Kładka w Osowej teraz!

Szanowny Pan Minister
Andrzej Adamczyk
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

PETYCJA w sprawie budowy kładki pieszo-rowerowej nad Zachodnią Obwodnicą Trójmiasta (Drogą Ekspresową S6)na wysokości dzielnicy Gdańsk-Osowa

Szanowny Panie Ministrze,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pozytywną decyzję Pana Ministra w sprawie realizacji kładki pieszo-rowerowej w niezwykle newralgicznym punkcie trójmiejskiej Obwodnicy, jaką jest gdańska dzielnica Osowa. Wskazana inwestycja została wpisana przez gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na listę propozycji zadań do wykonania w ramach przyjętego przez Radę Ministrów Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej.

267069018_336445607979013_2980736310954185756_n.jpgFot. Marek Biernat

Beneficjentami tego projektu stanie się ok. 30 000 mieszkańców Gdańska, Gdyni, oraz ościennych gmin kaszubskich, którzy praktycznie od powstania w tym miejscu drogi ekspresowej w latach 70-tych ub. wieku borykają się z problemem braku bezpiecznej możliwości przekroczenia jezdni Obwodnicy Trójmiasta na wysokości dzielnicy Osowa (tj. pomiędzy Węzłami Osowa (dawniej Wysoka) i Owczarnia). Dotyka on zarówno pieszych, jak i wybierających rower zamiast auta. Ludzie zmuszeni są ryzykować wypadkiem poruszając się pieszo lub rowerem w ruchu ogólnym. Wielopoziomowy i niezwykle obciążony węzeł jest nieprzystosowany do obsługi narastającego ruchu pieszego i rowerowego.

267420494_1057816554780801_7415315665319689133_n.jpgFot. Marek Biernat
  
Dodatkowo, ze względu na niesatysfakcjonujący model obsługi tego obszaru przez transport publiczny, rejon dzielnicy Osowa "pada ofiarą" infrastruktury transportu indywidualnego. Bariera w postaci Obwodnicy Trójmiasta uniemożliwia przedostanie się w kierunku terenów rekreacyjnych w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, ale też do tzw. Dolnego Tarasu Gdańska. Znajduje się tam m. in. intensywnie rozwijające się centrum biurowe w Oliwie, kampus Uniwersytetu Gdańskiego, szkoły średnie. W konsekwencji, mimo korzyści czasowej, zdecydowana większość mieszkańców tej części Trójmiasta całkowicie rezygnuje z podróży pieszych i rowerowych z obawy o własne bezpieczeństwo. Ruch rowerowy pomiędzy dwoma stronami Obwodnicy Trójmiasta jest najbardziej narażony na zagrożenia komunikacyjne. Wydeptane ścieżki jednoznacznie wskazują, że na omawianym odcinku wiele osób decyduje się na przechodzenie bezpośrednio w poprzek jezdni Obwodnicy Trójmiasta. Przejście estakadą na węźle Wysoka również jest bardzo niebezpieczne i niemożliwe bez przeskakiwania przez barierki.

IMG_20211207_174136.jpgFot. Łukasz Bosowski

Opisane wyżej zagrożenia dotykają nie tylko mieszkańców zainteresowanych walorami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, ale również klientów funkcjonującego w tym miejscu od blisko 30 lat centrum handlowego, którzy docierają do niego wyłącznie samochodami. Podobne problemy mają mieszkańcy dzielnicy Owczarnia w tym powstającego nieformalnie “osiedla” na terenie ogródków działkowych.

Zwracamy uwagę, że dzięki wieloletniemu zaangażowaniu lokalnej społeczności udało się w powyższej sprawie pozyskać deklarację gdańskich władz samorządowych co do wykonania dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji. Pragniemy podkreślić, że w efekcie przychylnej decyzji Pana Ministra w tym, leżącym w centrum trójmiejskiej metropolii miejscu znacznie wzrośnie poziom bezpieczeństwa i komfortu. Nie tylko dla zeroemisyjnego transportu rowerowego, który uchodzi za najbardziej “higieniczny”, ale też dla pomorskiego Szlaku św. Jakuba - lokalnego odcinka szlaku pielgrzymkowego do Santiago de Compostella.

Pozytywny efekt decyzji Pana Ministra bez wątpienia wzmocnią istniejące projekty uspokojenia ruchu toczące się już na terenie dzielnicy oraz gmin ościennych. Gdańsk uchodzi bowiem za krajowego lidera w zakresie zmniejszania ilości zdarzeń drogowych poprzez zastosowanie stref Tempo 30 na rozległych obszarach mieszkaniowych.

Głównym powodem, dla którego prosimy o Pana pomoc właśnie teraz jest dynamiczny wzrost inwestycji mieszkaniowych w tej części Gdańska i miejscowościach ościennych. W planach jest również budowa parku rozrywki w bezpośrednim sąsiedztwie Węzła Owczarnia. Inwestycje te z całą pewnością w jeszcze większym stopniu wpłyną na zagęszczenie ruchu kołowego i wzmogą potrzebę komunikacji pieszej i rowerowej, która pozwoliłaby na uchronienie tego obszaru przed negatywnym wpływem indywidualnego transportu samochodowego.

W związku z powyższym bardzo mocno liczymy na przychylną decyzję Pana Ministra! 

Pozostając z szacunkiem,


Mieszkańcy gdańskiej dzielnicy Osowa oraz innych gmin - działąjący na rzecz kładki w Osowej,

Radni Miasta: Karol Ważny, Jan Perucki

Stowarzyszenie Rowerowa Gdynia


Stowarzyszenie Inne jest Piękne, Gdańsk Osowa    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Stowarzyszenie Inne jest Piękne, Gdańsk Osowa będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Te informacje nie będą wyświetlane publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...