Mieszkańcy i miłośnicy Kuźnicy mówią NIE dla 2 torów i stacji przesyłowej wysokiego napięcia w Kuźnicy / KONSULTACJE SPOŁECZNE LK 213 REDA – HEL

UWAGI mieszkańców Kuźnicy do  KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

LK 213 REDA – HEL

Termin konsultacji 14.01.2020 – 07.02.2020

http://konsultacje-lk213-reda-hel.pl  

W trakcie konsultacji  społecznych dot. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PRZYGOTOWWCZEJ DLA PROJEKTU „ POPRAWA PRZEPUSTOWOŚCI NA LINII 213 REDA – HEL” W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJ.POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 kładzie się na realizację WARIANTU 4 – 4A , który zakłada na Półwyspie Helskim ogromną ingerencję w nasze środowisko a w szczególności  

·     Budowę drugiego toru (dwutorowość) jedynie od stacji dworzec PKP, przez całą miejscowość Kuźnica, Kuźnica Syberia,  do bunkrów.

·      Budowę podstacji trakcji elektrycznej o mocy ponad 3 tyś Volt- (3,3kVDC)   , o powierzchni 60 x 70 m (teren znacznie większy niż obecna powierzchnia cmentarza) na terenie na zachód od cmentarza, do krzyża

·     Zwiększenie dziennej liczby przejazdów pociągów w sezonie letnim z 18 do ponad 50 (tam i z powrotem)  

My mieszkańcy Kuźnicy nie możemy się zgodzić na tak daleko idącą ingerencję w nasze otoczenie i w nasze życie. W pobliżu naszych domów, a w wielu przypadkach dosłownie tuż za płotem ma powstać trakcja linii elektrycznej wysokiego napięcia, oraz drugi tor, co całkowicie zaburzy i zmieni wizerunek Kuźnicy od strony morza i lasu.

Powyższe działania wiążą się z wycinką ogromnej ilości drzew na całym odcinku torowiska, a także naruszeniem naturalnych wydm Półwyspu Helskiego – „Szkólowa Góra” „Wydma z Sosną” Lubekowa Góra” które stanowią nasze wspólne dobro i tworzą tak bliski wszystkim krajobraz Kuźnicy i Półwyspu.

Nie rozumiemy konieczności wybudowania podstacji dla linii elektrycznej w wyznaczonym miejscu (wskazanym na 1 z map)  terenie o pow. 60x70m2, oraz  wycinki drzew na tej powierzchni, która się z tym wiąże. Czy ta podstacja musi znaleźć się w tym konkretnym miejscu, na terenie zurbanizowanym, w bliskiej odległości zabudowań mieszkalnych?  

Obawy rodzi też zwiększenie ilości dziennych przejazdów pociągów w sezonie letnim z obecnych 18 do ponad 50 (tam i z powrotem),powodem obaw jest bardzo bliska zabudowa budynków mieszkalnych.

W związku z tym iż konsultacje są okazją do poznania opinii mieszkańców i zebrania sugestii mających na celu dopasowanie infrastruktury kolejowej do oczekiwań społecznych, o czym sami Państwo wspominacie w swoich opracowaniach.  

Liczymy na to, że głos mieszkańców, a także licznie odwiedzających nas w sezonie wakacyjnym turystów zostanie uwzględniony podczas opracowywania dalszych planów.

  Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, iż nie jesteśmy za blokowaniem inwestycji, czy też ingerowaniem w plany dotyczące projektu poza obrębem Półwyspu Helskiego.

Jednakże mówimy stanowcze NIE DLA TAK SZEROKO IDĄCYCH ZMIAN DOTYCZĄCYCH MIEJSCOWOŚCI KUŻNICA !

Nie jesteśmy fachowcami ale w imieniu mieszkańców i sympatyków tego unikatowego na skalę światową terenu jakim jest Półwysep Helski prosimy o znalezienie innych rozwiązań dla inwestycji na terenie Półwyspu.

·      Lokomotywy hybrydowe na trasie Władysławowo - Hel

·      Tramwaje szynowe na trasie Władysławo – Hel

·      Przeniesienie planowanego 2 toru na zachodnią stronę, poza miejscowość Kuźnica(na zach. od dworca PKP)

·      Przeniesienie stacji przesyłowej poza teren zurbanizowany, poza obręb zamieszkały, np. na zach. część od dworca PKP na istniejącą polanę

 

Na zał fot- plan 2 toru i zaznaczony kwadrat o pow.60 x 70m2, miejsce pod planowaną stacje przesyłową

NIE_dlla_2_torów_przez_Kuźnice.jpgPółwysep Helski w całej swej okazałości został wpisany do programu NATURA 2000  i jako taki nie powinien ulegać tak daleko idącym zmianom. Sama zaś Kuźnica, ze swą charakterystyczną zabudową wpisana jest do rejestru zabytków. Zachowajmy je dla dalszych pokoleń w niezmienionej formie !!!


Stowarzyszenie Miłośników Kuźnicy    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Stowarzyszenie Miłośników Kuźnicy będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...