NIE dla niszczenia Błoń - Protest przeciw wyścigom konnym na największej łące Krakowa

Do: Jacka Majchrowskiego 
Prezydenta Miasta Krakowa

My, mieszkańcy Krakowa, wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec planów organizacji profesjonalnych wyścigów konnych na krakowskich Błoniach. Apelujemy do Pana o odstąpienie od porozumienia w tej sprawie, zawartego z Polskim Klubem Wyścigów Konnych, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz spółką Małopolska Hodowla Roślin.

W dniu 5 grudnia 2019 roku podpisany został list intencyjny, w którym w imieniu miasta Krakowa – a więc i naszym, mieszkańców – zobowiązał się Pan do podjęcia działań zmierzających do cyklicznej organizacji na krakowskich Błoniach profesjonalnych wyścigów konnych. Decyzję w tej sprawie podjął Pan samodzielnie, bez żadnych konsultacji z Krakowianami, co uważamy za niedopuszczalne.

Nie zgadzamy się na to, aby Błonia – nazywane „Świętą Łąką Krakowian” – były regularnie niszczone poprzez organizację wyścigów. To dla nas, mieszkańców, miejsce szczególne, o wartościach krajobrazowych, historycznych i przyrodniczych. Krakowskie Błonia są wpisane na listę zabytków i również z tego powodu powinny być traktowane z należnym szacunkiem. Jak wiadomo, planowana jest organizacja kilku wyścigów konnych rocznie. Każdorazowo oznaczać to będzie – poza wytyczeniem samego toru wyścigowego – postawienie dużych trybun dla publiczności, stworzenie boksów dla koni i padoku do ich prezentacji oraz pomieszczeń dla sędziów, jeźdźców, trenerów, hodowców, lekarzy, weterynarzy i innych osób zaangażowanych w przedsięwzięcie. Skala wydarzenia i potrzebnej infrastruktury jest więc ogromna – i spowoduje równie ogromne zniszczenia na krakowskich Błoniach. Nie możemy się na to zgodzić. Dlatego też domagamy się od Pana natychmiastowego wycofania się z organizacji profesjonalnych wyścigów konnych na Błoniach.


Kraków dla Mieszkańców    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Kraków dla Mieszkańców będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...