Modlitwa za Wołyń. Молитва про Волинь

Swój

/ #12

2013-07-14 18:42

Cieszę się, że na liście osób z podpisami znajduję tak dużo ludzi z Ukrainy – ponad 60. Ale … jest nas Polaków i Ukraińców bardzo mało, a mur wzajemnych uprzedzeń nie znika. Może jutro będzie lepiej, co daj Dobry Boże i nam i im.
Я радий, що список людей, з підписами знайти так багато людей в Україні - більше 60 Але ... ми поляки і українці дуже мало, і суміжна стіна забобонів нe зникає. Може бути, завтра буде краще, які дають хороший Богом і нами і ними.