INICJATYWA PARKU PARKOUR KARKONOSZE

Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie
ul. Buczka 2
58-580 Szklarska Poręba

tel.: 75 75 47 708
fax: 75 75 47 724

 

Sekretariat burmistrza: sekretariat@szklarskaporeba.pl
Burmistrz Szklarskiej Poręby: Grzegorz Sokoliński

W ostatnich latach w Polsce obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój sportów ekstremalnych, w tym jazdy na deskorolce, rolkach, rowerach BMX oraz Parkour. Sporty te przyciągają coraz szersze rzesze młodzieży, rośnie liczba i poprawia się jakość organizowanych zawodów i pokazów. Polscy zawodnicy zaczynają odnosić sukcesy na międzynarodowych konkursach. Niestety do uprawiania tych sportów niezbędne są specjalnie przygotowane place – skateparki czy chociażby parki parkur. Placów tych jest wciąż mało, co uniemożliwia wielu młodym, aktywnym ludziom uprawiania swojego ulubionego sportu.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zbudowanie parku parkour w Szklarskiej Porębie. Stworzenie takiego obiektu będzie niezwykle korzystne dla całego miasta. Dotąd, z braku miejsca specjalnie dla nich przeznaczonego, osoby jeżdżące na deskorolkach, BMX-ach jeżdżą po publicznych placach i ulicach oraz parkour’owcy skacząc, niejednokrotnie przyczyniając się do szybszego niszczenia murków, ławek i nawierzchni.

W dodatku uprawiając swój sport w miejscach do tego nie przeznaczonych narażają zarówno siebie jak i przechodniów na nieprzyjemności, a nawet niebezpieczeństwo.

Park byłby jednocześnie świetną wizytówką miasta. Młodzież mogłaby aktywnie spędzać tam czas, zamiast przesiadywać na ławkach między blokami. Na terenie parku można by organizować zawody. Takie zawody z pewnością pomogłyby promować miasto, ściągając kibiców i zawodników. Dodajmy, że park parkour byłby nie tylko obiektem sportowym, ale też miejscem, szeroko powiązanej z tym stylem życia, kreatywności młodych ludzi. Młodzież podzielająca podobne zainteresowania może się tam spotkać, wymienić uwagami związanymi z uprawianym sportem, jak również porozmawiać na inne tematy.

Jesteśmy głęboko przekonani iż Urząd Miasta w Szklarskiej Porębie, oraz Burmistrz Miasta  Grzegorz Sokoliński, przychylą się do naszej inicjatywy.  Mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszego pomysłu i jesteśmy otwarci na spotkanie w sprawie omówienia tej jakże ważnej dla nas inwestycji, jaką jest park parkour.

Do listu dołączamy podpisy osób, które wyraziły swoje poparcie dla powyższej petycji i budowy parku parkour w Szklarskiej Porębie, na terenie Esplanady gdzie kiedyś był plac zabaw.

TUTAJ MOŻECIE ZOBACZYĆ ZDJĘCIA JAK CHCEMY BY TEN PARK WYGLĄDAŁ:
https://www.facebook.com/pages/Inicjatywa-Parkour-Park-karkonosze-Szklarska-Por%C4%99ba/234668306601813


Monika Nowicka, Przemysław Mleczak    Skontaktuj się z autorem petycji