Komitet Poparcia Prezydenta Jarosława Górczyńskiego

Ostrowiec Świętokrzyski, maj 2023 roku.

List Poparcia Społecznego

My mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego, w dniu 21 października 2018 roku
w bezpośrednich wyborach samorządowych wskazaliśmy na Urząd Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, dotychczasowego prezydenta Jarosława Górczyńskiego. Uzyskał On od Nas mieszkańców miasta ponad 70% poparcie w pierwszej turze wyborów i jednoznacznie został wskazany do zarządzania miastem. Tak duże zaufanie nie wzięło się z niczego, a wzięło się z dobrej, skutecznej pracy, której efekty obserwuje każdy mieszkaniec miasta. Brak zadłużenia miasta, niskie
podatki, budowa strefy inwestycyjnej i rewitalizacja licznych terenów i budynków to tylko część z argumentów, które o tym zdecydowały.
W związków z powyższym i mając na względzie zasadę domniemania niewinności zapisaną również w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela i umocowaną polskim prawem, nie zgadzamy się na odsunięcie prezydenta Jarosława Górczyńskiego od pełnienia swoich obowiązków i deklarujemy zaufanie wobec jego osoby. Chcemy jako mieszkańcy dalej podążać obraną dla miasta odpowiedzialną drogą rozwoju, którą w swej polityce realizuje prezydent Jarosław Górczyński.


Komitet Poparcia Prezydenta Jarosława Górczyńskiego    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Komitet Poparcia Prezydenta Jarosława Górczyńskiego do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...