzi 178
XLI. Oznaczanie żydów żółtą łatą 193
XLII. Sztadlani 195
XLIII. Cel głównych ataków żydostwa 210
XLIV. Atak na polską ziemię 223
XLV. Kwestia żydowska w świetle gróźb Mojżesza i proroków 232
XLVI. Kwestia żydowska w świetle nauki Chrystusa Pana i Apostołów 241
XLVII. Kwestia żydowska w świetle nauki Kościoła Katolickiego 245
XLVIII. Pius V święty wypędza żydów z Państwa Kościelnego 251
XLIX. Zapomniany rozkaz 259
L. Uchwały synodalne i listy pasterskie biskupów w dawnej Polsce 272
LI. Mieszczaństwo w dawnej Polsce wobec żydów 285
LII. Ustawy państwowe przeciw żydom w dawnej Polsce 290
LIII. Żydzi w czasach zaborczych 297
LIV. Asymilacja 309
LV. Rola żydów w r. 1920 314
LVI. Instytucja Esterek 319
LVII. Kwestia żydowska w Polsce w czasach obecnych 322
LVIII. Tragizm narodu polskiego 332
Zakończenie 343

 

Być może nie wszyscy POLACY wiedzą, że żydzi, z mocy rozporządzenia Soboru Luterańskiego w r. 1215 musieli nosić żółte łaty, aby z daleka ich można było widzieć, ku przestrodze chrześcijan. Rozporządzenie to nigdy nie zostało odwołane, co znaczy, ze obowiazuje do nadal, a tylko chrześcijanie dla własnej zguby, zaniechali wymuszania na zydach stosowania się do tego rozporzadzenia.
Poniżej przedstawiam w całości treść rozdziału XLI, udawadniającą fakt historyczny:

 

XLI Oznaczanie żydów żółtą łatą str. 193-194

 

Jako dowód wielkiej troski Papieży o zachowanie wiernych od złych wpływów żydowskich może posłużyć jeszcze rozporządzenie, by żydów oznaczać żółtą łatą na ubraniu, którą musieli nosić, by w ten sposób przestrzegać chrześcijan, by mieli się na baczności przed nimi. Na trzecim Laterańskim Soborze w r. 1215 postanowiono: by wierni mogli już na pierwszy rzut oka poznać żydów uchwalono, by żydzi i saraceni obojga płci już od 12-stego roku życia we wszystkich chrześcijańskich krajach, w każdym czasie, odróżniali się od wszystkich ludzi ubraniem.
Żółta łata na ubraniu, na piersiach lub też na rękawie, spiczasty kapelusz z kapuzą spadającą na plecy u mężczyzn, a u kobiet kawałek żółtej chustki naokoło głowy był oznaką żydostwa.

 

Żółtą chustkę kobietom rozkazał nosić Papież Paweł IV w r. 1555. Toteż żydówki ubierały się na żółto, by ta żółta chustka nie wyróżniała się bardzo.
"Na próżno, jak mówi dr S. Neufeld, starali się żydzi skłonić Papieża wysokimi sumami ugodowymi do odwołania tego ostatniego rozporządzenia. Rozporządzenie było nieodwołalne.
Poprzednio jeszcze na Soborze w Salzburgu w r. 1418 uchwalono, by żydówki nosiły przy sukniach dzwoneczki, by je z daleka już można było słyszeć.
Na Soborach powtarzano często uchwały o oznaczeniach żydów.
Pierwsza wprowadziła oznaczania Anglia, już w r. 1217.
We Francji jakkolwiek miejscami już było, wprowadził je całkowicie Filip August w r. 1219, następnie w innych krajach.
W Niemczech, gdzie na dworze cesarzy byli żydzi; mimo pism Papieży Grzegorza IX i Innocentego IV i mimo uchwał licznych Soborów, bronili się żydzi uporczywie i dopiero w XV wieku wprowadzano to naznaczanie żydów dzięki staraniom Kardynała Legata Mikołaja z Kues nad Mozelą i dzięki podróżom misyjnym św. Jana Kapistrana, który nie tylko apostołował w Niemczech ale nawet i w Polsce, gromił nadużycia żydowskie i wskazywał na wielkie niebezpieczeństwo ze strony żydów. Dopiero w XVIII wieku oznaczania żydów ustały.

 

Wielce pouczającymi dla nas są również uchwały Synodu przemyskiego zr. 1723, który głosi:

 

"Żydzi, ten gad jadowity, ci wygnańcy palestyńscy, którzy już zalali całą Ruś i szerzą się po całym Królestwie Polskim, bogacą się z krzywdy i wyzysku chrześcijan, pełni pychy, nienawiści i chytrości, stawiają sobie za główny cel swej przewrotnej działalności: podstęp, zbrodnie i wszelkiego rodzaju występki, bluźnierstwa, zniewagi i wyszydzanie Tajemnic Wiary naszej św. Jakże nad wyraz bolesną jest rzeczą, iż wielu spośród polskich magnatów i szlachty popiera żydów, dając im łatwiejszy do siebie dostęp, aniżeli katolikom, łudząc się nadzieją przyszłych zysków i pożyczek pieniężnych od żydów, a nie bacząc na to, że pieniądze w tak nieuczciwy sposób nabyte, prędko utracą i ściągną na siebie i na swoje potomstwo karę Bożą i utratę błogosławieństwa Bożego".

 

W zakończeniu (str. 343) analizowanej książki TALMUD O GOJACHa kwestia żydowska w Polsce. ks. dr Stanisław Trzeciak, zawarte jest uzasadnienie wyjaśniające: dlaczego POLACY nie mogą głosować na żydów. Część tego wyjaśnienia i uzasadnienienia z „Zakończenia” cytuję poniżej.

 

Zakończenie.
„Nie tylko jednak ci, którzy z żydami się łączą i popierąją ich, działają na zgubę Polski, a na korzyść w większym czy mniejszym stopniu żydokomuny, ale nawet ci, którzy w walce Narodu Polskiego o wyzwolenie się spod jarzma czwartego zaborcy, zachowują się biernie i neutralnie, usprawiedliwiając swoją w tej kwestii bezczynność, niby chrześcijańską miłością bliźniego, przyczyniają się do żydowskiego zwycięstwa.
Niechże otworzą się oczy wszystkim, a szczególniej tym, którzy "mają oczy, ale nie widzą" i niech pobudzą cały Naród do samoobrony, by Polskę uwolnić od żydów, jako od elementów obcych, szkodliwych i wrogich, by ją "podnieść wzwyż", dać jej silne i trwałe podstawy, a przede wszystkim, by zapewnić młodzieży polskiej możność pracy i normalnego rozwoju.
W tym celu muszą wystąpić do walki z żydostwem wszystkie bez wyjątku warstwy społeczne z Rządem Polskim na czele, mając to przekonanie, że Polacy i żydzi to dwa przeciwne światy o dwóch przeciwnych sobie etykach i przeciwnych normach postępowania, o przeciwnych również celach. (...)”

 

W zakończeniu książki:TALMUD O GOJACHa kwestia żydowska w Polsce, ks. dr Stanisław Trzeciak zawarł pouczenie jako swój testament, zobowiązujący POLAKÓW do jego przestrzegania i wykonania!! A oto wytyczne:

 

Dlatego to, nakazem obecnych czasów jest żydom jako wrogom Polski równouprawnienie odjąć, a nadto z Polski ich wysiedlić, majątki ich, jako zdobyte oszustwem i szachrajstwem na rzecz państwa obrócić.
Tymczasem dopóki żydzi z Polski nie wyjdą, konieczną jest rzeczą, w imię hasła "walka ekonomiczna i owszem", przeprowadzić następujące ustawy:
Bezwzględne zniesienie uboju rytualnego, jako barbarzyńskiego zabobonu, nie mającego nic wspólnego z prawem Mojżeszowym, ani religią Mojżeszową, przy pomocy jednak którego żydzi wyciągają ze społeczeństwa polskiego około pół miliarda zł rocznie przez zmonopolizowanie handlu mięsem, bydłem, skórami, wyprawą skór i odpadkami rzeźnianymi.
Do Dekretu o zniesieniu masonerii, dodać należy surowe kary za należenie do tej międzynarodowej antypaństwowej i antykościelnej mafii, oraz konfiskatą majątków tak prywatnych masonów, jak i majątków lóż, oraz zastosowanie tychże kar do pomocniczych organizacji masońskich.
Pozbawienie komunistów praw obywatelskich.
Rewizję praw obywatelskich, nabytych po 11 listopada 1918 roku.
Zakaz zmiany nazwisk czy imion żydowskich na polskie i chrześcijańskie, powrót do dawnych nazwisk i imion. Oraz surowy zakaz używania przez żydów imion chrześcijańskich.
Pozbawienie tych wszystkich żydów praw obywatelskich, którzy kiedykolwiek piórem, słowem czy zachowaniem się swoim działali na szkodę moralną lub materialną czy ujmę dla imienia polskiego w kraju lub za granicą, lub też w przeciągu 2 lat przebywając zagranicą nie odnowili paszportu.
Żydzi nie mogą wybierać, ani być wybierani do Sejmu, Senatu czy gminy, nie mogą być urzędnikami państwowymi ani gminnymi, ani też nie mogą być w sposób jawny lub ukryty zatrudnieni, ani nie mogą być udziałowcami w gałę-ziach życia gospodarczego, które decyduje o obronności państwa.
Żyd z natury tchórz, skłonny do dezercji i zdrady, jako materiał wojskowy, małowartościowy lub szkodliwy i niebezpieczny, jeszcze za czasów królestwa żydowskiego od króla Jana Hirkana 135-104 r. przed Chr. do wojska nie brany, zastępowany zaś przez wojska najemne z obcych narodów w królestwie żydowskim, przeto i w Polsce Armia Polska nic nie straci, a przeciwnie bardzo wiele zyska, jeśli się odżydzi. A zatem żydzi nie mogą służyć w wojsku, ani posiadać pod żadnym warunkiem broni, natomiast odbywają pracę podwójną co do czasu na robotach publicznych i płacą progresywny podatek na Armię stosownie do zamożności.
Żydzi nie mogą być nauczycielami w szkołach czy na wyższych uczelniach.
Ponieważ działają demoralizująco na młodzież polską i szerzą wywrotową propagandę, przeto nie mogą uczęszczać do szkół polskich razem z młodzieżą polską. Na wyższe zaś uczelnie tylko procentowo do ludności żydowskiej. Ponieważ zaś adwokatura i stan lekarski są zanadto przeżydzone, przeto do adwokatury i na wydziały medyczne nie przyjmuje się żydów, dopóki liczba żydów w tych zawodach nie zrówna się procentowo z procentem ludności żydowskiej.
Żyd nie może leczyć chrześcijanina, ani też adwokat żyd nie może występować w sądzie w obronie chrześcijańskiego klienta.
Żydzi nie mogą być ani dziennikarzami, ani wydawcami pism przeznaczonych dla ludności polskiej, nie mogą pełnić żadnych funkcji w teatrze, w urzędzie radiowym, w dziale filmowym.
Nie mogą nabywać ziemi ani żadnych nieruchomości. Ziemia, którą już posiadająjako własność ponad 100 ha, przechodzi do parcelacji, poniżej zaś 100 ha, tak samo jak i domy po miastach podlegają podwójnemu opodatkowaniu. Ponieważ to wszystko pochodzi z lichwy, oszustwa i wyzysku ludności rdzennej, do niej zatem wraca.
Żydzi wyjeżdżający z Polski, mogą wywozić swe kapitały tylko w formie obligacji renty wieczystej, czy też w formie polskich wyrobów przemysłowych.
Kobiety do lat 40, mężczyźni do lat 20 nie mogą u żydów służyć.
Za pożycie z żydem czy żydówką kara więzienia.
Ponieważ żyd demoralizująco działa na ludność wiejską, wyzyskuje i oszukuje ją, przeto wstęp żydowi do wsi najsurowiej wzbroniony.
Ponieważ żydzi celowo i planowo urządzają sztuczne bankructwa i na nich się bogacą, a do ruiny doprowadzają swych wierzycieli, wypłacając im trzecią część wierzytelności lub wcale nic, przeto prawo o niewypłacalności należy poddać ścisłej rewizji, a kupiec, który raz zbankrutował nie może zajmować się handlem, nie tylko samodzielnie, ale i w cudzym imieniu.
Ponieważ giełda jest głównym terenem oszustwa i szachrajstwa żydowskiego, przeto na giełdzie żydzi nie mogą występować.
Zemsta należy do charakteru duszy żydowskiej, a żydzi, jak doświadczenie zbyt częste wykazuje, mordują skrycie i podstępnie tych, którzy broniąc swój naród, przeciw nim występują. Było to wprawdzie rzeczą znaną, ale nie zawsze możliwą do stwierdzenia. Tymczasem potwierdza to publicznie żyd Marx Rosenberg w Nowym Yorku, który w listopadzie 1938 r. w jednym z najpoczytniejszych dzienników tamtejszych, przedstawił następujący projekt:
"Proponuję, aby zamiast wystąpić zbrojnie jako naród przeciw Hitlerowi, Goeringowi i ich towarzyszom — wypuścić z więzienia 10 czy 12 zawodowych morderców i tym, w zamian za sowitą opłatę i zagwarantowanie bezkarności polecić zgładzenie Hitlera, Goeringa i Goebelsa".
Projekt ten pochodzący od żyda i zamieszczony w piśmie żydowskim, potwierdza bez zastrzeżeń metodę żydowską mordowania swoich przeciwników w najohydniejszy sposób.
Do tego rodzaju wystąpień żydowskich zaliczyć należy zamieszczone pogróżki pod moim adresem w piśmie żydowskim, wychodzącym we Lwowie "Chwila poranna" w dniu 26 sierpnia 1938 r.
"A ksiądz dr St. Trzeciak powinien pamiętać, że za każdym złym uczynkiem kroczy zawsze bogini zemsty, która uderzy wtedy, gdy najmniej tego spodziewają się..."
Posługują się przy tym często żydzi małoletnimi pobratymcami, jak wskazywałoby na to zamordowanie funkcjonariusza policji u nas w Brześciu n. B., zamordowanego przez żyda Szczerbowskiego i zamordowanie sekretarza ambasady niemieckiej w Paryżu von "Ratha, zamordowanego przez żyda Grunspana. :
Wobec tego naświetlenia z wypadków w kraju i za granicą,by żydów odzwyczaić od mordów tak częstych z pobudek zemsty, należy za każde morderstwo popełnione przez żyda lub mordercę podstawionego przez żydów, uważać ogół żydowski za odpowiedzialny.
Tę metodę stosują Anglicy wobec Arabów w Palestynie, a żydzi ją wychwalają. — Jeśli jest to chwalebnym w Palestynie, to dlaczego nie ma się tego zastosować w Polsce?
Prawa te oparte na Talmudzie stosowali żydzi do gojów w swoim kraju, jako instytucję ochronną przed zalewem obcych, zastosujmy je w Polsce do żydów przed zalewem żydowskim.
Cały Naród Polski z Rządem na czele, jeśli chce być konsekwentnym i przeprowadzić walkę ekonomiczną aż do zwycięstwa, by "Polskę podnieść wzwyż", jeśli nie chce zginąć, jeśli nie chce podzielić losu Rosji i Hiszpanii, musi te prawa wprowadzić, musi wykorzystać obecne nastroje, kiedy państwa tak jednolite i o tak znikomej ilości żydów jak Niemcy i Włochy, wypędzająich od siebie.
Naród Polski musi to zrozumieć, że jeśli nie chce, by dzieci jego szły na żebry, czy ginęły z głodu, musi żydów wysiedlić, jako obcych i szkodliwych sublokatorów, by swemu młodemu pokoleniu zabezpieczyć przyszłość, bo potęga Polski jest bez żydów.
Tak należy rozumieć "walkę ekonomiczną", bo tylko bez balastu i bagażu żydowskiego można "Polskę wzwyż podnieść"”.
Wyjaśnienie autora posta:

 

Post ten napisałam, ponieważ wiele osób na Twitterze i Facebooku, wielokrotnie zadawano mi pytanie: „a na kogo Pani będzie głosować?” Odpowiedz na zadawane mi pytanie, jest zawarta w treści książki, a szczególnie w rozdziale: „Zakonczenie”.
Problem jest jednak w tym, że sytuacja POLSKI i POLAKÓW uległa pogorszeniu, w stosunku do czasów, w których tę książkę pisał ks. dr Stanisław Trzeciak. W chwili obecnej rząd w POLSCE, nie jest POLSKI. Ale cel POLAKÓW jest ten sam. Istnieje historyczny obowiązek POLAKÓW wyzwolić POLSKĘ „spod jarzma czwartego zaborcy” - żyda. Faktem nawet dla mnie znanym (nie interesuję się polityką) że PO, PiS i inne partie obecne w Sejmie, nie są partiami polskimi, nie mają przedstawicieli złożonych z POLAKÓW, a są to w większości żydzi występujący pod zmienionymi tylko, na polskie nazwiskami. Jeśli wszyscy POLACY zbojkotują wybory, to żydzi nie uzyskają wymaganej frekwencji potrzebnej do ważności wyborów. W taki to sposób, żydowskie wybory w POLSCE, będą nieważne! Naród POLSKI wtedy zgodnie z testamentem ks. dr Stanisława Trzeciaka, przejmie władzę aby: „żydom, jako wrogom Polski równouprawnienie odjąć, a nadto z Polski ich wysiedlić, majątki ich, jako zdobyte oszustwem i szachrajstwem na rzecz państwa obrócić …..”.
Krystyna Trzcińska
Teresa Wojda
Autor petycji

#7 Identyfikacja Żydów podstawą działań obronnych Narodu Polskiego

2014-07-26 08:21#2293 Zydzi
2014-07-25 02:52

Jeśli macie państwo możliwość dostępu to niezależnych media obserwujecie to co żydzi robią z Palestyńczykami. Jeśli nie odzyskami Polski teraz z nami zrobią to samo.
Odpowiedz Usuń Zgłoś niestosowną zawartość

Gość
#2294
2014-07-25 10:42

tzw. magdalenka, której zarzuca się prostytucję to wynalazek i hańba żydów, bo nie można Polaków (więźniów) winić za łagier ! ŻĄDAMY upublicznienia listy 3 mln żydów , która leży w MSWiA !!!! żydzi, ŁAPY PRECZ od POLSKI (na tzw.UKR chcą zrobić to samo, też POdstępem i przemocą) !!!!! skąd przekonanie, że ze strony PZPR przy stole siedzieli Polacy, a nie także żydzi ? sam policz ilu Polaków siedziało przy tzw. okr.stole https://www.facebook.com/pages/Beata-Andrejas/658498137561085?fref=ts

Gość

#8

2014-07-26 13:49

Pani Tereso, skoro pani pomysł na sposób identyfikacji nie podoba się naszym wrogom to znaczy ,ze jest bardzo dobry!
Jacy skorzy by wszystko dyktować nam i nawet w jaki sposób nie wolno ich wypraszać z Polski!
No to wszyscy rodacy kamery w ruch!

Gość

#9 pokojowy sposób na wypędzenie okupanta żydowskiego

2014-07-26 13:54

Dziękuję. Dla przypomnienia:

wiernipolsce.wordpress.com/2014/05/21/zyd-przerazony-eurowyborami-nie-bedzie-frekwencji/#comment-54229

Teresa Wojda- petycjoner PE 0578/2012

22 Maj 2014 o 9:30 Zadanie obrony koniecznej:

Polacy w dniu wyborów pełnią dyżury przed lokalami wyborczymi z kamerami w rękach. Nagrywają żydów idących na wybory i naznaczają ich żółtą łatą. Nadal obowiązuje nakaz noszenia przez żydów żółtych łat by Polacy wiedzieli kto jest kto i trzymali się od nich z daleka !

RODOWITY POLAK NIE PODPISUJE NIKOMU ŻADNYCH LIST WYBORCZYCH I NIE IDZIE NA WYBORY, BO NIE CHCE UCZESTNICZYĆ W PRZESTĘPCZYM PROCEDERZE !!!!TO JEST KARALNE !!!UZURPATORZY, FAŁSZERZE WYBORCZY Z WSZYSTKICH PARTII WRAZ Z SĄDEM NAJWYŻSZYM, PAŃSTWOWĄ KOMISJĄ WYBORCZĄ WYBORÓW JUŻ DOKONALI !!! FAŁSZOWANIE MAJĄ PRZEĆWICZONE OD LAT !!!

KRZYCZMY O TYM WSZĘDZIE !!!

umtsno.blogspot.com/ ……..

opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

wiernipolsce.wordpress.com/2014/02/19/stop-niszczeniu-narodow-i-panstw-polska-ofiara-spisku-swiatowego-udowodniony-zamach-stanu-w-polsce/

trzcinska.neon24.pl/post/106280,uwaga-polacy

trzcinska.neon24.pl/post/106528,polska-najbogatszym-krajem-swiata-mlekiem-i-miodem-plynacym

trzcinska.neon24.pl/post/107756,na-kogo-polacy-nie-moga-glosowac

Teresa Wojda powyższym komentarzem daje zaledwie jedną ze wskazówek co należy zrobić aby odstraszyć osoby pochodzenia żydowskiego od pójścia na wybory a także doprowadzić do

 

masowego opuszczania przez nich Polski, tak jak ma to obecnie miejsce np.we Francji i w Szwecji.

Polacy nie mogą głosować w żadnych wyborach na żydów! Dlaczego?

Jeśli ktoś jeszcze z Polsków nie wie, lub nie jest pewny, to ma obowiązek wobec POLSKI i POLAKÓW, wobec swojej rodziny: dzieci wnuków itp, przeczytać w całości książkę, której treść udostępnia Krystyna Trzcińska  wirtualnego dysku drive.google.com, bez potrzeby logowania się (350 str). TALMUD O GOJACH a kwestia żydowska w Polsce. ks. dr Stanisław Trzeciak.

Oto poniżej wciąż aktualne wezwanie Narodu Polskiego do samoobrony, do uwolnienia Polski od żydów zawarte w książce ks. dr S.Trzeciaka, cyt. :

„Nie tylko jednak ci, którzy z żydami się łączą i popierąją ich, działają na zgubę Polski, a na korzyść w większym czy mniejszym stopniu żydokomuny, ale nawet ci, którzy w walce Narodu Polskiego o wyzwolenie się spod jarzma czwartego zaborcy, zachowują się biernie i neutralnie, usprawiedliwiając swoją w tej kwestii bezczynność, niby chrześcijańską miłością bliźniego, przyczyniają się do żydowskiego zwycięstwa.

Niechże otworzą się oczy wszystkim, a szczególniej tym, którzy "mają oczy, ale nie widzą" i niech pobudzą cały Naród do samoobrony, by Polskę uwolnić od żydów, jako od elementów obcych, szkodliwych i wrogich, by ją "podnieść wzwyż", dać jej silne i trwałe podstawy, a przede wszystkim, by zapewnić młodzieży polskiej możność pracy i normalnego rozwoju.”


Gość

#10

2014-07-27 08:10

Przed II wojną światową łatwo było rozpoznać Żyda na ulicy, w każdej miescowości a teraz nie można ich rozpoznać bo ukrywają się pod polskimi nazwiskami i udają Polaków a nawet katolików !
Nie wystarczy nam Polakom znać listę żydów we władzach centralnych i mediach!
Takie listy potrzebne są w każdej miejscowości, na każdym szczeblu władzy i nie tylko.

Ten wpis został usunięty przez autora (Pokaż szczegóły)

2014-07-27 21:48


??????

#12 Nie ma sprawiedliwych, uczciwych wsród Żydów !

2014-07-27 22:02

Gdyby Zydzi byli uczciwi to nie powinni ustawiać się w kolejkach po polskie paszporty w Izraelu !
Powinni zbojkować to haniebne prawo ustanowione przez żydowskie okupacyjne władze w Polsce na mocy którego każdy Zyd, nawet nie znający języka polskiego i nie wiedzący gdzie leży Polska ma prawo uzyskania polskiego obywatelstwa. Przecież w żadnym innym kraju na świecie nie ma takich udogodnień dla obcokrajowców ubiegajacych się o paszporty!
Tak więc wszyscy Żydzi akceptuja i wykorzystywują prawo, które jest bezprawiem i dyskryminacją innych narodów a w tym przypadku Polaków!
Czy słyszał ktoś o protestach w Izraelu w obronie Polski i Polaków ciemiężonych przez okupanta żydowskiego?
obserwator

#13 Nie ma sprawiedliwych, uczciwych wśród Żydów !

2014-07-28 05:16

4 miliony Żydów zamieszkałych w Polsce jest członkami Światowej Federacji Żydów – według oświadczenia Szymona SZURMIEJ w Telewizji Warszawskiej.
Udokumentowanych jest w zasobach archiwalnych MSW 2 miliony i 700 tysięcy, w czym olbrzymia liczba Żydów ukrywających swoje pochodzenie.
Większość Żydów zajmuje kluczowe stanowiska w masmediach, kulturze, polityce i gospodarce.
Żydzi twierdzili, ze w obozach zginęło 3 ml 400 tys. czyli 100% ludności żydowskiej z przedwojennej Polski! Ostatnie kalkulacje podają 110 tysięcy.
Przed i w 1939 roku Żydzi polscy uszli przeważnie do Związku Sowieckiego. Oni powrócili przebrani za II Dywizje Piechoty tzw. Wojska Polskiego.
Jakub Berman i inni żydowscy zbrodniarze wojenni wprowadzili władze „zydokomuny” terrorem. Wyszkoleni przez NKWD Żydzi z Rosji tworzyli 70% ilości „pracowników” i cale kierownictwo Urzędu Bezpieczeństwa. Ludzie ginęli jak za czasów bolszewickiej rewolucji w Rosji. Ponad 1 milion polskich patriotów przeszedł przez ciężkie wiezienia i obozy pracy niewolniczej, jak w kopalni uranu w Kowarach. 1 milion 100 tysięcy wywieziono do gułagów w Związku Sowieckim, w tym co najmniej 300 tysięcy inteligencji mogącej utworzyć administracje państwa. Nieokreślona liczbę patriotów z AK, SZ., Bach i opozycje rozstrzelano, zamęczono na śmierć lub latami trzymano w więzieniach.
W walce z okupantem hitlerowskim zginęło 10% stanu żołnierzy AK. Pod okupacja sowiecka zginęło 90%.
Żydzi polscy szpiclowali i wyszukali opozycje polska i sporządzili listy w Gminach Żydowskich, według których NKWD zlikwidowało polskich patriotów.
W 1989 przeprowadzono „holocaust” na narodzie polskim postanowieniem tajnego rzadu żydowskiego, Sanhedrynu brukselskiego: Międzynarodowy Fundusz Walutowy zdewastował kraj „prywatyzacja” i lichwiarskim zadłużeniem przeprowadzonym głownie przez Żydów Sachsa i Sorosa.
Obecna elita polityczna to dzieci morderców, jak W. Cimoszewicz i M. Borowski. Ich rodowód polityczny to PKP, PPR, PZPR, UW i UP.
Kiedy Natanyahu przyjedzie do USA, to spotyka się z organizacjami żydowskimi. Kiedy Cimoszewicz, KWASNIEWSKI przyjechali to – tez, ale nie spotkali się z Kongresem Polskim i uchodźcami polskimi.
Żydzi zmienili nazwiska, niektórzy nawet imiona rodziców i obecnie pozują na najlepszych Polaków.
Żydzi kształcili się korzystając z przywilejów w „zydokomunie”, a obecnie kształcą następny swój miot w prywatnych szkołach i uniwersytetach granicznych. Przykład: Hanna Suchocka (Haik Silberstein) lub K. Skubiszewski (Szymon Szimel).
Hanna Suchocka (Haik Silberstein) uczestniczyła w ostatniej konferencji Bilderbergow. Jej uzgodnienia tam SA trzymane w tajemnicy przed Polakami.
Aaron Szechter (Adam Michnik) powiedział w telewizji australijskiej, gdzie wystąpił w jarmułce, ze Żydzi w Polsce przygotowują ekspansje i mogą ja zrealizować, gdyż Polacy to stado tępych baranów.
Wyniki wyborów ulęgły dystorsji przez zawile i pokrętne ordynacje.
Ksiądz prałat Henryk Jankowski postuluje, aby kandydat w wyborach musiał okazać się świadectwem, ze jest Polakiem wywodzącym się z conajmniej trzech pokoleń polskich i nie ze zdrajców ojczyzny (nie daleko pada jabłko od jabłoni), żeby Polska była Polska. Na to istnieje precedens Anglii, Izraela, Japonii i Szwecji.
Jednak Żydzi kontrolują 90% prasy a także wydawnictwa, telewizję i radio i urabiają opinie wyborców propagandą. Powodują oni podwójnym standardem prawdy . Dezinformacja zamęt w społeczeństwie, demoralizacje, podważają katolicyzm, z którego Narod czerpie swoja sile, poprzez sprzeciwianie się naukom Kościoła itd. W Polsce, jak w USA, obowiązuje Political Correctness (poprawność polityczna). „Gazeta Wyborcza” i „Nie” to gazety żydowskie. Żydostwo stworzyło państwo w państwie.
Unia Wolności jest partia żydowska. Inne partie są zinfiltratrowane przez manipulatorów żydowskich.
2 tysiące agentów Mosadu spenetrowało gospodarkę i politykę.
Plany Żydów:
- wyniszczyć kraj finansowo;
- pozbawić 5 milionów pracowników posad poprzez zrujnowanie zakładów pracy, nawet tych które przetrwały od 1918 roku;
- zrujnować rolnictwo aby 3 miliony rolników emigrowało „za chlebem”;
- „oczyścić” kraj z inteligencji patriotycznej;
- wyludnić kraj innymi sposobami do liczby 15 milionów Polaków, którzy będą służyć kolonizatorom żydowskim za wyrobników;
- zwiększyć opłaty za uniwersyteckie studia i naukę w szkołach średnich, aby Polacy mieli tylko podstawowe wykształcenie niezbędne do najemnej pracy w resorcie usług i pracy robotniczej według schematu wypracowanego na Palestyńczykach.
To tylko krótki rys naszej najnowszej historii, ale warto go poznać i z tą wiedzą dokonywać wyborów.
Opracował
Ryszard Nowak

http://naparkiecie.pl/
Gość

#14 O Boże =

2014-08-02 15:23

===jakie rasistki Przecież to karalne
Bóg

#15 Słucham !

2014-08-04 04:44

rasizm w sentencji Żydów jest wszech obecnie zauważalny, lecz gdy ktoś na Araba lub na Murzyna powie bambus to nie ma tu rasizmu, ... to jest dopiero paranoja
historyk

#16 Re: Nie ma sprawiedliwych, uczciwych wśród Żydów !

2014-08-20 09:36

#13: obserwator - Nie ma sprawiedliwych, uczciwych wśród Żydów ! 

Ciekawe, to co Pan pisze, ale rachunki mi sie nie zgadzają. Skoro z 3,4 mln Żydów zginęło w obozach tylko 110 tys. (skad te dane?), to zostało około 3 mln. Według Pana większośc z nich uciekła do ZSRR i wrócili z II Dywizją WP. To by dopiero była armia !