Nawiązanie dialogu z mieszkańcami dzielnicy w sprawie opinii Rady Dzielnicy dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 26 i zmianami związanymi z placówką.

Gdynia 19.07.2020r.

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr. 26 w Gdyni

ul. Tatrzańska 40 81-313 Gdynia  

Mieszkańcy Miasta Gdyni                                                                                                                                                                                         Prezydent Miasta Gdyni

Urząd Miasta Gdyni

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/5

81-382 Gdynia

Rada Dzielnicy Działki Leśne

Ul. Witomińska 8,

81-311 Gdynia

PETYCJA

           Szanowny Panie Prezydencie,

           Szanowna Rado Dzielnicy,    

               Na najbliższej sesji XI Rady Dzielnicy Działki Leśne w Gdyni Rada Dzielnicy ma pracować nad wydaniem opinii dotyczącej zmian organizacyjnych Szkoły Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej. Opinia ta ma jednoznacznie ocenić warianty przebudowy SP26 przy ul. Wolności. Domniemamy, że ma to na celu ułatwienie sprzedaży terenu działki na ul. Tatrzańskiej 40. Jest to kolejny krok do przesądzenia o lokalizacji SP26 przy ul. Wolności przy jednoczesnej likwidacji budynku szkoły wraz z sprzedażą działki przy ulicy Tatrzańskiej. W związku z powyższym działaniem, Rodzice i mieszkańcy Gdyni wnoszą protest. Całkowity brak konsultacji społecznych, całkowity brak brania pod uwagę zdania Rady Rodziców Szkoły zmusza nas do wystosowania niniejszej petycji.  

     Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2014r., poz. 1195.) żądamy, by władze Gdyni wraz z prezydentem Wojciechem Szczurkiem rozpatrzyły ponownie sprawę likwidacji budynku szkoły i sprzedaży terenów przyległych, a najlepiej odeszły od planów likwidacji obiektu szkolnego i infrastruktury SP 26 położonej przy ulicy Tatrzańskiej. W imieniu rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 26 i mieszkańców Gdyni prosimy o pilne zorganizowanie spotkania w celu dokładnego omówienia zaproponowanych przez Pana Wiceprezydenta Bartosza Bartoszewicza zmian dotyczących placówki, w której uczą się nasze dzieci, i z której korzystają nasze rodziny. Chcemy by władze miasta skonsultowały proponowane zmiany z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 26, chcemy by nawiązał się dialog w tej sprawie. Nie godzimy się by tak istotne decyzje dla naszego miejsca zamieszkania zapadały za zamkniętymi drzwiami i za plecami mieszkańców. Zaproponowane przez Urząd Miasta zmiany polegające na likwidacji budynku SP 26 przy ulicy Tatrzańskiej będą miały negatywne skutki dla mieszkańców dzielnicy Działki Leśne i dzielnic przyległych. Wpłynie to także na obniżenie jakość życia gdynian. Zwracamy uwagę na fakt, że tak poważne zmiany powinny być oparte o dialog z rodzicami uczniów i Radą Rodziców. Decyzje nie powinny być podejmowane w tak krótkim okresie, nie dając wystarczającego czasu na obronę i przedstawienie odmiennego zdania.

    Uważamy, że decyzja o likwidacji naszej szkoły podstawowej w obecnej formie została podjęta pochopnie oraz nie była wynikiem analizy zapotrzebowania na tę szkołę, a została podjęta w skutek decyzji i działań mających umożliwić miastu uzyskanie terenu i budynku SP26 na rzecz funkcji mieszkaniowej, która w żadnym wypadku nie doda wartości do dzielnicy, a wręcz obniży jakość życia i komfort jej mieszkańców. Obecnie dzielnica Działki Leśnie jest dynamicznie rozbudowywana, powstają nowe mieszkania, a sama dzielnica zaczyna “młodnieć”. Pojawia się w niej coraz więcej nowych rodzin z małymi dziećmi. Jednocześnie ważnym argumentem przeciw decyzjom o likwidacji SP 26 przy ul. Tatrzańskiej jest marnotrawienie środków publicznych. Takie decyzje świadczą o niegospodarności i wymagają odpowiedniej reakcji. Pragniemy również nadmienić, że na terenie naszej szkoły zostało przebudowane boisko do gry w koszykówkę, siatkówkę i badmintona oraz boisko do gry w piłkę ręczną. Projekty te zostały sfinansowane między innymi ze środków Budżetu Obywatelskiego. Infrastruktura ta jest wykorzystywana j w ramach zajęć świetlicy oraz zajęć ruchowych prowadzonych przez nauczycieli. Infrastruktura służy również mieszkańcom Działek Leśnych poza godzinami pracy szkoły. 

    W roku 2014 z naszych pieniędzy z budżetu obywatelskiego wyremontowano boisko za kwotę 93 tyś PLN. W roku 2017 wygrał projekt Street Workout za kwotę 144 tyś PLN, projekt ma powstać w tym roku i najwidoczniej przepaść pod gąsienicami koparek. Następny projekt, koszt 202 tyś PLN, w trakcie realizacji - poprawa bezpieczeństwa na ulicy Tatrzańskiej i Pomorskiej celem bezpieczniejszej drogi naszych dzieci do szkoły nr 26 przy ulicy Tatrzańskiej, w przypadku braku obiektu, przebudowa traci na swej sensowności. Przebudowa istniejącego boiska szkolnego na terenie SP kosztowała ok. 233 tyś PLN. W roku obecnym z projektów dużych wygrał projekt "Strefa zabawy na terenie Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Tatrzańskiej 40" Koszt 286 tyś PLN. Razem daje to kwotę ok. 958 000 PLN. Teraz według Państwa planów, te pieniądze mają przepaść wraz z likwidacją szkoły, a wraz z tymi pieniędzmi nasze zaangażowanie i głosy w Budżecie Obywatelskim. Strata tej infrastruktury nie będzie nigdy powetowana.

   Podsumowując w imieniu rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 26, a także mieszkańców Gdyni wzywamy do zmiany podjętej decyzji poprzez umożliwienie dalszej działalności naszej szkoły w Budynku przy ulicy Tatrzańskiej. Żądamy zmiany polityki Miasta w stosunku do SP 26 i rozpoczęcia dialogu z mieszkańcami Gdyni. Utrzymywanie niepewności ciągłości jej istnienia, brak wsparcia ze strony miasta nie pozwala w pełni wykorzystać atutów zarówno budynku, lokalizacji, jak i kadry nauczycielskiej szkoły. Co najważniejsze odbija się to negatywnym skutkiem na naszych dzieciach, najmłodszych mieszkańcach Gdyni.

 

   Rodzice oraz Mieszkańcy Miasta Gdyni  
Facebook