List otwarty nauczycieli w sprawie wyboru Przemysława Czarnka na Ministra Edukacji i Nauki

My, nauczyciele, jesteśmy mocno zaniepokojeni i oburzeni wyborem pana Przemysława Czarnka na ministra edukacji i nauki.

Przemysław Czarnek zasłynął swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami:

“Zawsze będę przeciwnikiem promocji zboczeń, dewiacji i wynaturzeń. I żaden rektor, i żadna Konferencja Rektorów Szkół Wyższych mi tego nie zabroni. Weszli w uniwersytety, weszli w nauczanie, weszli w szkoły i zaczynają burzyć podstawową tkankę społeczeństwa, jaką jest rodzina”.

„Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem. Brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją".

Wypowiadając te słowa, minister Czarnek jawi się jako osoba nietolerancyjna i nienawistna, a poprzez otwarte głoszenie takich poglądów daje przyzwolenie na czynienie zła i dyskryminację. 

Z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że Polska jest na drugim miejscu w Europie pod względem liczby samobójstw nieletnich. Więcej dzieci ginie w wyniku samobójstwa niż w wypadku drogowym. Psychiatria dziecięca jest na granicy zapaści. 

W zwìazku z przytoczonymi wyżej wystąpieniami można założyć, że osoba pana Czarnka na stanowisku ministra edukacji i nauki z dużym prawdopodobieństwem spowoduje eskalację problemów młodych ludzi. Wśród nas, przyzwoitych osób i przyzwoitych nauczycieli, którym leży na sercu dobro naszych uczniów, z których problemami, emocjami i wrażliwością obcujemy na co dzień, nie ma zgody na stygmatyzowanie kogokolwiek.

Obowiązkiem ministra edukacji jest dbanie nie tylko o rozwój intelektualny młodzieży, ale również o zapewnienie jej ochrony, bezpieczeństwa i stabilności emocjonalnej. Chcemy ministra, który pracuje dla dobra dzieci i młodzieży, a nie dla dobra swojej partii. Ministra, który potrafi wznieść się ponad polityczny interes i wykazać empatią i szacunkiem. Ministra, który będzie rozumiał, że szkoła jest dla wszystkich i ma być miejscem, które łączy.

Dla nas, niżej podpisanych, zagadnienia związane z prawami człowieka, tolerancją i równością są niezwykle istotne i stanowią fundamentalny element naszej codziennej pracy. Dlatego nadal zamierzamy wspierać naszych uczniów, nie tylko słowami, ale i czynami; utwierdzać ich w przekonaniu, że są wartościowymi i akceptowanymi  ludźmi bez względu na płeć, przekonania religijne, orientację seksualną i przynależność etniczną. Chcemy tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dlatego oczekujemy, że minister Czarnek będzie kierował się zawsze dobrem wszystkich uczniów, uczennic, nauczycieli i nauczycielek, traktując to dobro nie w sposób subiektywny i bez względu na swoje osobiste przekonania. 

Judyta Rudnicka

Artur Sierawski

Joanna Szydziak

Agnieszka Jankowiak-Maik

Marta Florkiewicz-Borkowska

Magdalena Lickiewicz

Aneta Plewa 

Łukasz Pieczyński

Małgorzata Łyczykowska

Iga Borowiecka-Grzywacz

Dąbrówka Domagalska

Magdalena Nowak

Katarzyna Biała

Zuzanna Cieśla-Skrzypulec

Krzysztof Maksymow

Joanna Trojanowska

Maciej Klepko

Maria Kowalewska

Renata Czaja-Zajder

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Judyta Rudnicka do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...