List otwarty nauczycieli przeciwko manipulowaniu najnowszą historią Polski

 

LIST OTWARTY NAUCZYCIELI PRZECIWKO MANIPULOWANIU NAJNOWSZĄ HISTORIĄ POLSKI

 

Rzetelna wiedza i postawa szacunku dla człowieka są najważniejszymi aspektami nauczania i wychowania. Dużą rolę w ich kształtowaniu odgrywa edukacja historyczna, a szczególnie wiedza o wydarzeniach, które są cezurą w historii świata i rzutują na współczesność. Takim wydarzeniem była zagłada Żydów. Jej bezprecedensowość i tragizm wymagają szczególnego namysłu i rozwagi w formułowaniu wypowiedzi na ten temat.

My nauczyciele, wykonujący zawód zaufania społecznego, jesteśmy głęboko poruszeni i zaniepokojeni publicznymi wystąpieniami wysokiej rangi urzędników państwowych o wojennych i powojennych wydarzeniach z historii Polski.

Pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, w publicznym wystąpieniu unikała klarownej odpowiedzi na pytania dotyczące sprawstwa zbrodni na polskich Żydach w Jedwabnem i Kielcach, podważając tym samym ustalenia historyków i prokuratorów.

Nasze zdumienie budzą także słowa doktora Jarosława Szarka, obecnego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (ośrodka pragnącego odgrywać ważną rolę w edukacji historycznej), który obarczył odpowiedzialnością za mord jedwabieński wyłącznie Niemców.

Jako nauczyciele od wielu lat w kraju i zagranicą pogłębiamy swą wiedzę i doskonalimy umiejętności metodyczne nauczania o Zagładzie po to, by nasi uczniowie stali się odpowiedzialnymi i świadomymi obywatelami Polski, Europy i świata. Nasza praca spotyka się z uznaniem i podziwem wielu instytucji edukacyjnych i ośrodków naukowych na świecie. Tym większe zdziwienie wzbudziło w nas publiczne wystąpienie nauczyciela historii, a jednocześnie kandydata na prezesa IPN, doktora Marka Chrzanowskiego, w którym przyznał się do niewiedzy i bezradności w nauczaniu o zagładzie polskich Żydów.

Tego typu wypowiedzi postrzegamy jako próby manipulowania wiedzą historyczną. Kierując się w naszej pracy nauczycielskiej poczuciem odpowiedzialności w przekazywaniu prawdy historycznej, oświadczamy, że nie mamy wątpliwości co do sprawstwa i udziału polskiej ludności w zbrodniach w Jedwabnem i Kielcach. Z pełną świadomością przyjęliśmy na siebie obowiązek przepracowania z uczniami tej trudnej i bolesnej karty naszych dziejów.

Sprzeciwiamy się wszelkim działaniom, które w rażący sposób zaprzeczają udokumentowanej wiedzy i świadczą o manipulowaniu faktami historycznymi. Apelujemy o merytoryczność i rozwagę w formułowaniu wypowiedzi na ten temat, a także o niezaprzepaszczanie dorobku badaczy i nauczycieli w tej dziedzinie.

 

Adam Musiał, nauczyciel języka angielskiego i wiedzy o kulturze z Krakowa

Małgorzata Rusiłowicz, nauczycielka języka polskiego z Białegostoku

Barbara Subko, nauczycielka języka polskiego z Warszawy

Bożenna Sucharska, nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze z Gdańska

Robert Szuchta, nauczyciel historii z Warszawy

Agnieszka Wozowicz, nauczycielka historii sztuki z Krakowa