NIE dla niszczenia Błoń - Protest przeciw wyścigom konnym na największej łące Krakowa

Do: Jacka Majchrowskiego 
Prezydenta Miasta Krakowa

My, mieszkańcy Krakowa, wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec planów organizacji profesjonalnych wyścigów konnych na krakowskich Błoniach. Apelujemy do Pana o odstąpienie od porozumienia w tej sprawie, zawartego z Polskim Klubem Wyścigów Konnych, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz spółką Małopolska Hodowla Roślin.

W dniu 5 grudnia 2019 roku podpisany został list intencyjny, w którym w imieniu miasta Krakowa – a więc i naszym, mieszkańców – zobowiązał się Pan do podjęcia działań zmierzających do cyklicznej organizacji na krakowskich Błoniach profesjonalnych wyścigów konnych. Decyzję w tej sprawie podjął Pan samodzielnie, bez żadnych konsultacji z Krakowianami, co uważamy za niedopuszczalne.

Nie zgadzamy się na to, aby Błonia – nazywane „Świętą Łąką Krakowian” – były regularnie niszczone poprzez organizację wyścigów. To dla nas, mieszkańców, miejsce szczególne, o wartościach krajobrazowych, historycznych i przyrodniczych. Krakowskie Błonia są wpisane na listę zabytków i również z tego powodu powinny być traktowane z należnym szacunkiem. Jak wiadomo, planowana jest organizacja kilku wyścigów konnych rocznie. Każdorazowo oznaczać to będzie – poza wytyczeniem samego toru wyścigowego – postawienie dużych trybun dla publiczności, stworzenie boksów dla koni i padoku do ich prezentacji oraz pomieszczeń dla sędziów, jeźdźców, trenerów, hodowców, lekarzy, weterynarzy i innych osób zaangażowanych w przedsięwzięcie. Skala wydarzenia i potrzebnej infrastruktury jest więc ogromna – i spowoduje równie ogromne zniszczenia na krakowskich Błoniach. Nie możemy się na to zgodzić. Dlatego też domagamy się od Pana natychmiastowego wycofania się z organizacji profesjonalnych wyścigów konnych na Błoniach.


Kraków dla Mieszkańców    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Kraków dla Mieszkańców do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...