List otwarty w obronie wolności słowa - o przywrócenie prowadzenia audycji radiowej przez opolskich dziennikarzy Marzenę i Jacka Mielcarków

Opole, 6 stycznia 2022 r.

 

Szanowny Pan

Piotr Moc

Redaktor Naczelny Radia Opole

 

 

Szanowny Panie Redaktorze,

zwracamy się do Pana z prośbą o interwencję. Jako stali słuchacze Radia Opole, wśród wielu interesujących audycji, cenimy sobie szczególnie cykl pt. "O kulturze - debata". Wśród nich naszą uwagę zwracały poniedziałkowe audycje znanej i lubianej pary opolskich dziennikarzy - państwa Marzeny i Jacka Mielcarków. Cechował je staranny dobór zaproszonych gości reprezentujących wielorakie profesje i różnorodność spojrzeń i obszarów zainteresowań. Rozmowy prowadzone były na wysokim poziomie, obejmujące wielość aspektów rzeczywistości, w której kultura się uobecnia i wyraża.

Ze zdumieniem dowiedzieliśmy się o nagłej decyzji dyrekcji Radia Opole o odsunięciu państwa Mielcarków z prowadzenia poniedziałkowej audycji. W nowej ramówce "Rozmów o kulturze" przewidzianej na rok 2022 zabrakło ich nazwisk. Jak dowiadujemy się nieoficjalnie, powodem miały być audycje z muzykami Filharmonii Narodowej z grudnia minionego roku, które notabene zostały zdjęte z anteny zaledwie po jednym dniu. Audycje były poświęcone problemom muzyków - członków Filharmonii Narodowej, którzy od września ubiegłego roku pozbawieni są możliwości udziału w koncertach i występowania przed publicznością na mocy arbitralnej decyzji dyrektora Filharmonii. Decyzja ta motywowana była odmową poddania się dobrowolnemu (sic!) szczepieniu przeciwko Covid-19 przez odsuniętych od pracy muzyków. Dyrektor Filharmonii łamiąc obowiązujące w Polsce prawo i gwałcąc osobistą wolność artystów doprowadził do ich segregacji. Już nie zdolności, nie warsztat i nie jakość artystycznej wypowiedzi się liczą. Liczy się ślepe posłuszeństwo wobec władz. Liczy się certyfikat szczepienia. Na naszych oczach tworzy się nowy świat pozbawiony elementarnych wartości, w którym gwałcone są podstawowe prawa wolności osobistej.

Czy w takich warunkach, w takim świecie, można w ogóle jeszcze mówić o uprawianiu kultury? Najistotniejszym spoiwem kultury są właśnie wartości. Kultura w oderwaniu od wartości staje się nic nieznaczącą powłoką. Poprzez kulturę możemy dotknąć tajemnicy triady podstawowych wartości: prawdy, dobra i piękna. Poprzez uczestnictwo w niej stajemy się ludźmi, budujemy naszą tożsamość, uczymy się ją rozumieć i tworzyć wspólnotę. Istotą życia artysty jest interakcja z publicznością, dzielenie się światem własnej wrażliwości, obdarzanie pięknem, współuczestnictwo w budowaniu dialogu z drugim człowiekiem.

Pozwalając się wypowiedzieć artystom, którym to uniemożliwiono, państwo Mielcarkowie stanęli w obronie fundamentów naszej kultury. Stanęli po stronie prawdy. Za to spotkały ich konsekwencje, które trudno nam zinterpretować inaczej niż jako działanie cenzury.

Szanowny Panie Redaktorze, po której Pan stoi stronie? Czy naprawdę chce Pan zostać zapamiętany jako współtwórca systemu, w którym niszczona jest nasza wspólnota? W którym krok po kroku odbierana jest nam wszystkim wolność i pozbawiani jesteśmy podstawowych praw?

Prosimy zatem o ponowne przemyślenie swojej decyzji i umożliwienie państwu Mielcarkom prowadzenia audycji "O kulturze - debata" w dotychczasowej formule.

 

Z wyrazami szacunku,

słuchacze Radia Opole


słuchacze Radia Opole    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam słuchacze Radia Opole do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )