List otwarty w sprawie portalu www.sztucznainteligencja.org.pl

Szanowny Pan

dr hab Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki 

DW:Szanowny Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji

 

Szanowny Panie Ministrze 

W związku z dochodzącymi do nas informacjami o planach ograniczenia przez Pańskie Ministerstwo działalności portalu Sztuczna Inteligencja (www.sztucznainteligencja.org.pl), funkcjonującego w podległych Pana Resortowi strukturach Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, i wynikającą z tego redukcją zespołu portalu, prosimy o ponowne rozważenie tej decyzji.

Polska stoi na progu rewolucji cywilizacyjnej związanej z gwałtownym rozwojem technologii cyfrowych – ze sztuczną inteligencją na czele. Nowe realia będą realiami zautomatyzowanej gospodarki; rynku pracy wymagającego nowych, wysokich kwalifikacji zawodowych; przesyconych technologią relacji społecznych; nowych modeli edukacji i kształcenia ustawicznego.W tej rzeczywistości potrzebujemy nowych, wiarygodnych środków przekazu informacji, edukacji i popularyzacji wiedzy – rzetelnego pośrednika między administracją publiczną, środowiskami naukowym i biznesem IT a pozostałą częścią społeczeństwa.

Potrzebujemy zrozumiałej i odpowiedzialnej narracji, która pomagałaby ludziom zrozumieć znaczenie odkryć naukowych, użyteczność nowych technologii i konsekwencje ich wdrażania. Narracji wolnej od popkulturowych uproszczeń i będącej czymś więcej niż doraźne odnotowywanie technicznych nowinek.Powstały wiosną 2019 r. portal Sztuczna Inteligencja spełnia te oczekiwania. Jest marką rozpoznawalną i cenioną nie tylko wśród naukowców, przedsiębiorców i nauczycieli, lecz też wśród odbiorców niezwiązanych zawodowo z technologią bądź nauką.

Portal SI jest dziś ważnym źródłem wiedzy o najważniejszych odkryciach naukowych w dziedzinie technologii cyfrowych w Polsce i na świecie, narzędziem edukacji, miejscem dyskusji ekspertów i promocji polskich firm. Zmusza do namysłu, zadaje trudne pytania, unika oczywistości. Od początku istnienia jest też obecny na najważniejszych wydarzeniach związanych z IT i AI w Polsce.

Dlatego uważamy, że zasługuje on dziś nie tyle nawet na przetrwanie w obecnym kształcie, ile na pełne wspieranie jego rozwoju przez administrację publiczną. Bo pełne wsparcie polskich naukowców i przedsiębiorców z branży IT medium to już ma.

Z wyrazami szacunku 

Niżej podpisani

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Inicjator Akcji do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...