List otwarty w sprawie budowy parkingu pod pl. Inwalidów

Kraków, 11.01.2015

  

List otwarty w sprawie budowy parkingu podziemnego pod placem Inwalidów

 

Pan Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa

Pan Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Radni i Radne Miasta Krakowa

Pan Piotr Kącki – Prezes spółki Miejska Infrastruktura

 

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Państwa z prośbą o rezygnację z pomysłu budowy parkingu podziemnego pod placem Inwalidów. Inwestycja ta nie znajduje uzasadnienia merytorycznego i ekonomicznego. Co więcej, jest sprzeczna z Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego i oczekiwaniami mieszkańców.

 

Zgodnie z Raportem z badania zachowań parkingowych w Krakowie, przeprowadzonym na zlecenie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w czerwcu 2014 roku, w rejonie pl. Inwalidów nie notuje się deficytu miejsc parkingowych. Badania obejmowały między innymi obszary, na które wpływ będzie miała ewentualna budowa nowego parkingu. W sektorze trzecim (okolice ulic Mazowieckiej, Lubelskiej i Cieszyńskiej) zajętych jest średnio 56,1% miejsc parkingowych, natomiast wskaźnik maksymalnej zajętości wynosi 63,5%. W sektorze piątym (okolice ulic Nowowiejskiej, Królewskiej i Urzędniczej) zajętych jest średnio 54,1% miejsc parkingowych, podczas gdy wskaźnik maksymalnej zajętości wynosi 62%. Innymi słowy, w okolicach pl. Inwalidów wykorzystywana jest w tej chwili średnio nieco ponad połowa dostępnych miejsc parkingowych na powierzchni.

 

Niepokój budzą również bardzo wysokie koszty inwestycji, które szacuje się obecnie na 59,6 mln zł dla parkingu z 320 miejscami parkingowymi (w 2011 roku koszty szacowano na 40 mln zł dla parkingu z 310 miejscami). Oznacza to, że koszt jednego miejsca parkingowego wyniesie ponad 186 tys. zł. To prawie dwukrotnie więcej w porównaniu z ceną miejsca parkingowego pod Muzeum Narodowym i ponad 27 razy drożej niż koszt miejsca postojowego na parkingu P&R na Ruczaju. Za 59,6 mln zł można natomiast sfinansować budowę ponad 8900 miejsc postojowych na parkingach P&R przy węzłach przesiadkowych, aglomeracyjnej linii kolejowej i w rejonie trzeciej obwodnicy.

 

Budowa parkingu podziemnego pod pl. Inwalidów jest też sprzeczna z Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, który jednoznacznie postuluje „zaniechanie tworzenia nowych miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania (w tym budowy parkingów podziemnych)”. Warto w tym miejscu zauważyć, że w latach 2005-2012 w śródmieściu rosło stężenie dwutlenku azotu (NO2), generowanego w głównej mierze przez ruch samochodowy w okolicach Alei Trzech Wieszczów. Kolejny parking w tym rejonie przełoży się bezpośrednio na zwiększenie stężenia NO2, który jest odpowiedzialny między innymi za infekcje dróg oddechowych i obniżenie odporności organizmu.

 

W końcu, budowa wskazanego parkingu jest sprzeczna z oczekiwaniami mieszkańców. Zgodnie z Raportem końcowym z konsultacji społecznych wstępnego katalogu inwestycji miejskich z maja 2010 roku uczestnicy konsultacji nie wyrazili zgody na budowę parkingu podziemnego pod pl. Inwalidów. Rozwiązaniem preferowanym, które wskazano podczas konsultacji, było zrealizowane już na tym obszarze rozszerzenie strefy płatnego parkowania.

 

W związku z tym apelujemy do Państwa o rezygnację z planowanej budowy parkingu podziemnego pod pl. Inwalidów. Alternatywę dla niej stanowi stworzenie spójnej sieci parkingów P&R, które przyczynią się do efektywnego i ekonomicznego rozwiązania problemu miejsc parkingowych i korków, a także do poprawy jakości powietrza.

 

Inicjatywa Kraków Przeciw Igrzyskom

kontakt: krakowprzeciwigrzyskom@gmail.com