List otwarty – Legionowo Wolne Od Nienawiści

Legionowo, 11 sierpnia 2019 r.

Joanna Kołakowska

Mikołaj Petryga

Mikołaj Roszczyk

Rada Miasta Legionowo
Urząd Miasta Legionowo
ulica Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo

 

LIST OTWARTY

dotyczący projektu uchwały złożonego przez radną i radnych klubu Prawo i Sprawiedliwość „Stanowisko Rady Miasta Legionowo w sprawie wprowadzenia ideologii «LGBT» do wspólnot samorządowych”

  Szanowne Panie Radne, Szanowni Panowie Radni,

w związku ze złożeniem przez Radną i Radnych z Prawa i Sprawiedliwości projektu stanowiska Rady Miasta sprzeciwiającemu się „wprowadzaniu ideologii «LGBT» do wspólnot samorządowych”, chciałybyśmy oraz chcielibyśmy wyrazić swoją opinię w tej sprawie.

Na początku odniesiemy się do kilku fragmentów treści projektu; przede wszystkim do użycia zwrotu „ideologia LGBT”, który sam w sobie jest błędny. Rozwinięcie akronimu LGBT to dosłownie: L – lesbijki, G – geje, B – osoby biseksualne, T – osoby transpłciowe. Jest to skrót określający po prostu grupę społeczną, jaką stanowią osoby nieheteronormatywne. Ideologia natomiast to system poglądów, idei lub pojęć jednostki, lub grupy ludzi. Osób LGBT nie łączy ideologia, ale ich orientacja seksualna czy tożsamość płciowa, co jest cechą wrodzoną – nie da się tego wybrać, ani zmienić. Natomiast określenie „homopropaganda”, również użyte w tekście, jest nie tylko obraźliwe, a niepoprawne merytorycznie, ponieważ nikt nikogo nie zachęca do zmiany orientacji seksualnej ani tożsamości płciowej.

Chciałybyśmy i chcielibyśmy też zwrócić uwagę na fakt, że do zadań samorządu lokalnego nie należy kształtowanie poglądów wspólnoty samorządowej, a ustrój demokratyczny, w którym żyjemy, powinien zapewniać ochronę mniejszości, jaką stanowią również osoby identyfikujące się jako LGBT. Jest to także zapewnione w Konstytucji RP w art. 32:

1.     Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2.     Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Uchwalanie lub/i wprowadzanie w życie takich dokumentów, nawet jeśli samo w sobie nie wyrządza szkody osobom LGBT, legitymizuje przemoc i dyskryminację wobec nich, a także pogłębia podziały oraz uprzedzenia. Homofobia, od formy słownej, spotykanej na każdym kroku w życiu prywatnym jak i publicznym, której przykładem jest nawet rzeczony projekt stanowiska Rady, aż po fizyczną, której ostatnio świadkami byłyśmy i byliśmy m.in. w Białymstoku, staje się coraz większym zagrożeniem dla osób nieheteronormatywnych.

Chcemy tworzyć społeczeństwo, zarówno w Legionowie jak i w całej Polsce, w którym społeczność LGBT i chrześcijanie/chrześciajanki mogą współistnieć bez konfliktów, jako że chrześcijańskie wartości nie kłócą się z postulatami tej społeczności. Tym, co łączy wszystkich ludzi jest potrzeba poczucia bezpieczeństwa. Państwa działania odbieramy jako strach przed innością, ale społeczność LGBT nie stanowi zagrożenia i nie próbuje atakować chrześcijańskich tradycji, a jedynie walczy o swoje prawa.      

Tak więc, powołując się na wartości zawarte w Preambule Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, takie jak prawda, sprawiedliwość i dobro, żądamy wycofania projektu stanowiska Rady Miasta z porządku obrad, jak również z debaty publicznej.

Z wyrazami szacunku,

Sygnatariuszki i Sygnatariusze 

 

Do wiadomości:

Sz.P. Roman Smogorzewski
Prezydent Miasta Legionowo
Urząd Miasta Legionowo
ulica Józefa Piłsudskiego, 41 05-120 Legionowo

Sz.P. Andrzej Kalinowski
Pełnomocnik Komitetu Powiatowego PiS
Biuro PiS w Legionowie
ulica Jagiellońska 8, 05-120 Legionowo 

Redakcja Tygodnika „Gazeta Powiatowa”
ulica Księdza Pułkownika Jana Mrugacza 1c, 05-120 Legionowo

Redakcja Tygodnika „To i Owo”
ulica Rynek 2, 05-120 Legionowo


Joanna Kołakowska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Joanna Kołakowska do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook