Minimalne wynagrodzenie psychoterapeuty w publicznej ochronie zdrowia

Szanowna Pani Ministra Zdrowia Izabela Leszczyna,

w czasie kryzysu zdrowia w psychicznego psychoterapia w ochronie zdrowia jest dyskryminowana - wynagrodzenia specjalistów psychoterapeutów nie uwzględniane w określeniu minimalnego wynagrodzenia w publicznej ochronie zdrowia, co powoduje odchodzenie wykwalifikowanych pracowników i zmniejsza dostępność tej formy pomocy.

Dlatego zwracamy się do Pani Minister z apelem o uregulowanie wynagrodzeń tych pracowników poprzez zakwalifikowanie certyfikowanych psychoterapeutek i psychoterapeutów do kategorii 2. specjalistów w siatce minimalnych płac, czyli np. psychologa ze specjalizacją (Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Dz. U. z 2022 poz. 2139 dalej Ustawa), tak by mogli być wynagradzani jako osoby z wyższym wykształceniem i specjalistycznym kształceniem, podobnie jak inni specjaliści.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym psychoterapię mogą prowadzić osoby z certyfikatem psychoterapeutycznym lub w trakcie certyfikacji (Ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Dz. U. z 2022 r. poz 2123), a ich kompetencje są zrównane ze specjalistami w zakresie ochrony zdrowia, jednak są oni pominięci w określaniu minimalnych wynagrodzeń.

Takie rozwiązanie prawne aktywnie wypycha wykształconych specjalistów z publicznej pomocy i skutkuje pozbawieniem obywateli prawa do Ochrony Zdrowia Psychicznego zgodnie z obowiązującymi standardami leczenia. Z przykrością stwierdzamy, że takie zjawisko, jak dotychczasowe pomijanie w siatce minimalnych płac psychoterapeutów, których praca ściśle wiąże się z pomocą osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne jest formą dyskryminacji ze względu na fakt, że zajmujemy się zdrowiem psychicznym.

Dlatego apelujemy o zmianę na poziomie ustawowym poprzez uzupełnienie tekstu ustawy i dopisanie do grona specjalistów w 2. certyfikowanych psychoterapeutek i psychoterapeutów. Ponadto do czasu zmiany na poziomie ustawy wnosimy o potwierdzenie w drodze rozporządzenia stanu prawnego zgodnie z którym od 1 stycznia 2024 w związku z zmianami ustawowymi w zakresie Zdrowia Psychicznego wykonujemy tę samą prace, co osoba ze specjalizacją psychoterapia, a więc zgodnie z prawem pracy powinniśmy otrzymywać to samo wynagrodzenie.

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Jakub Kryński będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...