Myśliwy to nie morderca przyrody, to nie szkodnik.

Quoted post


Gość

#8

2016-01-15 07:50

STOP manipulacjom!
Łowiectwo to obecnie najbardziej efektywna forma, aktywnej ochrony przyrody. Myśliwi non-profit pracują na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny - w ubiegłym roku było to 3 296 711 godzin! przeznaczając na ten cel 9 143 602,02 zł. Dodatkowe 24 050 583,09 zł zostały przeznaczone na dokarmianie zwierzyn. Myśliwi każdego roku bezpłatnie wypuszczają na polach kilkadziesiąt tysięcy bażantów, kuropatw i zajęcy. Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

Odpowiedzi


Gość

#816 Re:

2016-08-27 10:45:20

#8: -  

Czym chronisz ta przyrodę tym ze zabija zwierzęta które mają takie samo prawo do życia jak i Ty? Kto dał ci prawo ingerowania w przyrodę kto człowieku bez duszy? 

AC

#818 Re: Natura to nie godpodarstwo rolno-hodowlane

2017-02-02 21:43:35

Zrozum człowieku. Natura to nie gospodarstwo rolno-hodowlane czy zarybiany staw. Myśliwi są jak turyści, z których każdy odwiedzając piramidy odrywa kawał kamienia na pamiątkę i twierdzi, że  płacąc za bilet chroni te zabytki.