PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Maria Bejda

/ #2232 OBWE STOI PO STRONIE FAŁSZERZY WYBORÓW I UZURPATORÓW !

2014-01-26 18:05

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie  stoi po stronie fałszerzy wyborów i uzurpatorów, którzy przejęli władzę w Polsce poprzez dokonanie zamachu stanu.

 

OBWE popełnia przestępstwo zaniechania działań w obronie Narodu Polskiego a tym samym działań o zachowanie pokoju w Europie. Pokój w Europie gwarantują rządy uzurpatorów wyłanianych w wyniku fałszowanych wyborów pod dyktando sił wrogich społeczeństwom państw członkowskich, które mają swoje ośrodki decyzyjne w grupie narzucającej  złowrogie, depopulaacyjne cele NWO (Nowy POrządek Świata).

 

M.Bejda rozmawiała wielkrotnie przez telefon z panią Verena Barth-Wehrenalp, Asystentką Sekretarza Genralnego OSCE (OBWE)w Wiedniu. Asystentka odmówiła jej  możliwość rozmowy z Sekretarzem Generalnym Lamberto Zannier a tym bardziej osobistego spotkania o które M.Bejda nalegała.

Stwierdziła, że odpowiedzi na naszą korespondencję należy szukać w Warszawie, bo tam rzekomo zostały przesłane nasze dokumenty. Niestety Biuro OBWE w Warszawie odsyłało od osoby do osoby a przy tym nawet udawano, że nie rozumieją po polsku a na koniec odsyłano nas do Wiednia.

Podczas ostatniej rozmowy z sekretarką Zanniera M.Bejda domagała się odpowiedzi od Sekretarza Zanniera, bo do niego skierowana była nasza prośba o interwencję.

Po wyrażeniu przez M.Bejda oburzenia na nie odesłanie potwierdzenia odbioru korespondencji z 04.7.2013r. i pozbywania tak ważnej dla bezpieczeństwa w Europie sprawy , pani Verena Barth-Wehrenalp próbowała uspokajać stwierdzeniem aby się nie obawiać, bo w Polsce nie dojdzie do żadnej wojny domowej.

Z tego wynika, że ta pani dobrze zna treść rozmów w tej sprawie i że podejmowane były działania w związku z udowodnieniem sfałszowania wyborów i dokonania zamachu stanu przez obecnie sprawujących w Polsce władzę.

Zarówno Zannier jak też Barosso odbyli spotkania z Tuskiem w Warszawie, oczywiście nie zostało ujawnione jaki był faktyczny cel ich wizyt. Zapewne Tusk ich przekonał że Naród Polski jest już pod całkowita kontrolą rządu i służb, że jakiekolwiek niepokoje będą kierowane przez ich przedstawicieli.


Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie"