List otwarty nauczycieli w sprawie wyboru Przemysława Czarnka na Ministra Edukacji i Nauki

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...