Manifest Młodzieży Dolnego ŚląskaMy, Młodzież Dolnego Śląska, pragniemy wspólnie kreować teraźniejszość i budować naszą przyszłość. Wykorzystując doświadczenie poprzednich pokoleń, chcemy stawić czoła współczesnym wyzwaniom. Będąc pierwszym pokoleniem młodych Polaków, żyjącym w suwerennym kraju, pragniemy wziąć odpowiedzialność i mieć wpływ
na decyzje, które zapadają w naszej ojczyźnie. To od nas – młodych – zależy jak będzie wyglądała przyszłość regionu,
jak i całej Polski.

Pomimo wielu różnic, które nas dzielą, wszyscy mamy jeden cel: bezpieczna i spokojna przyszłość. Teraz nadszedł czas, abyśmy wzięli sprawy w swoje ręce! Sprawmy, by hasło „Nic o nas, bez nas” było codziennością. Chcielibyśmy,
by nasze zdanie było słyszalne na wszystkich szczeblach władzy i w przestrzeni publicznej, a współpraca dorosłych z młodzieżą opierała się na wzajemnym szacunku i dialogu. 

 

Ponad pół miliona młodych ludzi z naszego regionu oczekuje wysłuchania ich postulatów.

1.    Z punktu widzenia młodej osoby, politycy działają w sposób doraźny, a nie perspektywiczny. O sprawach ważnych i istotnych dla państwa i obywateli mówi się jedynie w kontekście kampanii przedwyborczej. Szanowni Państwo - najwyższy czas wziąć odpowiedzialność za ten kraj i rozpocząć trudne, bolesne, ale potrzebne reformy.

2.    Chcemy, aby nasze zdanie miało realny wpływ na podejmowane decyzje. Pragniemy współpracy z rządzącymi oraz konsultacji w sprawach nas dotyczących. Nie chcemy być biernymi obserwatorami, tylko aktywnymi obywatelami.

3.   Oczekujemy sprecyzowanej ustawy o młodzieży, która w końcu określi nas jako grupę społeczną oraz zdefiniuje nasze prawa i obowiązki.

4.    Władze samorządowe powinny powołać urząd Pełnomocnika ds. Młodzieży, który będąc naszym reprezentantem stanie się łącznikiem między nami, a decydentami.

5.    Chcemy, aby szkoła przygotowywała nas do dorosłego życia, uczyła kreatywnego myślenia i przekazywała praktyczne umiejętności potrzebne, na co dzień. Niestety uczymy się  tylko twardej, niepraktycznej wiedzy i nie potrafimy poradzić sobie w przyszłości - jak na razie szkoła przygotowuje nas do życia, które nie istnieje…

6.   Wyrażamy potrzebę zweryfikowania spójności wiedzy zdobywanej na szczeblu szkół średnich względem wiedzy potrzebnej na uczelniach wyższych.

7.    Zaniepokojeni niską świadomością seksualną osób wchodzących w dorosłe życie, oczekujemy reformy programu nauczania wychowania do życia w rodzinie. Potrzebujemy nauczycieli, którzy jako osoby obiektywne i właściwie wykształcone, m.in. seksuolodzy, będą w stanie przekazać nam niezbędną wiedzę.

8.   Żądamy zwalczania wszelkich przejawów przemocy fizycznej jak i psychicznej. Stanowczo je potępiamy, tym samym wzywamy do podjęcia i wdrożenia działań mających je wyeliminować.

9.   Pragniemy ogólnodostępnej, profesjonalnej pomocy psychologicznej w szkołach. Potrzebujemy ludzi, którzy w pełni pomogą nam rozwiązać nasze problemy i wątpliwości. 

10.  Chcielibyśmy, aby lekcje wychowania fizycznego były urozmaicone dzięki zajęciom z dietetykami
i trenerami personalnymi. Chcemy mieć możliwość wyjścia na wydarzenia sportowe w ramach zajęć. Pragniemy bezpiecznej i zadbanej infrastruktury sportowej.

11.  Postulujemy o zwiększenie ilości i różnorodności zajęć pozalekcyjnych i miejsc spotkań umożliwiających rozwijanie naszych zainteresowań oraz pasji.

12.  Swobodny dostęp do kultury i sztuki pozwoliłby nam na samorealizację, zwiększenie świadomości jak i odkrywanie w sobie nowych zainteresowań i talentów. Chcemy, by przestrzeń publiczna stała się miejscem akcentowania naszej obecności i demonstrowania naszych możliwości.

13.  Członkostwo w Unii Europejskiej daje nam niepowtarzalną szansę uczestniczenia
w wymianach i projektach międzynarodowych. Chcemy poszerzać nasze horyzonty i być aktywnymi oraz świadomymi swoich praw i możliwości, obywatelami Europy.

14.  Komunikacja publiczna to nasze “być albo nie być” w społeczeństwie - oczekujemy jej usprawnienia i dostosowania do naszych potrzeb.

15.  Nie chcemy być wykluczeni cyfrowo - oczekujemy publicznego, bezpłatnego Internetu w centrum miast, miasteczek oraz wsi.

16.  Oczekujemy, że nasze otoczenie będzie odpowiednio dostosowywane do swobodnego poruszania się osób z niepełnosprawnościami.

17.  Nadszedł czas rozpocząć konstruktywną debatę obywatelską, skonfrontować opinie na temat szkodliwości i dostępności środków psychoaktywnych. Postarajmy się znaleźć dobre rozwiązanie, które będzie satysfakcjonować większość obywateli.

18.  Boimy się o swoją przyszłość. Nie zgadzamy się na  pracę na umowach śmieciowych. Nie chcemy emigrować.  Sytuacja na rynku pracy sprawia, że nasze pokolenie jak żadne dotychczas, jest zmuszone do budowania swojej przyszłości poza granicami Polski. Chcemy, aby państwo stworzyło dla nas, młodych, takie narzędzia, które umożliwią nam budowanie lepszego jutra
w naszej ojczyźnie.

 


Teraz nadszedł czas by usłyszano NASZE zdanie. My - młodzież XXI wieku posiadająca pełnię praw i swobód obywatelskich - pokazujemy kim jesteśmy! Nie chcemy obawiać się o jutro. Pragniemy życia bez konfliktów
i wojen. Chcielibyśmy ufać rządzącym, a Polskę traktować jak bezpieczny port, w którym możemy zakładać rodziny i budować spokojną przyszłość. Nie będziemy straconym pokoleniem!

Teraz MY!

 Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego  biuroprasowe@mlodziezowysejmik.pl


Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego    Skontaktuj się z autorem petycji