MAZURY CUD /NIE/NATURY

 

 

Warszawa 2016-10-28                           

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                           

Posłowie członkowie

Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki /KFS/

Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa /OSZ/                                                                                                                                                                                                                                        

 

MAZURY – CUD /NIE/ NATURY  

W ostatnim czasie zauważalne są plany lokowania nowych. wieloobsadowych ferm zwierzęcych /głównie kurników/ na terenie Warmii i Mazur. Wystąpiono już o uzyskanie pozwoleń na realizację takich ogromnych inwestycji /np. Kozłowo /g.Sorkwity/, Platyny /g.Olsztynek/, Żabiny /g.Rybno/, Sarnowo /g.Kozłowo/. Niektóre z nich w obszarach chronionego krajobrazu stanowiących o unikalności Mazurskiego Cudu Natury oraz w bliskości już zrealizowanych inwestycji turystycznych.

Fermy drobiu na taką skalę są kontrowersyjne i dużo bardziej szkodliwe od innej działalności rolniczej. Wykluczają także jakąkolwiek działalność turystyczną w szerokim promieniu od lokalizacji.  

Inwestycje te zwykle lokowane sią w miejscach w których jak w zwierciadle uwypuklają się problemy i wieloletnie opóźnienie legislacyjne związane z zabezpieczeniem potrzeb mieszkańców, nowych inwestorów branżowych oraz rzesz turystów. Brak lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego, brak tzw. ,,ustawy odorowej”, brak realnych możliwości blokowania i skutecznej kontroli takich inwestycji przez nadzór środowiskowy skazują mieszkańców i inwestorów turystycznych /a problem dotyczy także całej rzeszy pomysłodawców małych, tematycznych pensjonatów i hotelików które przez cały rok mogłyby utrzymywać się na WiM/ na niekończącą się drogę odwoławczą pomiędzy urzędami bez oparcia w twardych przepisach prawa.  

Fermy tej skali długofalowo i nieodwracalnie wpływają negatywnie na wiele aspektów życia i działalności m.in.: wzrost zagrożenia epidemiologicznego, ewidentny wzrost ilości substancji i pierwiastków powodujących szybsze zanieczyszczanie wód gruntowych oraz okolicznych jezior, zdecydowany spadek wartości nieruchomości w okolicach takich ferm, zniszczenie infrastruktury drogowej przez ciężki transport /pasza, wywóz nieczystości, pomiotu, zwierzęta do ubojni/, zniechęcenie innych przedsiębiorców do lokowania swoich biznesów w bliskości ferm czy zniechęcenie ludzi do osiedlania się lub kupowania domów letniskowych.  

Planowane przedsięwzięcia zaliczane są także do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku, w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010, nr 213, poz.1379).   

Trudno wyobrazić sobie aby jeden z filarów tworzącego się obecnie Domu Polskich Marek Turystycznych kojarzony był z niepokojami społecznymi związanymi z brakiem odpowiedzialności za lokowanie inwestycji produkcyjnych zamykających drzwi dla inwestycji i gospodarki turystycznej.  

Opisywane problemy wzbudziły także niepokój Europejskiej Rady ds. Środowiska /ENV/ oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w stosunku do prowadzenia zrównoważonego rozwoju gospodarki w UNIKALNYM OBSZARZE EUROPY.  

Oczekujemy od posłów szybkiego i skutecznego zajęcia się sprawą na poziome legislacyjnym, zaplanowania debat sejmowych w komisjach a także wystosowania odpowiednich pism do wszystkich jednostek samorządowych Warmii i Mazur zwracając się z prośba o szczegółowe i prospołeczne rozpatrywanie takich wniosków jeżeli się pojawią.  

 

Inicjatorzy Kampanii

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...