Do Ministra Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Pan
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski

Z wielkim zdziwieniem i niepokojem przyjęliśmy wiadomość o przyznaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego miastu Wrocław 100 mln złotych pochodzących z puli publicznej, na rozwój infrastruktury kulturalnej.
Niejasne są dla nas kryteria przyznania pomocy państwowej w tak niebagatelnej kwocie. Jest to tym bardziej zaskakujące w sytuacji, gdy słyszymy o problemach budżetowych państwa, wyczerpaniu środków w ministerialnych programach finansujących m.in właśnie infrastrukturę kulturalną i ogólnym, dotkliwym braku środków na kulturę. Środki z programu MKiDN Infrastruktura Kultury na 2011 rok zostały wyczerpane już w pierwszym naborze. Opera Wrocławska należy do grona tych aplikantów, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie. Czy pozostałe podmioty, które bezskutecznie starały się o dotacje z programu Infrastruktura Kultury również mogą spodziewać się od Ministra podobnej niespodzianki?
Brak transparentności w decyzji o przyznaniu tak wysokiej dotacji jest dla nas niezrozumiały. Trudno nam uwierzyć, że zaistniała sytuacja jest przejawem nagłej zmiany polityki kulturalnej rządu. Sytuacja ta niepokoi nas także w kontekście starań Wrocławia o przyznanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Niefortunny, ale też znamienny, wydaje się moment przyznania dotacji – dzień wizyty ekspertów we Wrocławiu. Zastanawia nas, czy jest to wyraźny sygnał ze strony ministra reprezentującego polski rząd, że to właśnie Wrocław zasługuje na zaszczytny tytuł (a konkurs przecież wciąż trwa), czy jest to sposób wspierania Wrocławia w jego staraniach (remont Pawilonu Czterech Kopuł jest istotnym elementem wrocławskiej aplikacji), czy wręcz przeciwnie – jest to forma zabezpieczenia interesów Wrocławia w razie gdyby jednak nie wygrał.
Warto podkreślić, że do tej pory konkurs o przyznanie tytułu ESK w 2016 roku jednemu z polskich miast przebiegał bez zarzutu.
Mamy nadzieję, że obecna sytuacja nie wpłynie negatywnie na cały konkurs, a w konsekwencji na jego wynik. Oczekujemy, że kryteria przyznania dotacji zostaną wyjaśnione i przekazane do wiadomości publicznej oraz, że zaistniała sytuacja nie będzie miała wpływu na zmniejszenie szans pozostałych miast starających się o przyznanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.Do wiadomości:
- Pan Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk
- Pani Minister Julia Pitera pełnomocniczka rządu ds. Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych
- media


Waldemar Tatarczuk    Skontaktuj się z autorem petycji