NIE dla 500 nowych aut na ul. Literackiej!

Sprzeciwiamy się zwiększeniu ilości samochodów jeżdżących ul. Literacką.

Sprzeciwamy się temu, aby ruch samochodów z planowanego w miejscu niedokończonej siedziby Europolgazu ("Szkieletora") osiedla mieszkaniowego był obsługiwany wyłącznie ul. Literacką. Na nowym osiedlu ma zamieszkać 1000 osób. Ma powstać parking na 500 aut. Wynika to z poniższego tekstu Gazety Wyborczej:

Artykuł.jpg

(Gazeta Stołeczna - dodatek Gazety Wyborczej, 2.1.2023, https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,29316551,tak-ma-wygladac-osiedle-na-miejscu-szkieletora-europolgazu.html)

 

"Wyjazd na świat" z istniejących osiedli mieszkaniowych z rejonu ul. Literackiej możliwy jest jedynie przez skrzyżowanie ulic Kochanowskiego i Rudnickiego, które już teraz jest niewydolne. Niżej skrzyżowanie oznaczono czerwonym kółkiem:

Rudnickiego-Kochanowskiego.jpg

(szkic na podstawie mapy Warszawy Urzędu m.st. Warszawy, https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=fast_mapa#)

 

Planowane w tym miejscu rondo również nie będzie wydolne, gdyż ruch zatka się na równorzędnym skrzyżowaniu Literackiej i Kochanowskiego znajdującym się ok. 30 m. przed skrzyżowaniem Kochanowskiego i Rudnickiego. Niżej skrzyżowanie to oznaczono czerwonym kółkiem:

Literacka-Kochanowskiego2.jpg

(szkic na podstawie mapy Warszawy Urzędu m.st. Warszawy, https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=fast_mapa#)

 

Dodatkowe 1000 samochodów skutecznie zatka całe osiedle.

Żądamy od władz m.st. Warszawy oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nałożenia na podmiot budujący przedmiotowe osiedle mieszkaniowe obowiązku wykonania połączeń komunikacyjnych z Al. Armii Krajowej (Trasa S-8) i ul. Maczka.

Takie połączenia z jezdniami rozprowadzającymi Trasy S-8 są wykonane np. na węźle Łabiszyńska. Zaznaczono je czerwonymi kółkami na poniższej mapie:

zjazdy_węzeł_Łabiszyńska.jpg

(szkic na podstawie mapy Warszawy Urzędu m.st. Warszawy, https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=fast_mapa)

 

Dlaczego nie można wykonać ich w rejonie węzła Maczka?

Oczekujemy wyraźnego rozstrzygnięcia władz Warszawy i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będącego w zgodzie z interesem obecnych i przyszłych mieszkańców ul. Literackiej.


Mieszkaniec Literackiej    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkaniec Literackiej do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...