Petycja w sprawie obrony Łyńskiego Młyna

Do Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie

Zwracamy się z prośbą o odebranie Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie nieruchomości znajdujących się  w Łyńskim Młynie o których mowa w darowiźnie z dnia 15.11.2013 roku. Darowizna została przekazana dla uczelni na realizację celu publicznego  o którym mowa w par. 3. pkt 1-2. tj. Regionalne Centrum Edukacyjne "Łyński Młyn" oraz Stacja dydaktyczno badawcza. W związku z tym, że czas na realizację określony w par. 7 umowy darowizny na 10 lat od przekazania minął 15 listopada 2023 roku, a cel nie został zrealizowany domagamy się zwrotu nieruchomości do zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Olsztyn, a następnie przekazania ich w odpowiedniej formie do zasobów Starostwa Powiatowego w Nidzicy, aby mogło powstać tam instytucje kulturalne i turystyczne ważne dla rozwoju Powiatu Nidzickiego. Uważamy, że Powiat Nidzicki będzie gospodarzem wiarygodnym i zdolnym do zagospodarowania tejże nieruchomości.  

 

do wiadomości:

Starostwo Powiatowe w Nidzicy


Łyńskie Centrum Rozwoju "AŁNA"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Łyńskie Centrum Rozwoju "AŁNA" do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...