Kochaj zwierzęta!

My, przedstawiciele organizacji pozarządowych statutowo zajmującymi się ochroną zwierząt, zwracamy się do Wymiaru Sprawiedliwości o jak najsurowsze wyroki dla dręczycieli zwierząt.

Ostatnio media nagłośniły kolejne sprawy drastycznego torturowania zwierząt.

Oto przykłady:
- Kotka zamęczona przez pijaka, wrzucona do pralki (maltretował również swoja partnerkę) – sprawa w toku
- Owczarek niemiecki, suka, przywiązana w lesie z rozciętą siekierą czaszką (zwierzę ledwie uszło z życiem) - dochodzenie w toku
- Półroczny kotek zabity rzutem o ścianę przez nietrzeźwego mężczyznę – sprawa w toku
- Pies z ranami na ciele, z oderwanym ogonem (po operacji znajduje się w Schronisku)- dochodzenie w toku
- Mały kotek skopany na śmierć przez pijaną kobietę – sprawa w toku

To tylko szczyt tzw. ”góry lodowej”.

Apelujemy:

By zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt, art. 35 rzetelnie interpretować słowa „ze szczególnym okrucieństwem”. Odwołujemy się do sumień sędziów i prokuratorów i prosimy, by potrafili wyobrazić sobie własne, dręczone przez zwyrodnialców zwierzęta, zanim podejmą decyzje w sprawach karnych dotyczących złego traktowania i torturowania zwierząt. Tu nie ma możliwości „niskiej szkodliwości społecznej”.

Przyzwolenie społeczne na złe traktowanie zwierząt i brak surowych środków penalizujących takie zachowania skutkuje późniejszymi tragediami dotyczącymi także ludzi!!!

Wnosimy, by zakaz posiadania zwierząt był, zgodnie z prawem, w maksymalnym wymiarze nakładany na dręczycieli zwierząt i stanowczo egzekwowany.

Wnosimy, by dręczyciele zwierząt, tak jak pedofile, byli obowiązkowo ujawniani w mediach z imienia i nazwiska, z ukazaniem ich wizerunku. Wnosimy o ujawnianie danych tych osób w mediach!

Szkodliwość bezkarności okrutnych ludzi jest wielka. Z tego powodu mnożą się przypadki złego i okrutnego traktowania zwierząt. Od znęcania się nad zwierzętami do okrucieństwa wobec ludzi granica jest cienka.

 

Przypominamy, co mówi ustawa:

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.o ochronie zwierząt 1)

Art. 35.

1. 60) Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

1a. 61) Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.

2. 62) Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

3. 63) W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2 sąd orzeka przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem.

3a. 64) W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 1a sąd może orzec, a w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 2 sąd orzeka tytułem środka karnego zakaz posiadania zwierząt od roku do lat 10; zakaz orzeka się w latach.

4. 65) W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2, sąd może orzec wobec sprawcy zakaz wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, a także może orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa oraz przedmiotów pochodzących z przestępstwa.

5. 66) W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2, sąd może orzec nawiązkę w wysokości od 500 zł do 100 000 zł na cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd.

 

Łącząc się we wspólnym celu:

Izabella Szolginia, Prezes OTOZ ANIMALS kujawsko-pomorskie

Joanna Czerska-Thomas, Prezes Fundacji M4Bizz

Barbara Grajek, Prezes Towarzystwa Pomocy Zwierzętom ANIMALS

Irena Bujalska – Łęgowska, Prezes Stowarzyszenia „Ratujmy Azora i Mruczka”

Magdalena Pietsch, Prezes Bydgoskiego Klubu Przyjaciół Zwierząt

 


Joanna Czerska-Thomas    Skontaktuj się z autorem petycji