Utrzymanie lodowiska krytego przy ul. Gubinowskiej, Wilanów

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zwrócić się do Państwa o poparcie inicjatywy, której celem jest pozostawienie lodowiska przy ul. Gubinowskiej. Dotarły do nas informacje o planowanym zamknięciu obecnie istniejącego lodowiska, w którego miejsce ma powstać kolejne boisko.

W związku z tym, że na terenie Wilanowa istnieje już kilka nowoczesnych boisk, a obiektów takich jak nasze zamknięte lodowisko jest niewiele, chcielibyśmy zaapelować do władz m. st. Warszawy oraz władz dzielnicy Wilanów o ponowne rozważenie swoich decyzji związanych z potencjalną likwidacją lodowiska.

Obiekt ten nie spełnia funkcji jedynie sportowej, ale również społeczną zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. W okresie zimowym jest to jedno z niewielu miejsc, gdzie w mieście można spędzić aktywnie i miło czas całą rodziną.

W naszej ocenie, tj. długoletnich mieszkańców Wilanowa, decyzja o potencjalnej likwidacji lodowiska będzie miała znaczny wpływ na cały społeczny ekosystem dzielnicy Wilanów oraz dzielnic sąsiednich.

Ponad to, apelujemy do właściwych organów odpowiedzialnych za ww. działania, o otwarty dialog z zainteresowanymi mieszkańcami oraz użytkownikami infrastruktury sportowej.


Marta Kapała, Justyna Woś    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marta Kapała, Justyna Woś do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...