LEGALNA ŻYWNOŚĆ LOKALNA


Petycja dotycząca zmian prawnych, które umożliwią zwiększenie legalnej produkcji i sprzedaży żywności lokalnej z pierwszej ręki, od rolników i innych małych rodzinnych wytwórców żywności.

Żywność jest dobrem podstawowym, a dobre, zdrowe jedzenie podstawową potrzebą człowieka. Jej zaspokojenie decyduje nie tylko o stanie zdrowia i formie fizycznej osoby, lecz także o jej godności oraz  dobrostanie. Swoboda wytwarzania i wprowadzanie na rynek z pierwszej ręki bezpiecznej żywności jest podstawowym sposobem zaspokojenia tej potrzeby.

Dzisiaj zgodnie z prawem nie możemy kupić bezpośrednio od wytwórcy, który nie prowadzi firmy, takich produktów jak: dżemy, konfitury, soki, przetwory domowe, przeciery, mąki, kasze, chleb, mięsa surowe (poza drobiem, zajęczakami i dziczyzną), wędliny, pasztety, oleje, domowe nalewki, cydry, wina…  a przecież nie każdy czuje się przedsiebiorcą.

Jednocześnie sprzedaż z pierwszej ręki wszystkich produktów żywnościowych – czy to płodów rolnych, czy przetworów owocowych, czy zwierzęcych - jest prowadzona powszechnie w szarej strefie.

Zmiany legislacyjne oraz bardziej jednoznaczne i racjonalne interpretacje obecnie obowiązujących przepisów są niezbędne dla umożliwienia bezpośredniego dostępu do dynamicznie rozwijającego się rynku żywności małym gospodarzom rolnym i wytwórcom żywności, w tym ekologicznym. Obecnie są tej możliwości w znacznej mierze pozbawieni.

Dlatego Fundacja Partnerstwo dla Środowiska oraz Małopolska Izba Rolnicza, opierając się na doświadczeniach małopolskich postulują, by:

1. Ułatwić dostęp do legalnego rynku lokalnej żywności dla rolników i innych wytwórców (w rozumieniu nieprzemysłowych producentów) w formie zalegalizowania sprzedaży z pierwszej ręki zarówno nieprzetworzonych, jak i przetworzonych produktów żywnościowych w ograniczonych ilościach:

 • produkty nieprzetworzone: krojone, szatkowane, myte itd.  – dopuszczalna wielkość produkcji na poziomie plonów uzyskiwanych w ciągu roku;
 • produkty roślinne przetwarzane sezonowo: powidła konfitury, soki, przeciery itd. – w tym zakresie wskazane jest określenie limitów np. na Węgrzech limit wynosi 150 kg /tydzień, 5 200 kg /rok,
 • sałatki warzywne i inne przetwory owocowo-warzywne np. zup, soków (limit jak wyżej);
 • mąki i kasze – limit produkcji: 7 t /rok;
 • tłoczeny olej surowy z roślin oleistych – 1 000 l /rok.

2. W zakresie przetwórstwa mleka, wprowadzić możliwość legalnego wytwarzania serów twarogowych, serów twardych oraz masła i jogurtów z mleka niepasteryzowanego bezpośrednio przez hodowców w ramach już prowadzonej działalności rolniczej, bez konieczności tworzenia przedsiębiorstwa i rejestrowania dodatkowej działalności gospodarczej. Wielkość tej produkcji powinna być określona obowiązującymi obecnie limitami tj. 1 000 l mleka na tydzień, przy założeniu że:

 • 5,5-8,8 l mleka = 1 kg twarogu,
 • 10-12 l mleka = 1 kg sera twardego,
 • 60 l mleka = 2,6 kg masła.

3. Wprowadzić możliwość legalnej sprzedaży chleba wypiekanego w domu w oparciu o tradycyjne i regionalne receptury, na bazie mąki i innych surowców pochodzących z własnego gospodarstwa, z zachowaniem limitu sprzedaży:

 • wypiekanie chleba – do 100 kg /tydzień.

4. Wprowadzić możliwość legalnej sprzedaży z pierwszej ręki mięsa surowego, rozebranego ze zwierząt pochodzących z własnej hodowli - w ramach działalności rolniczej, bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej. Przynajmniej w odniesieniu do mięsa wołowego, cielęciny i jagnięciny.

 • limit – do ustalenia.

5. Wprowadzić możliwość legalnej sprzedaży własnych nalewek, win i cydrów wytworzonych w gospodarstwie w oparciu o tradycyjne i regionalne receptury, wytwarzanych z  surowców pochodzących z własnego gospodarstwa, z zachowaniem limitu sprzedaży:

 • produkcja nalewek – do 18% alkoholu w oparciu o legalnie zakupiony spirytus – limit 500 l /rok;
 • produkcja wina lub innych przetworów określonych w Ustawie z 12 maja 2011 r. „o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina” - w stosunku do gospodarstw posiadających własne uprawy winorośli wprowadzić należy limit produkcji bez VAT-u do 2 000 l /rok, lub należy wprowadzić zwolnienia podatkowe na okres np. 5 lat.

 

Proponowane zmiany legislacyjne:

1. Zebranie w jednym akcie prawnym napisanym prostym, zrozumiałym językiem wszystkich wymogów - z różnych dziedzin – regulujących kwestie wytwarzania na cele sprzedaży z pierwszej ręki i prowadzenia sprzedaży z pierwszej ręki żywności (surowców i produktów przetworzonych i nieprzetworzonych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego).

W treści uwzględnienie przynajmniej przedstawionych powyżej priorytetów 1,2,3.

2. Dopuszczenie do sprzedaży z „pierwszej ręki” i zebranie każdorazowo w szczegółowym odrębnym rozporządzeniu wszystkich wymogów dot.:

2a. – sprzedaży z pierwszej ręki chleba wypiekanego w domu.

2b. – sprzedaży z pierwszej ręki  mięsa surowego ze zwierząt z własnej hodowli.

2c. – sprzedaży z pierwszej ręki  domowych nalewek, cydrów i win.


Pełny tekst dotyczący proponowanych zmian prawnych, dostępny jest na stronie: www.fpds.pl


Fundacja Partnerstwo dla Środowiska i Małopolska Izba Rolnicza    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Fundacja Partnerstwo dla Środowiska i Małopolska Izba Rolnicza do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook