List do Prezydenta Wrocławia w sprawie Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka

ul. Kuźnicza 29a

50-138 Wrocław

Szanowny Pan Prezydent Wrocławia

Jacek Sutryk

 

Szanowny Panie Prezydencie,

  Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka to miejsce, w którym od ponad 20 lat, pełni entuzjazmu i poczucia powołania, działamy na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych – wrocławskich rodzin. Nasza organizacja jest przez wielu naszych podopiecznych traktowana jako wyjątkowe miejsce na mapie miasta, które ze świetnymi rezultatami postawiło w ostatnich latach na realizację ambitnej polityki społecznej. W naszym Centrum prowadzimy warsztaty z wielu różnych dziedzin sztuki, zajęcia ruchowe i warsztaty rodzinne. Animujemy projekty społeczne, które dla wielu młodych wrocławian stały się sposobem na wspólne spędzanie czasu, rozwijanie empatii, budowanie więzi, relacji i odkrywanie talentów. Budowanie kapitału społecznego właśnie w taki sposób traktujemy jako wyjątkową misję, szczególnie w czasach, gdy tak trudno odciągnąć najmłodszych od tabletów i rzeczywistości cyfrowej, która – choć rozwija i daje wielkie możliwości w czasie pandemii – nigdy nie będzie w stanie zastąpić kontaktu z drugim człowiekiem oraz sztuką.

  We Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka do dyspozycji uczestników jest pełnowymiarowa scena z garderobami, wyposażone sale dydaktyczne, dekoracje, rekwizyty. Nasze Centrum to jednak przede wszystkim czuwająca nad jego działalnością kadra mentorów, animatorów i pracowników koordynujących podejmowane przez nas inicjatywy. Bez nich nie udałoby nam się zrobić tylu pożytecznych i dobrych rzeczy. W naszej siedzibie przy ulicy Kuźniczej przez wiele lat działał wyjątkowy dla wrocławskiej kultury Teatr Kalambur, na którego deskach występowali między innymi Anna German, Ewa Dałkowska, Pola Raksa czy Edward Lubaszenko. Nasza działalność jest kontynuacją teatralnej tradycji tego miejsca. Od kilku lat, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, wspieramy dzieci, które ze względu na sytuację finansową nie mogą sobie pozwolić na uczestnictwo w życiu kulturalnym w takim stopniu jak ich rówieśnicy. Ponad 1200 biletów, ofiarowanych im w ramach akcji ,,Ufunduj dziecku bilet” na spektakle w naszym Ach! Teatrze, to coś, z czego powinniśmy być dumni jako mieszkańcy Europejskiej Stolicy Kultury.

  Rok 2019 był dla nas wyjątkowo udany i satysfakcjonujący. W prowadzonych przez nas warsztatach regularnie uczyło się i bawiło około 300 dzieci – maluchów, przedszkolaków i uczniów, razem z dorosłymi. Dzięki zapałowi i determinacji stworzyliśmy niesamowitą przestrzeń, która integrowała wszystkich – również dzieci z niepełnosprawnościami oraz te z mniej zamożnych rodzin. Zorganizowaliśmy także blisko 130 spektakli, a nasz teatr odwiedziło ponad 9000 gości – przedszkolaków, uczniów, rodziców i nauczycieli. Obecny rok - na wielu płaszczyznach trudny dla nas wszystkich - diametralnie zmienił naszą sytuację. Kilkumiesięczny lockdown gospodarczy oraz konieczność izolowania się i unikania kontaktów społecznych – będące skutkiem koronawirusa – bardzo negatywnie wpłynęły na bieżące finanse Centrum. Wkrótce będziemy musieli podjąć strategiczne decyzje dotyczące naszej przyszłości. Szczególnie ze względu na setki telefonów oraz troskę rodziców naszych podopiecznych i ich samych podejmujemy działania, które przynajmniej częściowo pozwolą nam wrócić do normalnego funkcjonowania i sprawią, że nie będziemy musieli zawiesić w całości działalności teatru. Ostatnio zainicjowaliśmy między innymi akcję #OcalCentrumTwórczości, która spotkała się z dużym odzewem społecznym i realnym wsparciem finansowym.

  Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że wobec ciągle utrzymującej się pandemii bez systemowego wsparcia, adekwatnego wobec zmieniających się okoliczności, dalsza działalność naszego Centrum będzie zagrożona. Ach!  Teatr w tym roku nie otrzymał wsparcia finansowego od Gminy. W obecnej sytuacji zostaliśmy zmuszeni zawiesić spektakle. Z tego właśnie względu – w perspektywie prac nad przyszłorocznym budżetem miasta Wrocławia – zwracamy się z uprzejmym wnioskiem o zwiększenie finansowania naszego Centrum (dotacja przyznawana nam ze środków miejskich, mimo systematycznie wzrastających kosztów, pozostaje niezmienna od 6 lat) oraz rozważenie możliwości wsparcia finansowego także naszego teatru.

  Wierzymy, że z pomocą Pana Prezydenta uda się utrzymać tak wyjątkowe miejsce na mapie Wrocławia. Liczymy, że los Centrum, Ach! Teatru oraz ich podopiecznych i miłośników stanie się naszą wspólną sprawą.

Z poważaniem,

Małgorzata Strońska

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka


Małgorzata Strońska, Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka    Skontaktuj się z autorem petycji