LIKWIDACJA STARYCH PODZIELNIKÓW - PETYCJA DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ STRZELCE OPOLSKIE

Do: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich, ul. Krakowska 18, 47-100 Strzelce Opolskie

 

PETYCJA

Wszyscy niżej podpisani mieszkańcy, podlegający pod Spółdzielnie Mieszkaniową w Strzelcach Opolskich, wnosimy o:

- wprowadzenie nowych zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, bez pomiaru podzielników wyparkowych, od sezonu grzewczego 2018/2019r.

Petycja ta motywowana jest wysokimi, oraz w naszym mniemaniu, niesprawiedliwymi kosztami centralnego ogrzewania. Nie zgadzamy się również z dodatkowymi kosztami za odczyt podzielników i wymuszaniem obecności lokatorów w wyznaczonych przez Spółdzielnie terminach. Metoda rozliczania kosztów CO przy pomocy podzielników wyparkowych jest obarczona wysokim błędem, ponieważ nie bada jedynie temperatury kaloryfera. Ciecz paruje również poza sezonem grzewczym, np. podczas gorącego lata. Stosowanie dodatkowych źródeł ciepła takich jak np. grzejnik elektryczny także powoduje parowanie cieszy z podzielnika. W związku z tym koszty ogrzewania są niesprawiedliwie naliczane. Istnieje wiele zdecydowanie bardziej nowoczesnych i sprawiedliwych rozwiązań rozliczania kosztów CO, spośród których Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna dokonać wyboru. Można również pomyśleć nad rozwiązaniem wykorzystywanym w blokach przy ulicy Dworcowej w Strzelcach Opolskich, gdzie nie ma żadnych podzielników, dzięki czemu wszyscy mieszkańcy bloków są traktowani sprawiedliwie i nie obawiając się dopłat za CO utrzymują odpowiednią temperaturę w mieszkaniach. Do kolejnego sezonu grzewczego pozostaje wystarczająco dużo czasu na znalezienie odpowiedniego rozwiązania dlatego liczymy na rozpoczęcie działań zmierzających do realizacji niniejszego wniosku.

Odpowiedź na niniejszą petycję prosimy o przesłanie na adres e-mail: mieszkancy_strzelecop@o2.pl

 

 

 

Facebook