Nie chcemy połączenia ZSOiU z ZSZ

Jak Wiemy wiceprezydent Radomia p. Ryszard Fałek
złożył propozycję do Rady Radomia o połączenie
Zespołu Szkół Odzieżowych Stylizacji i Usług z Zespołem Szkół Zawodowych im. Jana Kilińskiego.
Co za tym idzie, wymieszanie oraz zwolnienie nauczycieli,
-którym uczniowie obu szkół tak bardzo już zaufali, 
-zmiany nazwy szkoły,
-wyeliminowanie jednego z dyrektorów,
-przekształcenie sal lekcyjnych oraz pracowni warsztatowych,
-zmiane regulaminu,
-stworzenie nowych klas
-itp,
a wszystko po to, żeby zaoszczędzić...
Dlaczego  mamy się na to zgadzać?
Wybraliśmy te szkoły, które chcieliśmy, czemu mamy teraz łączyć się z konkurencyjną szkołą?
To dzięki nam uczniom oraz pracownikom te szkoły istnieją, dlatego od nas też wiele zależy...

Podpisujcie się... Tylko bez żartów... To bardzo ważna petycja, od której zależy dalszy los naszych szkół.
PETYCJA DLA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH STYLIZACJI I USŁUG 
oraz ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. JANA KILIŃSKIEGO a także dla WSZYSTKICH RADOMIAN, 
KTÓRZY NIE SĄ W TEJ SPRAWIE OBOJĘTNI