List otwarty nauczycieli w sprawie wyboru Przemysława Czarnka na Ministra Edukacji i Nauki

My, nauczyciele, jesteśmy mocno zaniepokojeni i oburzeni wyborem pana Przemysława Czarnka na ministra edukacji i nauki.

Przemysław Czarnek zasłynął swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami:

“Zawsze będę przeciwnikiem promocji zboczeń, dewiacji i wynaturzeń. I żaden rektor, i żadna Konferencja Rektorów Szkół Wyższych mi tego nie zabroni. Weszli w uniwersytety, weszli w nauczanie, weszli w szkoły i zaczynają burzyć podstawową tkankę społeczeństwa, jaką jest rodzina”.

„Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem. Brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją".

Wypowiadając te słowa, minister Czarnek jawi się jako osoba nietolerancyjna i nienawistna, a poprzez otwarte głoszenie takich poglądów daje przyzwolenie na czynienie zła i dyskryminację. 

Z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że Polska jest na drugim miejscu w Europie pod względem liczby samobójstw nieletnich. Więcej dzieci ginie w wyniku samobójstwa niż w wypadku drogowym. Psychiatria dziecięca jest na granicy zapaści. 

W zwìazku z przytoczonymi wyżej wystąpieniami można założyć, że osoba pana Czarnka na stanowisku ministra edukacji i nauki z dużym prawdopodobieństwem spowoduje eskalację problemów młodych ludzi. Wśród nas, przyzwoitych osób i przyzwoitych nauczycieli, którym leży na sercu dobro naszych uczniów, z których problemami, emocjami i wrażliwością obcujemy na co dzień, nie ma zgody na stygmatyzowanie kogokolwiek.

Obowiązkiem ministra edukacji jest dbanie nie tylko o rozwój intelektualny młodzieży, ale również o zapewnienie jej ochrony, bezpieczeństwa i stabilności emocjonalnej. Chcemy ministra, który pracuje dla dobra dzieci i młodzieży, a nie dla dobra swojej partii. Ministra, który potrafi wznieść się ponad polityczny interes i wykazać empatią i szacunkiem. Ministra, który będzie rozumiał, że szkoła jest dla wszystkich i ma być miejscem, które łączy.

Dla nas, niżej podpisanych, zagadnienia związane z prawami człowieka, tolerancją i równością są niezwykle istotne i stanowią fundamentalny element naszej codziennej pracy. Dlatego nadal zamierzamy wspierać naszych uczniów, nie tylko słowami, ale i czynami; utwierdzać ich w przekonaniu, że są wartościowymi i akceptowanymi  ludźmi bez względu na płeć, przekonania religijne, orientację seksualną i przynależność etniczną. Chcemy tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dlatego oczekujemy, że minister Czarnek będzie kierował się zawsze dobrem wszystkich uczniów, uczennic, nauczycieli i nauczycielek, traktując to dobro nie w sposób subiektywny i bez względu na swoje osobiste przekonania. 

Judyta Rudnicka

Artur Sierawski

Joanna Szydziak

Agnieszka Jankowiak-Maik

Marta Florkiewicz-Borkowska

Magdalena Lickiewicz

Aneta Plewa 

Łukasz Pieczyński

Małgorzata Łyczykowska

Iga Borowiecka-Grzywacz

Dąbrówka Domagalska

Magdalena Nowak

Katarzyna Biała

Zuzanna Cieśla-Skrzypulec

Krzysztof Maksymow

Joanna Trojanowska

Maciej Klepko

Maria Kowalewska

Renata Czaja-Zajder

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Judyta Rudnicka będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Numer telefonu nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...