Petycja w sprawie zalesienia łąk w północnej części Mistrzejowic zamiast przeznaczenia ich pod zabudowę

Szanowny Pan
Piotr Kempf
Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej
Szanowni Państwo Radni Miasta Krakowa

Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo Radni,

W 2016 roku Rada Miasta Krakowa akceptując postulaty inicjatywy społecznej „Lasy dla Krakowa” przyjęła uchwałę w sprawie zwiększenia lesistości naszego miasta z obecnych 4,3% (jeden z najniższych wskaźników w Polsce) do docelowych co najmniej 8%. Za prawidłową realizację Uchwały zgodnie z intencjami, które były przesłanką do powołania inicjatywy „Lasy dla Krakowa”, odpowiada Zarząd Zieleni Miejskiej”, który od początku pozytywnie odniósł się do tego pomysłu. Przypomnijmy, że inicjatywa społeczna „Lasy dla Krakowa” powstała w 2014 roku w odpowiedzi na postępujące betonowanie PÓŁNOCNYCH krańców naszego miasta – Witkowic, Górki Narodowej, Prądnika Czerwonego i Mistrzejowic. Aby powstrzymać ten proces i dać mieszkańcom obu Prądników i Mistrzejowic dostęp do lasu miejskiego w zasięgu kilku- kilkunastominutowego spaceru od domu, autor tej petycji założył w 2014 roku inicjatywę „Lasy dla Krakowa”, której celem było skłonienie władz miasta do następujących działań:

1) Przyjęcia Powiatowego Programu Zwiększania Lesistości, aby dać formalne podstawy do utworzenia lasów miejskich na północy, w tym działań z poniższych punktów.
2) Przeznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obszarów pod zalesianie w rejonie: Lasu Witkowickiego (powiększenie lasu), Prądnika Czerwonego (pas leśny między Prądnikiem a Węgrzcami – zielony korytarz łączący Las Witkowicki z Fortem Batowice, Wąwozem i Parkiem Reduta w Mistrzejowicach.
3) Szybka punktowa zmiana obowiązującego Studium aby umożliwić działania z p. 2) bez długiego oczekiwania na sporządzenie nowego studium – stosowny wniosek powinien był już dawno przygotować i przeforsować w innych jednostkach Zarząd Zieleni Miejskiej pod kierownictwem Dyrektora Piotra Kempfa.
4) Wykup gruntów przez miasto w Witkowicach, na Górce Narodowej i na łąkach na północ od os. Bohaterów Września, począwszy od 2017 roku, na cele związane z utworzeniem tam lub powiększeniem lasów miejskich. Mamy 2019 rok, więc trzeci rok z rzędu powinny już trwać wykupy na łąkach w Mistrzejowicach. Przeznaczając na to corocznie kilka milionów, mielibyśmy już wykupiony spory obszar na cele związane z utworzeniem tu lasu.

Laki_Mistrzejowice.jpg

Szanowny Panie Dyrektorze, temat jest Panu znany od samego początku istnienia Zarządu Zieleni Miejskiej. Znany jest on również radnym PO, PiS i Przyjaznego Krakowa, gdyż inicjatywa „Lasy dla Krakowa” wielokrotnie przekazywała Państwu w poprzednich latach postulaty odnośnie zalesień w północnej części Mistrzejowic. Od 2014 roku kiedy powstała inicjatywa „Lasy dla Krakowa”, popierana przez 5,2 tysiące krakowian (tyle osób „polubiło” stronę Lasy dla Krakowa na Facebooku), minęło już aż 5 lat. Był to wystarczający czas, by Zarząd Zieleni Miejskiej, urzędnicy innych jednostek, radni miejscy oraz partie polityczne (PO i PiS) zasiadające w Radzie Miasta i otrzymujące wielomilionowe dotacje od podatników podjęły takie działania, byśmy dziś nie musieli obawiać się o los Łąk Mistrzejowickich. Było bowiem wystarczająco dużo czasu, aby już kilka lat temu podjąć działania umożliwiające ochronę tych terenów przed zabudową i zalesienie części gruntów, tworząc naturalne przedłużenie znanego i lubianego lasu w Wąwozie nad Sudołem i parku przy Forcie Batowice na Złotego Wieku.

Należy podkreślić, iż inicjatywa społeczna „Lasy dla Krakowa” okazała się bardziej dalekowzroczna od urzędników, polityków, prezydenta miasta i radnych partyjnych, w tym również tych, którzy dziś kreują się na obrońców zieleni, a przez ostatnie lata jako młodzi aktywiści partyjni nic w tym kierunku nie zrobili. Już w 2014 roku apelowaliśmy o podjęcie stosownych działań przewidujących zachowanie zieleni i utworzenie lasu na tym terenie, aby wyprzedzić procesy betonowania okolicy. Szkoda, że Zarząd Zieleni Miejskiej, radni poprzedniej kadencji i osoby które zostały radnymi w 2018 roku nie posłuchali strony społecznej, gdy można było te wszystkie procesy (planowanie przestrzenne i wykupy) zaplanować na spokojnie i zrealizować stopniowo krok po kroku. Dziś nie stalibyśmy pod ścianą z widmem zabetonowania ostatnich skrawków zieleni w tej części Mistrzejowic.

Z ubolewaniem przyjmujemy fakt, iż władze miasta opacznie zrozumiały ideę Lasów dla Krakowa i sadzą lasy nie tam, gdzie tego chcą Mieszkańcy. Działania urzędników ZZM skupiają się zalesieniach na obszarze Branic, Chałupek i Kujaw, gdzie zieleni jest już sporo i to nie jej brak jest problemem, ale brak chodników, placów zabaw, kanalizacji i podstawowej infrastruktury cywilizacyjnej. To właśnie tam jest sens przewidzieć w planach miejscowych większą ilość zabudowy, chroniąc równocześnie przed zabetonowaniem tereny Mistrzejowic i Czyżyn. Wielu mieszkańców Chałupek, Pleszowa, Branic i Kujaw chętnie widziałoby u siebie nową zabudowę jednorodzinną, licząc na to, że w ślad za nimi pojawią się tam tak potrzebne chodniki i pozostała infrastruktura miejska. Urzędnicy miejscy robią wszystko na odwrót. Tam, gdzie mieszkańcy chcą zabudowy i infrastruktury, ZZM na siłę sadzi lasy. Tam, gdzie mieszkańcy chcą lasów i zieleni, urzędnicy planują beton.

W związku z powstającym właśnie planem miejscowym dla północnej części Mistrzejowic jest już ostatni dzwonek, by zrealizować postulaty, które stały się podstawą dla utworzenia przed pięcioma laty programu „Lasy dla Krakowa”. Apelujemy o podjęcie wszelkich możliwych, koniecznych i prawnie dopuszczalnych działań, by przynajmniej część łąk leżących na północ od os. Złotego Wieku i Bohaterów Września uchronić przed zabudową i włączyć do miejskiego programu zalesień. Apelujemy o powiększenie istniejącego lasu w Wąwozie nad Sudołem i utworzenie zielonego korytarza, który będzie jego naturalnym przedłużeniem. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że nie uda się uchronić przed zabudową całości ani nawet większości tych terenów. Apelujemy zatem o to, by zalesić przynajmniej ich część i aby choć trochę powiększyć istniejące tereny zielone w tym obszarze, tak aby tworzyły jedną spójną całość.

Jakub Łoginow

Pomysłodawca inicjatywy "Lasy dla Krakowa" przewidującej zalesienie łąk w Mistrzejowicach

---

Polub moją stronę i bądź na bieżąco

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Kuba Łoginow do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...