NIE DLA BUDOWY MASZTU TELEFONII KOMÓRKOWEJ w TENCZYNKU W POBLIŻU SZKOŁY!

Szanowny Pan
Wojciech Pałka
Starosta Powiatu Krakowskiego


Szanowny Panie Starosto,

JAK TO MOŻLIWE, by tak blisko szkoły podstawowej - odległość 220 metrów - budować 30-metrowy maszt i stację bazową sieci komórkowej?

JAK TO MOŻLIWE, by pomiedzy domami jednorodzinnymi budować maszt, który zaburzy ład przestrzenny i zmieni krajobraz i otoczenie domów, położonych w pobliżu lasu i łąk?

JAK TO MOŻLIWE, by przygotowywać taką inwestycję w ukryciu, bez konsultacji z mieszkańcami, rodzicami dzieci - uczniów pobliskiej szkoły?

JAK TO MOŻLIWE, że przeciętny obywatel nie ma nic do powiedzenia w sprawie tak ważnej dla swojego życia, zdrowia i przyszłości swoich najbliższych?

JAK TO MOŻLIWE, by dla zysku narażać zdrowie mieszkańców, pomijając ich zupełnie przy planowaniu takiej inwestycji?

Polskie prawo nie zważa na obywatela, za to sprzyja inwestorom kosztem zdrowia i spokoju przeciętnego mieszkańca.


DLATEGO PROSIMY, ABY WSZYSCY MIESZKAŃCY TENCZYNKA I WSZYSCY POPIERAJĄCY TEN PROTEST PODPISALI PETYCJĘ I LICZYMY NA TO, ŻE INWESTOR PRZY WSPÓŁPRACY ZE STAROSTWEM POWIATOWYM W KRAKOWIE - KTÓRE WYDAJE POZWOLENIE NA BUDOWĘ - ZMIENI LOKALIZACJĘ INWESTYCJI!

*

W grudniu 2018 roku mieszkańcy ulicy Dębowej w Tenczynku oraz ulic sąsiednich dowiedzieli się o planowanej budowie masztu sieci Play, tuż obok ich nieruchomości, pomiędzy domami, w których niektóre rodziny mieszkają od pokoleń, w jednej z najstarszych części Tenczynka, w pobliżu lasu z jednej strony, a szkoły i Domu Sióstr Miłosierdzia z drugiej.

Oczywiście planów tych NIE KONSULTOWANO z mieszkańcami, a nawet przez wiele miesięcy - a ponoć i lat! - były utrzymywane w tajemnicy, co już na wstępie pokazuje, że tak inwestor, jak i wynajmujący działkę doskonale zdają sobie sprawę z nieprawidłowości swoich działań.

Szczególnie szokujące i trudne do akceptacji jest to, że działkę pod budowę masztu zamierza wynająć MIESZKANIEC Tenczynka, który odziedziczył w tym miejscu dom i zabudował swoją nieruchomość pod działalność gospodarczą (sam tu oczywiście nie mieszka!), a pełnomocnikiem sieci Play był przez ten cały czas inny MIESZKANIEC Tenczynka, który także nigdy nie przyznał się publicznie do planowanej inwestycji.

W styczniu 2019 zostało skierowane osobne pismo do Starosty Powiatu Krakowskiego, podpisane przez 100 mieszkańców Tenczynka - mieszkańców domów jednorodzinnych, przy ulicy Dębowej, Zielnej, Strusiej, Szkolnej i wielu innych w okolicy.

Wszyscy oni STANOWCZO SPRZECIWIAJĄ SIĘ budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play numer KRA 7024A na działce 1764/1 przy ulicy Dębowej i wyraźnie podkreślają, iż planowana inwestycja ma powstać w bardzo ścisłej zabudowie domów jednorodzinnych, oddalonych od siebie o kilkadziesiąt metrów!

Blisko planowanej budowy stacji bazowej znajdują się również:

- jedna z większych szkół w gminie Krzeszowice - Szkoła Podstawowa w Tenczynku, w odległości 220 metrów,
- zabytkowy Dom Sióstr Miłosierdzia, w odległości 260 metrów,
- zabytkowy kościół i dzwonnica, w odległości 380 metrów.

Pojawienie się na tym terenie 30-metrowej wież zaburzy estetykę i ład przestrzenny okolicy, a przede wszystkim w świetle najnowszych badań może mieć katastrofalne skutki zdrowotne dla nas wszystkich, w tych naszych dzieci.

Realizacja inwestycji istotnie zmniejszy także wartość wszystkich nieruchomości położonych w obrębie inwestycji.

***
Budowa masztu telekomunikacyjnego w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, w kilku przypadkach zaledwie około 50 metrów od domów i terenów zielonych, będących miejscem rekreacji, stanowi źródło bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia mieszkańców, będzie także przyczyną uszczerbku dla walorów środowiskowych, krajobrazowych, architektonicznych i estetycznych nie tylko leżących w pobliżu nieruchomości, ale i sąsiadujących z nimi terenów mieszkalnych wsi Tenczynek!

Oprócz nieruchomości, działek i domów stanowiących majątek, których wartość w momencie budowy stacji znacząco spadnie (a to przecież życiowy dorobek wielu rodzin, które z tym miejscem związali swój los!), w odległości 220 metrów od planowanej inwestycji znajduje się jedna z największych szkół w naszej gminie - Szkołą Podstawowa w Tenczynku - do której uczęszcza ponad 350 uczniów!

Jest to odległość przy której niekorzystne oddziaływanie źródła promieniowania jest najsilniejsze: występuje największa wartości natężenia pola elektromagnetycznego (tj. promieniowanie) oraz największa gęstość powierzchniowej mocy.

W tym miejscu dzieci z Tenczynka, Rudna i częściowo z Zalasu spędzają wraz z wieloma nauczycielami, pedagogami i pracownikami szkoły około 8 godzin dziennie.

Dodatkowo warto wspomnieć, iż będą one narażone na niekorzystne promieniowanie przez cały czas pobytu w placówce, która powinna chronić najmłodszych obywateli i uczyć ich jak żyć godnie, zdrowo i bezpiecznie.
Foto_na_FB_maszt.jpg