Powstrzymajmy deportację Hamadiego!

Apelujemy do Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców o przyznanie Hamadiemu Mballo, 25-letniemu uchodźcy z Senegalu, zgody na pobyt humanitarny w Polsce oraz wycofanie decyzji o jego deportacji. Jako członkinie i przyjaciele stowarzyszenia Egala, które Hamadiego wspiera i otacza opieką, oraz w imieniu wszystkich ludzi dobrej woli, apelujemy, prosimy i błagamy o wolność, zdrowie i życie dla niego!

Życie Hamadiego to ciąg tragedii. Urodził się i dorastał w biednym i targanym konfliktami regionie Casamance. Przeżył śmierć obojga rodziców, po której na swoje barki wziął odpowiedzialność za byt młodszych braci. Podczas studiów został liderem studenckich protestów – doprowadziło to do problemów, w wyniku których musiał opuścić Senegal. Wraz z dwoma młodszymi braćmi trafił do Woroneża w Rosji, gdzie kontynuował studia. Realia życia w Rosji zmusiły ich do dalszej emigracji. W zeszłym roku, nie mając środków ani innych możliwości, podjęli decyzję o przedostaniu się do Polski przez granicę polsko-białoruską. Z relacji Hamadiego wiemy, że dwóch braci przypłaciło tę decyzję życiem – zmarli z wycieńczenia po wielu dniach błąkania się w przygranicznym lesie, ich ciała pozostały w nim na zawsze.

Hamadi przeżył i dotarł do Polski, natomiast w wyniku powyższych przeżyć nabawił się poważnych problemów psychicznych. Trafił do szpitala, próbował popełnić samobójstwo. Kilka miesięcy spędził w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców, z których został ostatecznie wypuszczony ze względu na stan zdrowia. Znalazł się w Białymstoku, gdzie zaopiekowały się nim Fundacja Dialog oraz stowarzyszenie Egala – ich członkinie zapewniły mu dach nad głową i podstawowe środki do życia oraz zorganizowały terapię. Hamadi wystąpił o zgodę na pobyt humanitarny – w trakcie toczącego się postępowania biegły sądowy psychiatra stwierdził u niego ciężką depresję i zalecił kontynuowanie terapii.

Niestety Straż Graniczna już dwukrotnie odmówiła przyznania Hamadiemu zgody na pobyt humanitarny. W tej chwili grozi mu deportacja do Senegalu, gdzie mogą go spotkać ogromne trudności, i gdzie nie ma żadnych środków do życia. Samo Ministerstwo Spraw Zagranicznych określa Senegal jako kraj zagrożony terroryzmem, zaleca zachowanie szczególnych środków ostrożności podczas podróży, oraz odradza wyjazdy do regionu Casamance, z którego Hamadi pochodzi (https://www.gov.pl/web/senegal/idp). Deportacja oznacza dla Hamadiego utratę wszelkich perspektyw życiowych, zagrożenie zdrowia – z pewnością nie będzie miał środków na kontynuowanie tam zaleconej przez lekarzy terapii – a nawet życia.

Hamadi jest zdolny i inteligentny, zna pięć języków, obecnie uczy się także polskiego, działa jako wolontariusz w kilku organizacjach, pomaga w rodzinnym domu dziecka, uczy francuskiego w kilku szkołach. Pomagające mu osoby uznaje za swoją rodzinę, a Białystok za swoje miejsce do życia – chciałby tu skończyć studia i podjąć pracę. Pomagające mu osoby traktują go jak pełnoprawnego członka swojej społeczności – nie wyobrażają sobie, by mógł zostać z niej wyrwany siłą i wywieziony do kraju, w którym czekać może go utrata zdrowia, a nawet życia.

Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli – poprzyjcie swoim podpisem wniosek o przyznanie Hamadiemu Mballo zgody na pobyt humanitarny w Polsce oraz wycofanie decyzji o jego deportacji! Jednym podpisem można przyczynić się do uratowania jego życia. Można pokazać, że Polska wciąż może być krajem otwartym i tolerancyjnym. Hamadi będzie Wam wdzięczny do końca swoich dni. Zostając w Polsce także będzie dbał o jej rozwój i dobrobyt, ze wszystkich swoich sił. Prosimy i apelujemy o wolność, zdrowie i życie dla Hamadiego!

hamadi.jpeg


stowarzyszenie Egala    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam stowarzyszenie Egala do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...