Protest przeciwko likwidacji kaplicy Jerzego Nowosielskiego

Maciej

/ #55 Nieścisłość w tekście petycji

2015-03-11 18:13

Podpisałem, ale fragment: "Ufamy, że jest to działanie niezgodne z religią katolicką, która nie deprecjonuje innych wyznań..." jest nieścisły, ponieważ sugeruje, że nie mamy do czynienia z kaplicą katolicką. To kaplica tego samego wyznania, tylko innego obrządku, których jest w Kościele Katolickim wiele.