Myśliwy to nie morderca przyrody, to nie szkodnik.


Gość

/ #8

2016-01-15 07:50

STOP manipulacjom!
Łowiectwo to obecnie najbardziej efektywna forma, aktywnej ochrony przyrody. Myśliwi non-profit pracują na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny - w ubiegłym roku było to 3 296 711 godzin! przeznaczając na ten cel 9 143 602,02 zł. Dodatkowe 24 050 583,09 zł zostały przeznaczone na dokarmianie zwierzyn. Myśliwi każdego roku bezpłatnie wypuszczają na polach kilkadziesiąt tysięcy bażantów, kuropatw i zajęcy. Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!