Protest przeciwko likwidacji kaplicy Jerzego Nowosielskiego


Gość

/ #71

2015-03-12 09:01

...smutne info...co prawda nie jest to wymiar i kwestia ekumeniczna bowiem chodzi tu jedynie o wymiar rytu (dawniej zwanego grekokatolickim) w ramach tego samego Kościoła Rzymskokatolickiego...a więc spór w ramach rodziny...ale fakt, że akurat nieszczęśliwie pojawiający się w kontekście aktualnych "wydarzeń ukraińskich" oraz owego Światowego Dnia Młodych, na którym też pojawi się pewnie spore grono młodzieży tego rytu...jest problem, fakt...ale pewnie rozwiązywalny, sądzę że to tylko kwestia nieodległego czasu...Marek Glogier (krakowski ekumenista, prasoznawca i "czynny" archiwista)