LEGALNA ŻYWNOŚĆ LOKALNA

http://img405.imageshack.us/img405/6978/w4k.png
Petycja dotycząca zmian prawnych, które umożliwią zwiększenie legalnej produkcji i sprzedaży żywności lokalnej z pierwszej ręki, od rolników i innych małych rodzinnych wytwórców żywności.

Żywność jest dobrem podstawowym, a dobre, zdrowe jedzenie podstawową potrzebą człowieka. Jej zaspokojenie decyduje nie tylko o stanie zdrowia i formie fizycznej osoby, lecz także o jej godności oraz  dobrostanie. Swoboda wytwarzania i wprowadzanie na rynek z pierwszej ręki bezpiecznej żywności jest podstawowym sposobem zaspokojenia tej potrzeby.

Dzisiaj zgodnie z prawem nie możemy kupić bezpośrednio od wytwórcy, który nie prowadzi firmy, takich produktów jak: dżemy, konfitury, soki, przetwory domowe, przeciery, mąki, kasze, chleb, mięsa surowe (poza drobiem, zajęczakami i dziczyzną), wędliny, pasztety, oleje, domowe nalewki, cydry, wina…  a przecież nie każdy czuje się przedsiebiorcą.

Jednocześnie sprzedaż z pierwszej ręki wszystkich produktów żywnościowych – czy to płodów rolnych, czy przetworów owocowych, czy zwierzęcych - jest prowadzona powszechnie w szarej strefie.

Zmiany legislacyjne oraz bardziej jednoznaczne i racjonalne interpretacje obecnie obowiązujących przepisów są niezbędne dla umożliwienia bezpośredniego dostępu do dynamicznie rozwijającego się rynku żywności małym gospodarzom rolnym i wytwórcom żywności, w tym ekologicznym. Obecnie są tej możliwości w znacznej mierze pozbawieni.

Dlatego Fundacja Partnerstwo dla Środowiska oraz Małopolska Izba Rolnicza, opierając się na doświadczeniach małopolskich postulują, by:

1. Ułatwić dostęp do legalnego rynku lokalnej żywności dla rolników i innych wytwórców (w rozumieniu nieprzemysłowych producentów) w formie zalegalizowania sprzedaży z pierwszej ręki zarówno nieprzetworzonych, jak i przetworzonych produktów żywnościowych w ograniczonych ilościach:

 • produkty nieprzetworzone: krojone, szatkowane, myte itd.  – dopuszczalna wielkość produkcji na poziomie plonów uzyskiwanych w ciągu roku;
 • produkty roślinne przetwarzane sezonowo: powidła konfitury, soki, przeciery itd. – w tym zakresie wskazane jest określenie limitów np. na Węgrzech limit wynosi 150 kg /tydzień, 5 200 kg /rok,
 • sałatki warzywne i inne przetwory owocowo-warzywne np. zup, soków (limit jak wyżej);
 • mąki i kasze – limit produkcji: 7 t /rok;
 • tłoczeny olej surowy z roślin oleistych – 1 000 l /rok.

2. W zakresie przetwórstwa mleka, wprowadzić możliwość legalnego wytwarzania serów twarogowych, serów twardych oraz masła i jogurtów z mleka niepasteryzowanego bezpośrednio przez hodowców w ramach już prowadzonej działalności rolniczej, bez konieczności tworzenia przedsiębiorstwa i rejestrowania dodatkowej działalności gospodarczej. Wielkość tej produkcji powinna być określona obowiązującymi obecnie limitami tj. 1 000 l mleka na tydzień, przy założeniu że:

 • 5,5-8,8 l mleka = 1 kg twarogu,
 • 10-12 l mleka = 1 kg sera twardego,
 • 60 l mleka = 2,6 kg masła.

3. Wprowadzić możliwość legalnej sprzedaży chleba wypiekanego w domu w oparciu o tradycyjne i regionalne receptury, na bazie mąki i innych surowców pochodzących z własnego gospodarstwa, z zachowaniem limitu sprzedaży:

 • wypiekanie chleba – do 100 kg /tydzień.

4. Wprowadzić możliwość legalnej sprzedaży z pierwszej ręki mięsa surowego, rozebranego ze zwierząt pochodzących z własnej hodowli - w ramach działalności rolniczej, bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej. Przynajmniej w odniesieniu do mięsa wołowego, cielęciny i jagnięciny.

 • limit – do ustalenia.

5. Wprowadzić możliwość legalnej sprzedaży własnych nalewek, win i cydrów wytworzonych w gospodarstwie w oparciu o tradycyjne i regionalne receptury, wytwarzanych z  surowców pochodzących z własnego gospodarstwa, z zachowaniem limitu sprzedaży:

 • produkcja nalewek – do 18% alkoholu w oparciu o legalnie zakupiony spirytus – limit 500 l /rok;
 • produkcja wina lub innych przetworów określonych w Ustawie z 12 maja 2011 r. „o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina” - w stosunku do gospodarstw posiadających własne uprawy winorośli wprowadzić należy limit produkcji bez VAT-u do 2 000 l /rok, lub należy wprowadzić zwolnienia podatkowe na okres np. 5 lat.

 

Proponowane zmiany legislacyjne:

1. Zebranie w jednym akcie prawnym napisanym prostym, zrozumiałym językiem wszystkich wymogów - z różnych dziedzin – regulujących kwestie wytwarzania na cele sprzedaży z pierwszej ręki i prowadzenia sprzedaży z pierwszej ręki żywności (surowców i produktów przetworzonych i nieprzetworzonych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego).

W treści uwzględnienie przynajmniej przedstawionych powyżej priorytetów 1,2,3.

2. Dopuszczenie do sprzedaży z „pierwszej ręki” i zebranie każdorazowo w szczegółowym odrębnym rozporządzeniu wszystkich wymogów dot.:

2a. – sprzedaży z pierwszej ręki chleba wypiekanego w domu.

2b. – sprzedaży z pierwszej ręki  mięsa surowego ze zwierząt z własnej hodowli.

2c. – sprzedaży z pierwszej ręki  domowych nalewek, cydrów i win.


Pełny tekst dotyczący proponowanych zmian prawnych, dostępny jest na stronie: www.fpds.pl


Fundacja Partnerstwo dla Środowiska i Małopolska Izba Rolnicza    Skontaktuj się z autorem petycji