Sprzeciw wobec stalinizacji nowego kodeksu postępowania karnego


Gość

/ #12

2013-06-01 19:28

Sprzeciwiamy się dalszej profanacji przepisów ustawowych, terroru społeczeństwa, przez zorganizowane grupy przestępcze działające w parlamencie R.P. sądach i organach ścigania.