List otwarty nauczycieli przeciwko manipulowaniu najnowszą historią Polski

 

LIST OTWARTY NAUCZYCIELI PRZECIWKO MANIPULOWANIU NAJNOWSZĄ HISTORIĄ POLSKI

 

Rzetelna wiedza i postawa szacunku dla człowieka są najważniejszymi aspektami nauczania i wychowania. Dużą rolę w ich kształtowaniu odgrywa edukacja historyczna, a szczególnie wiedza o wydarzeniach, które są cezurą w historii świata i rzutują na współczesność. Takim wydarzeniem była zagłada Żydów. Jej bezprecedensowość i tragizm wymagają szczególnego namysłu i rozwagi w formułowaniu wypowiedzi na ten temat.

My nauczyciele, wykonujący zawód zaufania społecznego, jesteśmy głęboko poruszeni i zaniepokojeni publicznymi wystąpieniami wysokiej rangi urzędników państwowych o wojennych i powojennych wydarzeniach z historii Polski.

Pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, w publicznym wystąpieniu unikała klarownej odpowiedzi na pytania dotyczące sprawstwa zbrodni na polskich Żydach w Jedwabnem i Kielcach, podważając tym samym ustalenia historyków i prokuratorów.

Nasze zdumienie budzą także słowa doktora Jarosława Szarka, obecnego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (ośrodka pragnącego odgrywać ważną rolę w edukacji historycznej), który obarczył odpowiedzialnością za mord jedwabieński wyłącznie Niemców.

Jako nauczyciele od wielu lat w kraju i zagranicą pogłębiamy swą wiedzę i doskonalimy umiejętności metodyczne nauczania o Zagładzie po to, by nasi uczniowie stali się odpowiedzialnymi i świadomymi obywatelami Polski, Europy i świata. Nasza praca spotyka się z uznaniem i podziwem wielu instytucji edukacyjnych i ośrodków naukowych na świecie. Tym większe zdziwienie wzbudziło w nas publiczne wystąpienie nauczyciela historii, a jednocześnie kandydata na prezesa IPN, doktora Marka Chrzanowskiego, w którym przyznał się do niewiedzy i bezradności w nauczaniu o zagładzie polskich Żydów.

Tego typu wypowiedzi postrzegamy jako próby manipulowania wiedzą historyczną. Kierując się w naszej pracy nauczycielskiej poczuciem odpowiedzialności w przekazywaniu prawdy historycznej, oświadczamy, że nie mamy wątpliwości co do sprawstwa i udziału polskiej ludności w zbrodniach w Jedwabnem i Kielcach. Z pełną świadomością przyjęliśmy na siebie obowiązek przepracowania z uczniami tej trudnej i bolesnej karty naszych dziejów.

Sprzeciwiamy się wszelkim działaniom, które w rażący sposób zaprzeczają udokumentowanej wiedzy i świadczą o manipulowaniu faktami historycznymi. Apelujemy o merytoryczność i rozwagę w formułowaniu wypowiedzi na ten temat, a także o niezaprzepaszczanie dorobku badaczy i nauczycieli w tej dziedzinie.

 

Adam Musiał, nauczyciel języka angielskiego i wiedzy o kulturze z Krakowa

Małgorzata Rusiłowicz, nauczycielka języka polskiego z Białegostoku

Barbara Subko, nauczycielka języka polskiego z Warszawy

Bożenna Sucharska, nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze z Gdańska

Robert Szuchta, nauczyciel historii z Warszawy

Agnieszka Wozowicz, nauczycielka historii sztuki z Krakowa

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam ADAM MUSIAŁ do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...